Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 29:1-24

29  “Sa aba ng Ariel,+ ng Ariel, ang bayan na pinagkampuhan ni David!+ Magdagdag kayo ng taon sa taon; ipagdiwang nang sunud-sunod ang mga kapistahan.+  At gigipitin+ ko ang Ariel, at magkakaroon ng pagdadalamhati at pagtaghoy,+ at sa akin ay magiging gaya siya ng apuyan ng altar ng Diyos.+  At ako ay magkakampo sa magkabi-kabila laban sa iyo, at kukubkubin kita ng bakod na mga tulos at magtatayo ako laban sa iyo ng mga kayariang pangubkob.+  At ikaw ay mábababâ anupat magsasalita ka mula sa mismong lupa, at hihina ang iyong pananalita na waring mula sa alabok.+ At gaya ng espiritista ang iyong tinig ay manggagaling nga sa lupa, at mula sa alabok ay huhuni ang iyong pananalita.+  At ang pulutong niyaong mga kakaiba sa iyo ay magiging gaya ng pinong alabok,+ at ang pulutong ng mga maniniil+ ay magiging gaya ng ipa na inililipad.+ At ito ay mangyayari sa isang iglap, biglaan.+  Mula kay Jehova ng mga hukbo ay pag-uukulan ka ng pansin na may kulog at may pagyanig at may malakas na ugong, bagyong hangin at unos, at ang liyab ng apoy na lumalamon.”+  At ito ay mangyayari na parang sa panaginip, sa pangitain sa gabi, may kinalaman sa pulutong ng lahat ng mga bansa na nakikipagdigma laban sa Ariel,+ ang lahat nga ng nakikipagdigma laban sa kaniya, at ang mga toreng pangubkob laban sa kaniya at yaong mga gumigipit sa kaniya.+  Oo, ito ay mangyayari gaya ng pananaginip ng isang gutóm at narito, kumakain siya, at siya ay nagising at ang kaniyang kaluluwa ay walang laman;+ at gaya ng pananaginip ng isang nauuhaw at narito, umiinom siya, at siya ay nagising at narito, siya ay pagod at ang kaniyang kaluluwa ay tuyot; gayon ang mangyayari sa pulutong ng lahat ng mga bansa na nakikipagdigma laban sa Bundok Sion.+  Tumigil kayo at mamangha;+ magpakabulag kayo, at mabulag nga.+ Sila ay nalango,+ ngunit hindi sa alak; sila ay sumuray-suray, ngunit hindi dahil sa nakalalangong inumin.+ 10  Sapagkat sa inyo ay nagbuhos si Jehova ng espiritu ng mahimbing na tulog;+ at ipinipikit niya ang inyong mga mata, ang mga propeta,+ at tinakpan niya ang inyo ngang mga ulo,+ ang mga tagapangitain.+ 11  At para sa inyo ang pangitain ng lahat ng bagay ay naging gaya ng mga salita ng aklat na tinatakan,+ na ibinibigay nila sa isang nakakakilala ng sulat, na sinasabi: “Basahin mo ito nang malakas, pakisuyo,” at sasabihin niya: “Hindi ko magagawa, sapagkat ito ay natatakan”;+ 12  at ang aklat ay ibibigay sa isang hindi nakakakilala ng sulat, na may magsasabi: “Basahin mo ito nang malakas, pakisuyo,” at sasabihin niya: “Hindi nga ako nakakakilala ng sulat.” 13  At sasabihin ni Jehova: “Sa dahilang lumapit ang bayang ito sa pamamagitan ng kanilang bibig, at niluwalhati nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi,+ at lubusan nilang inilayo sa akin ang kanilang puso,+ at ang kanilang pagkatakot sa akin ay utos ng mga tao na itinuturo,+ 14  kaya narito ako, ang Isa na muling kikilos nang kamangha-mangha sa bayang ito,+ sa kamangha-manghang paraan at taglay ang isang bagay na kamangha-mangha; at ang karunungan ng kanilang mga taong marurunong ay maglalaho, at ang mismong pagkaunawa ng kanilang mga taong maiingat ay magkukubli.”+ 15  Sa aba niyaong mga nagpapakatalamak sa pagkukubli ng panukala mula kay Jehova,+ at niyaong ang mga gawa ay naganap sa madilim na dako,+ habang sinasabi nila: “Sino ang nakakakita sa atin, at sino ang nakakakilala sa atin?”+ 16  Ang inyo ngang katiwalian! Ang magpapalayok ba ay ibibilang na tulad ng luwad?+ Sapagkat sasabihin ba ng bagay na ginawa tungkol sa maygawa nito: “Hindi niya ako ginawa”?+ At talaga bang sasabihin ng bagay na inanyuan tungkol sa tagapag-anyo nito: “Wala siyang ipinakitang unawa”?+ 17  Hindi ba sandaling-sandaling panahon na lamang at ang Lebanon ay gagawing isang taniman+ at ang taniman ay ibibilang na gaya ng kagubatan?+ 18  At sa araw na iyon ay tiyak na maririnig ng mga bingi ang mga salita ng aklat,+ at mula sa karimlan at mula sa kadiliman ay makakakita maging ang mga mata ng mga bulag.+ 19  At patitindihin nga ng maaamo+ ang kanilang pagsasaya kay Jehova, at maging ang mga dukha ng sangkatauhan ay magagalak sa Banal ng Israel,+ 20  sapagkat ang maniniil ay sasapit sa kaniyang kawakasan,+ at ang mayabang ay darating sa kaniyang katapusan,+ at ang lahat ng mapagbantay sa paggawa ng pinsala+ ay lilipulin, 21  yaong mga humihila sa isang tao na magkasala dahil sa kaniyang salita,+ at yaong mga nag-uumang ng pain para sa isa na sumasaway sa pintuang-daan,+ at yaong mga nagsasaisantabi sa matuwid sa pamamagitan ng walang-katuturang mga argumento.+ 22  Kaya ito ang sinabi ni Jehova sa sambahayan ni Jacob, siya na tumubos kay Abraham:+ “Si Jacob ay hindi na ngayon mapapahiya, ni mamumutla man ngayon ang kaniyang mukha;+ 23  sapagkat kapag nakita niya ang kaniyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, sa gitna niya,+ pababanalin nila ang aking pangalan,+ at tiyak na pababanalin nila ang Banal ng Jacob,+ at ang Diyos ng Israel ay kanilang kasisindakan.+ 24  At yaong mga namamali sa kanilang espiritu ay makakakilala nga ng pagkaunawa, at maging yaong mga bumubulung-bulong ay matututo ng turo.”+

Talababa