Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 54:1-17

54  “Humiyaw ka nang may kagalakan, ikaw na babaing baog na hindi nanganak!+ Magsaya kang may hiyaw ng kagalakan at sumigaw ka nang malakas,+ ikaw na hindi nagkaroon ng mga kirot ng panganganak,+ sapagkat ang mga anak niyaong pinabayaan ay mas marami kaysa sa mga anak ng babaing may asawang nagmamay-ari,”+ ang sabi ni Jehova.  “Paluwangin mo pa ang dako ng iyong tolda.+ At iunat nila ang mga pantoldang tela ng iyong maringal na tabernakulo. Huwag kang magpigil. Habaan mo ang iyong mga panaling pantolda, at patibayin mo ang iyong mga tulos na pantolda.+  Sapagkat sa gawing kanan at sa gawing kaliwa ay lalago ka,+ at aariin ng iyong sariling supling ang mga bansa,+ at tatahanan nila ang mga nakatiwangwang na lunsod.+  Huwag kang matakot,+ sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan;+ at huwag kang mapahiya, sapagkat hindi ka mabibigo.+ Sapagkat malilimutan mo ang kahihiyan noong panahon ng iyong kabataan,+ at ang kadustaan ng iyong malaon nang pagkabalo ay hindi mo na maaalaala pa.”  “Sapagkat ang iyong Dakilang Maylikha+ ay iyong asawang nagmamay-ari,+ Jehova ng mga hukbo ang kaniyang pangalan;+ at ang Banal ng Israel ay iyong Manunubos.+ Ang Diyos ng buong lupa ang itatawag sa kaniya.+  Sapagkat tinawag ka ni Jehova na waring ikaw ay asawang babae na lubusang pinabayaan at sinaktan sa espiritu,+ at gaya ng asawang babae sa panahon ng kabataan+ na pagkatapos ay itinakwil,”+ ang sabi ng iyong Diyos.  “Sa kaunting sandali ay lubusan kitang pinabayaan,+ ngunit titipunin kita taglay ang malaking kaawaan.+  Sa bugso ng galit ay ikinubli ko mula sa iyo ang aking mukha nang sandali lamang,+ ngunit sa maibiging-kabaitan hanggang sa panahong walang takda ay maaawa ako sa iyo,”+ ang sabi ng iyong Manunubos,+ si Jehova.  “Ito ay gaya ng mga araw ni Noe sa akin.+ Kung paanong isinumpa ko na ang tubig ni Noe ay hindi na daraan sa ibabaw ng lupa,+ gayon ako sumumpa na hindi ako magagalit sa iyo ni sasawayin man kita.+ 10  Sapagkat ang mga bundok ay maaalis, at ang mga burol ay makikilos,+ ngunit ang aking maibiging-kabaitan ay hindi aalisin sa iyo,+ ni makikilos man ang aking tipan ng kapayapaan,”+ ang sabi ni Jehova, ang Isa na naaawa sa iyo.+ 11  “O babaing napipighati,+ ipinaghahagisan ng unos,+ di-naaaliw,+ narito, ilalatag ko sa pamamagitan ng matigas na argamasa ang iyong mga bato,+ at ang iyong pundasyon+ ay ilalatag ko na may mga safiro.+ 12  At ang iyong mga moog ay gagawin kong yari sa mga rubi, at ang iyong mga pintuang-daan ay yari sa malaapoy at kumikinang na mga bato,+ at ang lahat ng iyong mga hangganan ay yari sa kalugud-lugod na mga bato. 13  At ang lahat ng iyong mga anak+ ay magiging mga taong naturuan ni Jehova,+ at ang kapayapaan ng iyong mga anak ay sasagana.+ 14  Ikaw ay matibay na matatatag sa katuwiran.+ Malalayo ka sa paniniil+—sapagkat wala kang katatakutan—at sa anumang nakasisindak, sapagkat hindi ito lalapit sa iyo.+ 15  Kung may sinumang dadaluhong, hindi iyon dahil sa utos ko.+ Ang sinumang dadaluhong sa iyo ay mabubuwal dahil nga sa iyo.”+ 16  “Narito! Ako ang lumalang sa bihasang manggagawa, sa isa na humihihip+ sa apoy ng baga+ at naglalabas ng isang sandata bilang kaniyang gawa. Ako rin ang lumalang sa taong mapangwasak+ para sa gawaing panggigiba. 17  Anumang sandata na aanyuan laban sa iyo ay hindi magtatagumpay,+ at alinmang dila na gagalaw laban sa iyo sa paghatol ay hahatulan mo.+ Ito ang minanang pag-aari ng mga lingkod ni Jehova,+ at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin,” ang sabi ni Jehova.+

Talababa