Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Jeremias 11:1-23

11  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Dinggin ninyo ang mga salita ng tipang ito! “At salitain+ mo ang mga iyon sa mga tao ng Juda at sa mga tumatahan sa Jerusalem,  at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel: “Sumpain ang tao na hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito,+  na iniutos ko sa inyong mga ninuno nang araw na ilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto,+ mula sa hurnong bakal,+ na sinasabi, ‘Sundin ninyo ang aking tinig, at gawin ninyo ang mga bagay ayon sa lahat ng iniuutos ko sa inyo;+ at kayo ay tiyak na magiging aking bayan at ako ang magiging inyong Diyos,+  sa layuning tuparin ang sumpa na ipinanumpa ko sa inyong mga ninuno,+ na ibigay sa kanila ang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,+ gaya ng sa araw na ito.’ ” ’ ” At ako ay sumagot at nagsabi: “Amen, O Jehova.”  At sinabi pa ni Jehova sa akin: “Ihayag mo ang lahat ng mga salitang ito sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem,+ na sinasabi, ‘Dinggin ninyo ang mga salita ng tipang ito, at isagawa ninyo ang mga iyon.+  Sapagkat marubdob kong pinaalalahanan ang inyong mga ninuno nang araw na iahon ko sila mula sa lupain ng Ehipto+ at hanggang sa araw na ito, na bumabangon nang maaga at nagpapaalala, na sinasabi: “Sundin ninyo ang aking tinig.”+  Ngunit hindi sila nakinig o nagkiling ng kanilang pandinig,+ kundi patuloy silang lumakad bawat isa ayon sa pagkasutil ng kanilang masamang puso;+ kaya pinasapit ko sa kanila ang lahat ng mga salita ng tipang ito na iniutos kong isagawa nila, ngunit hindi nila isinagawa.’ ”  Karagdagan pa, sinabi ni Jehova sa akin: “May sabuwatang nasumpungan sa gitna ng mga tao ng Juda at sa gitna ng mga tumatahan sa Jerusalem.+ 10  Bumalik sila sa mga kamalian ng kanilang mga ninuno,+ ang mga nauna, na tumangging sumunod sa aking mga salita, ngunit sila mismo ay sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa kanila.+ Sinira ng sambahayan ng Israel at ng sambahayan ni Juda ang aking tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga ninuno.+ 11  Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, magpapasapit ako sa kanila ng isang kapahamakan+ na hindi nila malalabasan;+ at tiyak na hihingi sila sa akin ng saklolo, ngunit hindi ko sila pakikinggan.+ 12  At ang mga lunsod ng Juda at ang mga tumatahan sa Jerusalem ay yayaon nga at hihingi ng saklolo sa mga diyos na pinaghahandugan nila ng haing usok,+ ngunit ang mga ito ay hindi nga makapagdadala ng kaligtasan sa kanila sa panahon ng kanilang kapahamakan.+ 13  Sapagkat ang iyong mga diyos ay naging kasindami ng iyong mga lunsod, O Juda;+ at naglagay kayo ng mga altar na kasindami ng mga lansangan sa Jerusalem para sa kahiya-hiyang bagay,+ mga altar na paghahandugan ng haing usok para kay Baal.’+ 14  “At ikaw naman, huwag kang manalangin para sa bayang ito, at huwag kang magpailanlang para sa kanila ng pagsusumamo o ng panalangin,+ sapagkat hindi ako makikinig sa panahon ng kanilang pagtawag sa akin may kinalaman sa kanilang kapahamakan.+ 15  “Ano ang kinalaman ng minamahal ko sa aking bahay,+ upang gawin ng marami sa kanila ang bagay na ito,+ ang masamang katha?+ At sa pamamagitan ba ng banal na karne ay palalampasin nila iyon mula sa iyo,+ kapag dumating ang iyong kapahamakan? Sa panahon bang iyon ay magbubunyi ka?+ 16  ‘Isang mayabong na punong olibo, maganda dahil sa bunga at sa anyo,’ ang itinawag ni Jehova sa iyong pangalan.+ Kasabay ng ingay ng malakas na pag-ungal, siya ay nagpaliyab ng apoy laban sa kaniya, at binali nila ang mga sanga nito.+ 17  “At si Jehova ng mga hukbo, ang Tagapagtanim sa iyo,+ ay nagsalita laban sa iyo ng isang kapahamakan dahil sa kasamaan ng sambahayan ng Israel+ at ng sambahayan ni Juda na ginawa nila sa ganang kanila upang galitin ako sa paggawa ng haing usok para kay Baal.”+ 18  At sinabihan ako ni Jehova upang malaman ko. Nang panahong iyon ay ipinakita mo sa akin ang kanilang mga pakikitungo.+ 19  At ako ay tulad ng lalaking kordero, isa na matalik, na dinadala upang patayin,+ at hindi ko nalaman na laban sa akin ang inisip nilang mga pakana:+ “Sirain natin ang punungkahoy pati ang pagkain nito, at lipulin natin siya mula sa lupain ng mga buháy,+ upang ang kaniya mismong pangalan ay hindi na maalaala pa.” 20  Ngunit si Jehova ng mga hukbo ay humahatol taglay ang katuwiran;+ sinusuri niya ang mga bato at ang puso.+ O makita ko nawa ang paghihiganti mo sa kanila, sapagkat sa iyo ko isiniwalat ang aking usapin sa batas.+ 21  Kaya ito ang sinabi ni Jehova laban sa mga lalaki ng Anatot+ na naghahanap sa iyong kaluluwa, na nagsasabi: “Huwag kang manghula sa pangalan ni Jehova,+ upang hindi ka mamatay sa aming kamay”; 22  kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito, ibabaling ko sa kanila ang aking pansin. Ang mga kabataang lalaki ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak.+ Ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay mamamatay sa pamamagitan ng taggutom.+ 23  At hindi man lamang sila magkakaroon ng nalabi, sapagkat magpapasapit ako ng kapahamakan sa mga lalaki ng Anatot,+ ang taon ng pagtutuon ng pansin sa kanila.”+

Talababa