Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Isaias 45:1-25

45  Ito ang sinabi ni Jehova sa kaniyang pinahiran,+ kay Ciro, na ang kanang kamay ay hinawakan ko,+ upang manupil ng mga bansa sa harap niya,+ nang sa gayon ay maalisan ko ng bigkis ang mga balakang ng mga hari; upang buksan sa harap niya ang mga pinto na may dalawang pohas, nang sa gayon ay hindi maisara ang mga pintuang-daan:  “Sa unahan mo ay yayaon ako,+ at ang mga umbok ng lupa ay papatagin ko.+ Ang mga pintong tanso ay pagdudurug-durugin ko, at ang mga halang na bakal ay puputulin ko.+  At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan+ na nasa kadiliman at ang mga nakatagong kayamanan na nasa mga kublihang dako, upang makilala mo na ako ay si Jehova, ang Isa na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan,+ ang Diyos ng Israel.  Alang-alang sa Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili,+ tinawag nga kita sa iyong pangalan; binigyan kita ng pangalang may karangalan, bagaman hindi mo ako kilala.+  Ako ay si Jehova, at wala nang iba pa.+ Maliban sa akin ay walang Diyos.+ Bibigkisan kita nang mahigpit, bagaman hindi mo ako nakikilala,  upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw at mula sa lubugan nito na wala nang iba maliban sa akin.+ Ako ay si Jehova, at wala nang iba pa.+  Nag-aanyo ng liwanag+ at lumalalang ng kadiliman,+ gumagawa ng kapayapaan+ at lumalalang ng kapahamakan,+ ako, si Jehova, ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito.+  “O kayong mga langit, magpaulan kayo mula sa itaas;+ at magpatak ng katuwiran ang maulap na kalangitan.+ Bumuka ang lupa, at magbunga iyon ng kaligtasan, at magpasibol iyon ng katuwiran+ kasabay nito. Ako mismo, si Jehova, ang lumalang nito.”+  Sa aba niyaong lumalaban sa kaniyang Tagapag-anyo,+ gaya ng isang bibingang luwad sa iba pang mga bibingang luwad sa lupa! Dapat bang sabihin ng luwad+ sa tagapag-anyo nito: “Ano ang ginagawa mo?” At ang iyong ginawa ay magsasabi: “Wala siyang mga kamay”? 10  Sa aba niyaong nagsasabi sa ama: “Ano ang ipinanganganak sa iyo?” at sa asawang babae: “Ano ang ipinaghihirap mong maipanganak?”+ 11  Ito ang sinabi ni Jehova, ang Banal ng Israel+ at ang Tagapag-anyo+ sa kaniya: “Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na dumarating+ may kinalaman sa aking mga anak;+ at may kinalaman sa gawa+ ng aking mga kamay ay mag-utos kayo sa akin. 12  Ako mismo ang gumawa ng lupa+ at lumalang ng tao sa ibabaw nito.+ Ako—ang aking sariling mga kamay ang nag-unat ng mga langit,+ at sa buong hukbo nila ay nag-utos ako.”+ 13  “Ako ay may isang pinukaw sa katuwiran,+ at ang lahat ng kaniyang lakad ay tutuwirin ko.+ Siya ang magtatayo ng aking lunsod,+ at yaong aking mga pag-aari na nasa pagkatapon ay payayaunin niya,+ hindi kapalit ng isang halaga+ ni dahil man sa panunuhol,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 14  Ito ang sinabi ni Jehova: “Ang mga di-binabayarang trabahador ng Ehipto+ at ang mga mangangalakal ng Etiopia at ang mga Sabeano,+ matatangkad na lalaki,+ ay paririyan nga sa iyo, at sila ay magiging iyo.+ Sa likuran mo ay lalakad sila; paririyan silang may mga pangaw,+ at sa iyo ay yuyukod sila.+ Sa iyo ay mananalangin sila, na sinasabi, ‘Tunay nga na ang Diyos ay kaisa mo,+ at wala nang iba pa; wala nang iba pang Diyos.’ ”+ 15  Tunay na ikaw ay Diyos na nagkukubli ng iyong sarili,+ ang Diyos ng Israel, isang Tagapagligtas.+ 16  Sila ay tiyak na mapapahiya at maaaba, silang lahat. Ang mga manggagawa ng mga anyong idolo ay sama-samang lalakad sa kahihiyan.+ 17  Kung tungkol sa Israel, siya ay tiyak na ililigtas na kaisa ni Jehova+ sa kaligtasang hanggang sa mga panahong walang takda.+ Hindi kayo mapapahiya,+ ni maaaba+ man kayo hanggang sa walang-takdang mga panahon na walang hanggan. 18  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, na Maylalang ng langit,+ Siya na tunay na Diyos,+ na Tagapag-anyo ng lupa at Maylikha nito,+ Siya na nagtatag nito nang matibay,+ na hindi niya nilalang na walang kabuluhan, na nag-anyo nito upang tahanan:+ “Ako ay si Jehova, at wala nang iba pa.+ 19  Hindi ako nagsalita sa isang dakong kublihan,+ sa isang madilim na dako sa lupa; ni sinabi ko man sa binhi ni Jacob, ‘Hanapin ninyo ako nang walang kabuluhan.’+ Ako ay si Jehova, na nagsasalita ng bagay na matuwid, nagsasabi ng bagay na matapat.+ 20  “Magtipon kayo at pumarito.+ Magpisan-pisan kayo, kayong mga takas mula sa mga bansa.+ Yaong mga nagdadala ng kahoy ng kanilang inukit na imahen ay hindi sumapit sa anumang kaalaman, ni yaon mang mga nananalangin sa isang diyos na hindi makapagligtas.+ 21  Isaysay ninyo ang inyong ulat at ang inyong paglalahad.+ Oo, magsanggunian sila nang may pagkakaisa. Sino ang nagparinig nito mula noong sinaunang panahon?+ Sino ang nag-ulat nito mula nang mismong panahong iyon?+ Hindi ba ako, si Jehova, na bukod sa akin ay wala nang iba pang Diyos;+ isang matuwid na Diyos at isang Tagapagligtas,+ na walang iba maliban sa akin?+ 22  “Bumaling kayo sa akin at maligtas,+ lahat kayong nasa mga dulo ng lupa; sapagkat ako ang Diyos, at wala nang iba pa.+ 23  Sa pamamagitan ng aking sarili ay sumumpa ako+—mula sa sarili kong bibig ay lumabas ang salita sa katuwiran,+ anupat hindi iyon babalik+—na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod,+ ang bawat dila ay susumpa,+ 24  na nagsasabi, ‘Tiyak na kay Jehova ang buong katuwiran at lakas.+ Lahat niyaong mga nag-iinit laban sa kaniya ay tuwirang paroroon sa kaniya at mapapahiya.+ 25  Kay Jehova ang buong binhi+ ng Israel ay mapatutunayang tama+ at maghahambog tungkol sa kanilang sarili.’ ”+

Talababa