Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 29:1-24

29  “Sa aba ng Ariel,+ ng Ariel, ang bayan na pinagkampuhan ni David!+ Magdagdag kayo ng taon sa taon; ipagdiwang nang sunud-sunod ang mga kapistahan.+  At gigipitin+ ko ang Ariel, at magkakaroon ng pagdadalamhati at pagtaghoy,+ at sa akin ay magiging gaya siya ng apuyan ng altar ng Diyos.+  At ako ay magkakampo sa magkabi-kabila laban sa iyo, at kukubkubin kita ng bakod na mga tulos at magtatayo ako laban sa iyo ng mga kayariang pangubkob.+  At ikaw ay mábababâ anupat magsasalita ka mula sa mismong lupa, at hihina ang iyong pananalita na waring mula sa alabok.+ At gaya ng espiritista ang iyong tinig ay manggagaling nga sa lupa, at mula sa alabok ay huhuni ang iyong pananalita.+  At ang pulutong niyaong mga kakaiba sa iyo ay magiging gaya ng pinong alabok,+ at ang pulutong ng mga maniniil+ ay magiging gaya ng ipa na inililipad.+ At ito ay mangyayari sa isang iglap, biglaan.+  Mula kay Jehova ng mga hukbo ay pag-uukulan ka ng pansin na may kulog at may pagyanig at may malakas na ugong, bagyong hangin at unos, at ang liyab ng apoy na lumalamon.”+  At ito ay mangyayari na parang sa panaginip, sa pangitain sa gabi, may kinalaman sa pulutong ng lahat ng mga bansa na nakikipagdigma laban sa Ariel,+ ang lahat nga ng nakikipagdigma laban sa kaniya, at ang mga toreng pangubkob laban sa kaniya at yaong mga gumigipit sa kaniya.+  Oo, ito ay mangyayari gaya ng pananaginip ng isang gutóm at narito, kumakain siya, at siya ay nagising at ang kaniyang kaluluwa ay walang laman;+ at gaya ng pananaginip ng isang nauuhaw at narito, umiinom siya, at siya ay nagising at narito, siya ay pagod at ang kaniyang kaluluwa ay tuyot; gayon ang mangyayari sa pulutong ng lahat ng mga bansa na nakikipagdigma laban sa Bundok Sion.+  Tumigil kayo at mamangha;+ magpakabulag kayo, at mabulag nga.+ Sila ay nalango,+ ngunit hindi sa alak; sila ay sumuray-suray, ngunit hindi dahil sa nakalalangong inumin.+ 10  Sapagkat sa inyo ay nagbuhos si Jehova ng espiritu ng mahimbing na tulog;+ at ipinipikit niya ang inyong mga mata, ang mga propeta,+ at tinakpan niya ang inyo ngang mga ulo,+ ang mga tagapangitain.+ 11  At para sa inyo ang pangitain ng lahat ng bagay ay naging gaya ng mga salita ng aklat na tinatakan,+ na ibinibigay nila sa isang nakakakilala ng sulat, na sinasabi: “Basahin mo ito nang malakas, pakisuyo,” at sasabihin niya: “Hindi ko magagawa, sapagkat ito ay natatakan”;+ 12  at ang aklat ay ibibigay sa isang hindi nakakakilala ng sulat, na may magsasabi: “Basahin mo ito nang malakas, pakisuyo,” at sasabihin niya: “Hindi nga ako nakakakilala ng sulat.” 13  At sasabihin ni Jehova: “Sa dahilang lumapit ang bayang ito sa pamamagitan ng kanilang bibig, at niluwalhati nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi,+ at lubusan nilang inilayo sa akin ang kanilang puso,+ at ang kanilang pagkatakot sa akin ay utos ng mga tao na itinuturo,+ 14  kaya narito ako, ang Isa na muling kikilos nang kamangha-mangha sa bayang ito,+ sa kamangha-manghang paraan at taglay ang isang bagay na kamangha-mangha; at ang karunungan ng kanilang mga taong marurunong ay maglalaho, at ang mismong pagkaunawa ng kanilang mga taong maiingat ay magkukubli.”+ 15  Sa aba niyaong mga nagpapakatalamak sa pagkukubli ng panukala mula kay Jehova,+ at niyaong ang mga gawa ay naganap sa madilim na dako,+ habang sinasabi nila: “Sino ang nakakakita sa atin, at sino ang nakakakilala sa atin?”+ 16  Ang inyo ngang katiwalian! Ang magpapalayok ba ay ibibilang na tulad ng luwad?+ Sapagkat sasabihin ba ng bagay na ginawa tungkol sa maygawa nito: “Hindi niya ako ginawa”?+ At talaga bang sasabihin ng bagay na inanyuan tungkol sa tagapag-anyo nito: “Wala siyang ipinakitang unawa”?+ 17  Hindi ba sandaling-sandaling panahon na lamang at ang Lebanon ay gagawing isang taniman+ at ang taniman ay ibibilang na gaya ng kagubatan?+ 18  At sa araw na iyon ay tiyak na maririnig ng mga bingi ang mga salita ng aklat,+ at mula sa karimlan at mula sa kadiliman ay makakakita maging ang mga mata ng mga bulag.+ 19  At patitindihin nga ng maaamo+ ang kanilang pagsasaya kay Jehova, at maging ang mga dukha ng sangkatauhan ay magagalak sa Banal ng Israel,+ 20  sapagkat ang maniniil ay sasapit sa kaniyang kawakasan,+ at ang mayabang ay darating sa kaniyang katapusan,+ at ang lahat ng mapagbantay sa paggawa ng pinsala+ ay lilipulin, 21  yaong mga humihila sa isang tao na magkasala dahil sa kaniyang salita,+ at yaong mga nag-uumang ng pain para sa isa na sumasaway sa pintuang-daan,+ at yaong mga nagsasaisantabi sa matuwid sa pamamagitan ng walang-katuturang mga argumento.+ 22  Kaya ito ang sinabi ni Jehova sa sambahayan ni Jacob, siya na tumubos kay Abraham:+ “Si Jacob ay hindi na ngayon mapapahiya, ni mamumutla man ngayon ang kaniyang mukha;+ 23  sapagkat kapag nakita niya ang kaniyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, sa gitna niya,+ pababanalin nila ang aking pangalan,+ at tiyak na pababanalin nila ang Banal ng Jacob,+ at ang Diyos ng Israel ay kanilang kasisindakan.+ 24  At yaong mga namamali sa kanilang espiritu ay makakakilala nga ng pagkaunawa, at maging yaong mga bumubulung-bulong ay matututo ng turo.”+

Talababa