Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Jeremias 11:1-23

11  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Dinggin ninyo ang mga salita ng tipang ito! “At salitain+ mo ang mga iyon sa mga tao ng Juda at sa mga tumatahan sa Jerusalem,  at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel: “Sumpain ang tao na hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito,+  na iniutos ko sa inyong mga ninuno nang araw na ilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto,+ mula sa hurnong bakal,+ na sinasabi, ‘Sundin ninyo ang aking tinig, at gawin ninyo ang mga bagay ayon sa lahat ng iniuutos ko sa inyo;+ at kayo ay tiyak na magiging aking bayan at ako ang magiging inyong Diyos,+  sa layuning tuparin ang sumpa na ipinanumpa ko sa inyong mga ninuno,+ na ibigay sa kanila ang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,+ gaya ng sa araw na ito.’ ” ’ ” At ako ay sumagot at nagsabi: “Amen, O Jehova.”  At sinabi pa ni Jehova sa akin: “Ihayag mo ang lahat ng mga salitang ito sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem,+ na sinasabi, ‘Dinggin ninyo ang mga salita ng tipang ito, at isagawa ninyo ang mga iyon.+  Sapagkat marubdob kong pinaalalahanan ang inyong mga ninuno nang araw na iahon ko sila mula sa lupain ng Ehipto+ at hanggang sa araw na ito, na bumabangon nang maaga at nagpapaalala, na sinasabi: “Sundin ninyo ang aking tinig.”+  Ngunit hindi sila nakinig o nagkiling ng kanilang pandinig,+ kundi patuloy silang lumakad bawat isa ayon sa pagkasutil ng kanilang masamang puso;+ kaya pinasapit ko sa kanila ang lahat ng mga salita ng tipang ito na iniutos kong isagawa nila, ngunit hindi nila isinagawa.’ ”  Karagdagan pa, sinabi ni Jehova sa akin: “May sabuwatang nasumpungan sa gitna ng mga tao ng Juda at sa gitna ng mga tumatahan sa Jerusalem.+ 10  Bumalik sila sa mga kamalian ng kanilang mga ninuno,+ ang mga nauna, na tumangging sumunod sa aking mga salita, ngunit sila mismo ay sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa kanila.+ Sinira ng sambahayan ng Israel at ng sambahayan ni Juda ang aking tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga ninuno.+ 11  Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, magpapasapit ako sa kanila ng isang kapahamakan+ na hindi nila malalabasan;+ at tiyak na hihingi sila sa akin ng saklolo, ngunit hindi ko sila pakikinggan.+ 12  At ang mga lunsod ng Juda at ang mga tumatahan sa Jerusalem ay yayaon nga at hihingi ng saklolo sa mga diyos na pinaghahandugan nila ng haing usok,+ ngunit ang mga ito ay hindi nga makapagdadala ng kaligtasan sa kanila sa panahon ng kanilang kapahamakan.+ 13  Sapagkat ang iyong mga diyos ay naging kasindami ng iyong mga lunsod, O Juda;+ at naglagay kayo ng mga altar na kasindami ng mga lansangan sa Jerusalem para sa kahiya-hiyang bagay,+ mga altar na paghahandugan ng haing usok para kay Baal.’+ 14  “At ikaw naman, huwag kang manalangin para sa bayang ito, at huwag kang magpailanlang para sa kanila ng pagsusumamo o ng panalangin,+ sapagkat hindi ako makikinig sa panahon ng kanilang pagtawag sa akin may kinalaman sa kanilang kapahamakan.+ 15  “Ano ang kinalaman ng minamahal ko sa aking bahay,+ upang gawin ng marami sa kanila ang bagay na ito,+ ang masamang katha?+ At sa pamamagitan ba ng banal na karne ay palalampasin nila iyon mula sa iyo,+ kapag dumating ang iyong kapahamakan? Sa panahon bang iyon ay magbubunyi ka?+ 16  ‘Isang mayabong na punong olibo, maganda dahil sa bunga at sa anyo,’ ang itinawag ni Jehova sa iyong pangalan.+ Kasabay ng ingay ng malakas na pag-ungal, siya ay nagpaliyab ng apoy laban sa kaniya, at binali nila ang mga sanga nito.+ 17  “At si Jehova ng mga hukbo, ang Tagapagtanim sa iyo,+ ay nagsalita laban sa iyo ng isang kapahamakan dahil sa kasamaan ng sambahayan ng Israel+ at ng sambahayan ni Juda na ginawa nila sa ganang kanila upang galitin ako sa paggawa ng haing usok para kay Baal.”+ 18  At sinabihan ako ni Jehova upang malaman ko. Nang panahong iyon ay ipinakita mo sa akin ang kanilang mga pakikitungo.+ 19  At ako ay tulad ng lalaking kordero, isa na matalik, na dinadala upang patayin,+ at hindi ko nalaman na laban sa akin ang inisip nilang mga pakana:+ “Sirain natin ang punungkahoy pati ang pagkain nito, at lipulin natin siya mula sa lupain ng mga buháy,+ upang ang kaniya mismong pangalan ay hindi na maalaala pa.” 20  Ngunit si Jehova ng mga hukbo ay humahatol taglay ang katuwiran;+ sinusuri niya ang mga bato at ang puso.+ O makita ko nawa ang paghihiganti mo sa kanila, sapagkat sa iyo ko isiniwalat ang aking usapin sa batas.+ 21  Kaya ito ang sinabi ni Jehova laban sa mga lalaki ng Anatot+ na naghahanap sa iyong kaluluwa, na nagsasabi: “Huwag kang manghula sa pangalan ni Jehova,+ upang hindi ka mamatay sa aming kamay”; 22  kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito, ibabaling ko sa kanila ang aking pansin. Ang mga kabataang lalaki ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak.+ Ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay mamamatay sa pamamagitan ng taggutom.+ 23  At hindi man lamang sila magkakaroon ng nalabi, sapagkat magpapasapit ako ng kapahamakan sa mga lalaki ng Anatot,+ ang taon ng pagtutuon ng pansin sa kanila.”+

Talababa