Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 5:1-30

5  Pakisuyong paawitin ninyo ako sa aking minamahal ng isang awit tungkol sa iniibig ko may kinalaman sa kaniyang ubasan.+ Nagkaroon ng ubasan ang aking minamahal sa isang mabungang dalisdis ng burol.  At kaniyang binungkal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnan ng isang piling punong ubas na pula, at nagtayo siya ng tore sa gitna niyaon.+ At isang pisaan ng ubas din ang hinukay niya roon.+ At patuloy siyang umaasa na magbubunga iyon ng mga ubas,+ ngunit nang maglaon ay nagbunga iyon ng mga ubas na ligáw.+  “At ngayon, O kayong mga tumatahan sa Jerusalem at kayong mga tao ng Juda, pakisuyong humatol kayo sa pagitan ko at ng aking ubasan.+  Ano pa ba ang magagawa para sa aking ubasan na hindi ko pa nagawa roon?+ Bakit ako umasa na magbubunga iyon ng mga ubas, ngunit nang maglaon ay nagbunga iyon ng mga ubas na ligáw?  At ngayon, pakisuyo, maaari bang ipaalam ko sa inyo kung ano ang gagawin ko sa aking ubasan: Aalisin ang halamang-bakod nito,+ at itatalaga iyon sa pagsunog.+ Gigibain ang batong pader nito, at itatalaga iyon bilang dakong niyuyurakan.+  At itatalaga ko iyon bilang isang bagay na sira.+ Hindi iyon pupungusan, ni aasarulin man.+ At tutubuan iyon ng tinikang-palumpong at mga panirang-damo;+ at ang mga ulap ay uutusan kong huwag magbuhos ng ulan doon.+  Sapagkat ang ubasan+ ni Jehova ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel, at ang mga tao ng Juda ay siyang taniman na kaniyang kinagiliwan.+ At patuloy niyang inaasahan ang kahatulan,+ ngunit, narito! ang paglabag sa kautusan; ang katuwiran, ngunit, narito! ang pagdaing.”+  Sa aba ng mga nagdurugtong ng bahay sa bahay,+ at ng mga nagsusudlong ng bukid sa bukid hanggang sa wala nang dako+ at kayo na lamang ang tumatahan sa gitna ng lupain!  Sa aking pandinig [ay sumumpa] si Jehova ng mga hukbo na maraming bahay, bagaman malalaki at magaganda, ang lubusang magiging bagay na panggigilalasan, na walang tumatahan.+ 10  Sapagkat kahit ang sampung akre+ ng ubasan ay magbibigay lamang ng isang takal na bat,+ at kahit ang isang takal na homer ng binhi ay magbibigay lamang ng isang takal na epa.+ 11  Sa aba ng mga maagang bumabangon sa kinaumagahan upang makapaghanap lamang sila ng nakalalangong inumin,+ na nagtatagal hanggang sa kadiliman ng gabi anupat pinagniningas sila ng alak!+ 12  At dapat na may alpa at panugtog na de-kuwerdas, tamburin at plawta, at alak sa kanilang mga piging;+ ngunit ang gawain ni Jehova ay hindi nila tinitingnan, at ang gawa ng kaniyang mga kamay ay hindi nila nakikita.+ 13  Kaya ang aking bayan ay yayaon sa pagkatapon dahil sa kakulangan ng kaalaman;+ at ang kanilang magiging kaluwalhatian ay mga taong gutom na gutom,+ at ang kanilang pulutong ay matitigang sa uhaw.+ 14  Kaya pinaluwang ng Sheol ang kaluluwa nito at ibinukang mabuti ang bibig nito nang walang hangganan;+ at yaong marilag na nasa kaniya, gayundin ang kaniyang pulutong at ang kaniyang kaguluhan at ang nagbubunyi, ay tiyak na lulusong doon.+ 15  At ang makalupang tao ay yuyukod, at ang tao ay mábababâ, at maging ang mga mata ng matataas ay mábababâ.