Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 66:1-24

66  Ito ang sinabi ni Jehova: “Ang langit ay aking trono,+ at ang lupa ay aking tuntungan.+ Nasaan nga ang bahay na maitatayo ninyo para sa akin,+ at nasaan nga ang dako na magiging aking pahingahang-dako?”+  “Ang lahat nga ng mga bagay na ito ay ginawa ng aking kamay, anupat umiral ang lahat ng ito,”+ ang sabi ni Jehova. “Sa isang ito, kung gayon, ay titingin ako, sa isa na napipighati at may espiritu ng pagsisisi+ at nanginginig sa aking salita.+  “Ang pumapatay ng toro ay gaya niyaong nagpapabagsak ng tao.+ Ang naghahain ng tupa ay gaya niyaong bumabali ng leeg ng aso.+ Ang naghahandog ng kaloob—ng dugo ng baboy!+ Ang naghahain ng pang-alaalang olibano+ ay gaya niyaong bumibigkas ng pagpapala sa pamamagitan ng mahihiwagang salita.+ Sila rin yaong mga pumipili ng kanilang sariling mga lakad, at sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay ay nalulugod ang kanilang kaluluwa.+  Ako naman ay pipili ng mga paraan ng pagmamalupit sa kanila;+ at ang mga bagay na nakatatakot sa kanila ay pasasapitin ko sa kanila;+ sa dahilang tumawag ako, ngunit walang sinumang sumasagot; nagsalita ako, ngunit walang sinumang nakinig;+ at patuloy silang gumagawa ng masama sa aking paningin, at ang bagay na hindi ko kinalugdan ang pinili nila.”+  Dinggin ninyo ang salita ni Jehova, ninyong mga nanginginig sa kaniyang salita:+ “Ang inyong mga kapatid na napopoot sa inyo,+ na nagtatakwil sa inyo dahil sa aking pangalan,+ ay nagsabi, ‘Luwalhatiin nawa si Jehova!’+ Siya ay magpapakita rin na may pagsasaya sa ganang inyo,+ at sila ang malalagay sa kahihiyan.”+  May ingay ng kaguluhan mula sa lunsod, isang tinig mula sa templo!+ Iyon ang tinig ni Jehova na gumaganti ng nararapat sa kaniyang mga kaaway.+  Bago siya magsimulang magkaroon ng mga kirot ng pagdaramdam ay nagsilang siya.+ Bago pa dumating sa kaniya ang mga hapdi ng panganganak, nagluwal na nga siya ng isang batang lalaki.+  Sino ang nakarinig ng ganitong bagay?+ Sino ang nakakita ng ganitong mga bagay?+ Ang isang lupain+ ba ay iluluwal na may mga kirot ng pagdaramdam sa isang araw?+ O ang isang bansa+ ba ay ipanganganak sa isang pagkakataon?+ Sapagkat ang Sion ay nagkaroon ng mga kirot ng pagdaramdam at nagsilang din ng kaniyang mga anak.  “Kung tungkol sa akin, pangyayarihin ko bang bumukas ang bahay-bata at hindi pangyayarihing maipanganak?”+ ang sabi ni Jehova. “O pinangyayari ko bang maipanganak at pinagsasara ko naman?” ang sabi ng iyong Diyos. 10  Makipagsaya kayo sa Jerusalem at makigalak kayo sa kaniya,+ kayong lahat na umiibig sa kaniya.+ Lubusan kayong makipagbunyi sa kaniya, kayong lahat na patuloy na nagdadalamhati dahil sa kaniya;+ 11  sa dahilang kayo ay sususo at tiyak na mabubusog mula sa suso ng lubos na kaaliwan sa kaniya; sa dahilang kayo ay sisipsip at magtatamasa ng masidhing kaluguran mula sa utong ng kaniyang kaluwalhatian.+ 12  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, maggagawad ako sa kaniya ng kapayapaan na parang ilog+ at ng kaluwalhatian ng mga bansa na parang humuhugos na ilog,+ at kayo ay tiyak na sususo.