Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 38:1-22

38  Nang mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan.+ Kaya si Isaias+ na anak ni Amoz na propeta ay pumaroon sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Mag-utos ka sa iyong sambahayan,+ sapagkat ikaw ay talagang mamamatay at hindi mabubuhay.’ ”+  Sa gayon ay iniharap ni Hezekias sa pader ang kaniyang mukha+ at nagsimulang manalangin kay Jehova+  at nagsabi: “Nagsusumamo ako sa iyo, O Jehova, alalahanin mo,+ pakisuyo, kung paanong lumakad+ ako sa harap mo na may pagkamatapat+ at may pusong sakdal,+ at ang mabuti sa iyong paningin ay ginawa ko.” At si Hezekias ay nagsimulang tumangis nang labis-labis.+  At ang salita+ ni Jehova ay dumating ngayon kay Isaias, na nagsasabi:  “Yumaon ka, at sabihin mo kay Hezekias, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ni David na iyong ninuno:+ “Narinig ko ang iyong panalangin.+ Nakita ko ang iyong mga luha.+ Narito, daragdagan ko ang iyong mga araw ng labinlimang taon;+  at mula sa palad ng hari ng Asirya ay ililigtas kita at ang lunsod na ito, at ipagtatanggol ko ang lunsod na ito.+  At ito ang tanda para sa iyo mula kay Jehova na isasagawa ni Jehova ang salitang ito na sinalita niya:+  Narito, pinaaatras ko nang sampung baytang+ ang anino sa mga baytang na nakababa na sa mga baytang ng hagdan ni Ahaz dahil sa araw.” ’ ”+ At ang araw ay unti-unting bumalik nang sampung baytang sa mga baytang ng hagdan na binabaan nito.+  Isang sulat ni Hezekias na hari ng Juda, nang siya ay magkasakit+ at gumaling sa kaniyang sakit.+ 10  Ako ay nagsabi: “Sa kalagitnaan ng aking mga araw ay papasok ako sa mga pintuang-daan+ ng Sheol. Ipagkakait sa akin ang nalalabi+ sa aking mga taon.” 11  Sinabi ko: “Hindi ko makikita si Jah, si Jah pa man din, sa lupain ng mga buháy.+ Hindi na ako titingin pa sa mga tao—kasama ng mga tumatahan sa lupain ng paglilikat. 12  Ang aking tirahan ay binunot+ at inalis sa akin na parang tolda ng mga pastol. Inilulon ko ang aking buhay na gaya ng manggagawa sa habihan; May isang pumuputol+ sa akin mula sa mismong mga hiblang paayon. Mula sa araw hanggang gabi ay patuloy mo akong isinusuko.+ 13  Pinaginhawa ko ang aking sarili hanggang sa kinaumagahan.+ Tulad ng isang leon, gayon niya patuloy na binabali ang lahat ng aking mga buto;+ Mula sa araw hanggang gabi ay patuloy mo akong isinusuko.+ 14  Tulad ng ibong sibad, ng tarat, gayon ako laging humuhuni;+ Lagi akong kumukurukutok na parang kalapati.+ Ang aking mga mata ay tumingin sa kaitaasan nang may paglulunggati:+ ‘O Jehova, ako ay nasa ilalim ng paniniil. Manindigan ka para sa akin.’+ 15  Ano ang sasalitain ko, at ano nga ang sasabihin niya sa akin?+ Siya mismo ay kumilos din.+ Patuloy akong lumalakad nang may kapanglawan sa lahat ng aking mga taon sa kapaitan ng aking kaluluwa.+ 16  ‘O Jehova, dahil diyan ay patuloy silang nabubuhay; at gaya ng nangyayari sa lahat, naroon ang buhay ng aking espiritu.+ At isasauli mo ang aking kalusugan at iingatan nga akong buháy.+ 17  Narito! Sa ikapapayapa ay tinamo ko yaong mapait, oo, mapait;+ At ikaw ay nalakip sa aking kaluluwa at iningatan mo iyon mula sa hukay ng kabulukan.+ Sapagkat itinapon mo sa iyong likuran ang lahat ng aking mga kasalanan.+ 18  Sapagkat hindi ang Sheol ang dadakila sa iyo;+ ang kamatayan ay hindi makapupuri sa iyo.+ Yaong mga bumababa sa hukay ay hindi makatitingin nang may pag-asam sa iyong katapatan.+ 19  Ang buháy, ang buháy, siya ang maaaring dumakila sa iyo,+ Gaya ko nga sa araw na ito.+ Ang ama ay makapagbibigay ng kaalaman+ sa kaniyang sariling mga anak tungkol sa iyong katapatan. 20  O Jehova, iligtas mo ako,+ at tutugtugin namin ang aking mga piyesang para sa panugtog na de-kuwerdas+ Sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa bahay ni Jehova.’ ”+ 21  At sinabi ni Isaias: “Kumuha sila ng kakaning pinatuyong igos na pinipi at ipahid nila iyon sa bukol,+ upang gumaling siya.”+ 22  Samantala, sinabi ni Hezekias: “Ano ang tanda na ako ay aahon sa bahay ni Jehova?”+

Talababa