+ 16  At si Jehova ng mga hukbo ay magiging mataas sa pamamagitan ng kahatulan,+ at tiyak na pababanalin ng tunay na Diyos, ng Isa na Banal,+ ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng katuwiran.+ 17  At ang mga lalaking kordero ay manginginain ngang gaya ng sa kanilang pastulan; at ang mga tiwangwang na dako ng mga patabaing hayop ay kakainin ng mga naninirahang dayuhan.+ 18  Sa aba ng mga humihila ng kamalian sa pamamagitan ng mga lubid ng kabulaanan, at ng kasalanan sa pamamagitan ng mga panali ng karwahe;+ 19  silang nagsasabi: “Madaliin ang kaniyang gawain; dumating sana iyon nang mabilis, upang makita namin iyon; at ang pasiya nawa ng Banal ng Israel ay mapalapit at dumating, upang malaman namin iyon!”+ 20  Sa aba ng mga nagsasabi na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti,+ silang nagtuturing na ang kadiliman ay liwanag at ang liwanag ay kadiliman, silang nagtuturing na ang mapait ay matamis at ang matamis ay mapait!+ 21  Sa aba ng marurunong sa kanilang sariling paningin at maiingat sa harap nga ng kanilang sariling mga mukha!+ 22  Sa aba ng malalakas sa pag-inom ng alak, at ng mga lalaking may kalakasan sa pagtitimpla ng nakalalangong inumin,+ 23  ng mga nag-aaring matuwid sa balakyot dahil sa suhol,+ at nag-aalis pa nga ng katuwiran ng matuwid mula sa kaniya!+ 24  Kaya kung paanong nilalamon ng dila ng apoy ang pinaggapasan+ at sa mga liyab ay natutupok ang tuyong damo, ang kanilang tuod mismo ay magiging gaya ng amoy-amag,+ at ang kanilang bulaklak mismo ay iilanlang na gaya ng alabok, sapagkat itinakwil nila ang kautusan ni Jehova ng mga hukbo,+ at ang pananalita ng Banal ng Israel ay winalang-galang nila.+ 25  Iyan ang dahilan kung bakit ang galit ni Jehova ay nag-init laban sa kaniyang bayan, at kaniyang iuunat ang kamay niya laban sa kanila at sasaktan sila.+ At ang mga bundok ay maliligalig,+ at ang kanilang mga bangkay ay magiging gaya ng yagit sa gitna ng mga lansangan.+ Sa lahat ng ito ay hindi pa napapawi ang kaniyang galit, kundi nakaunat pa ang kaniyang kamay. 26  At nagtaas siya ng hudyat sa isang dakilang bansa sa malayo,+ at sinipulan niya iyon sa dulo ng lupa;+ at, narito! dali-daling darating iyon nang matulin.+ 27  Walang sinumang pagod ni may sinuman sa kanila na natitisod. Walang sinumang nag-aantok at walang sinumang natutulog. At ang sinturon sa kanilang mga balakang ay tiyak na hindi bubuksan, ni ang mga sintas man ng kanilang mga sandalyas ay mapapatid; 28  sapagkat ang kanilang mga palaso ay pinatulis at ang lahat ng kanilang mga busog ay nakahutok.+ Ang mismong mga kuko ng kanilang mga kabayo ay ibibilang na batong pingkian,+ at ang kanilang mga gulong naman ay bagyong hangin.+ 29  Ang pag-ungal nila ay gaya ng sa leon, at umuungal silang gaya ng mga may-kilíng na batang leon.+ At uungol sila at susunggaban ang nasila at tatangayin iyon, at walang magiging tagapagligtas.+ 30  At uungulan nila iyon sa araw na iyon gaya ng pag-ungol ng dagat.+ At ang isa ay tititig nga sa lupain, at, narito! may nakapipighating kadiliman;+ at maging ang liwanag ay nagdilim dahil sa mga patak na bumabagsak doon.

Talababa