+ Sa tagiliran ay bubuhatin kayo, at sa ibabaw ng mga tuhod ay hahaplusin kayo.+ 13  Tulad ng isang tao na patuloy na inaaliw ng kaniyang sariling ina, gayon ko kayo patuloy na aaliwin;+ at may kinalaman sa Jerusalem ay maaaliw kayo.+ 14  At tiyak na makikita ninyo, at ang inyong puso ay magbubunyi,+ at ang inyo mismong mga buto+ ay sisibol na gaya ng murang damo.+ At ang kamay ni Jehova ay tiyak na mahahayag sa kaniyang mga lingkod,+ ngunit tutuligsain nga niya ang kaniyang mga kaaway.”+ 15  “Sapagkat narito, si Jehova ay dumarating na parang apoy,+ at ang kaniyang mga karo ay gaya ng bagyong hangin,+ upang iganti ang kaniyang galit na may matinding pagngangalit at ang kaniyang pagsaway na may mga liyab ng apoy.+ 16  Sapagkat gaya ng apoy si Jehova ay talagang makikipagtalo, oo, taglay ang kaniyang tabak,+ laban sa lahat ng laman; at ang mapapatay ni Jehova ay tiyak na marami.+ 17  Yaong mga nagpapabanal ng kanilang sarili at naglilinis ng kanilang sarili para sa mga hardin+ sa likuran ng isa na nasa gitna, na kumakain ng karne ng baboy+ at ng karima-rimarim na bagay, maging ng lumuluksong daga,+ silang lahat ay magkakasamang sasapit sa kanilang kawakasan,” ang sabi ni Jehova. 18  “At may kinalaman sa kanilang mga gawa+ at sa kanilang mga kaisipan,+ ako ay darating upang tipunin ang lahat ng mga bansa at mga wika;+ at paririto nga sila at makikita nila ang aking kaluwalhatian.”+ 19  “At maglalagay ako sa gitna nila ng isang tanda,+ at ang iba roon sa mga nakatakas ay isusugo ko sa mga bansa,+ sa Tarsis,+ Pul, at Lud,+ yaong mga humahawak ng busog, Tubal at Javan,+ ang malalayong pulo,+ na hindi pa nakaririnig ng ulat tungkol sa akin o nakakakita ng aking kaluwalhatian;+ at tiyak na ipahahayag nila ang tungkol sa aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa.+ 20  At dadalhin nga nila ang lahat ng inyong mga kapatid mula sa lahat ng mga bansa+ bilang kaloob kay Jehova,+ na sakay ng mga kabayo at ng mga karo at ng mga may-takip na karwahe at ng mga mula at ng mga matuling kamelyong babae,+ hanggang sa aking banal na bundok,+ ang Jerusalem,” ang sabi ni Jehova, “gaya noon nang ang kaloob na nasa malinis na sisidlan ay dinadala ng mga anak ni Israel sa bahay ni Jehova.”+ 21  “At mula rin sa kanila ay kukuha ako ng ilan para sa mga saserdote, para sa mga Levita,” ang sabi ni Jehova. 22  “Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit+ at ang bagong lupa+ na aking ginagawa ay nananatili sa harap ko,”+ ang sabi ni Jehova, “gayon patuloy na mananatili ang supling ninyo+ at ang pangalan ninyo.”+ 23  “At tiyak na mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan at mula sa sabbath hanggang sa sabbath ay paroroon ang lahat ng laman upang yumukod sa harap ko,”+ ang sabi ni Jehova. 24  “At sila ay yayaon at titingin sa mga bangkay ng mga taong sumalansang laban sa akin;+ sapagkat ang mismong mga uod na nasa kanila ay hindi mamamatay at ang kanilang apoy ay hindi papatayin,+ at sila ay magiging bagay na nakapandidiri sa lahat ng laman.”+

Talababa