Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Isaias 2:1-22

2  Ang bagay na nakita ni Isaias na anak ni Amoz sa pangitain may kinalaman sa Juda at Jerusalem:+  At mangyayari sa huling bahagi ng mga araw+ na ang bundok ng bahay+ ni Jehova ay matibay na matatatag na mataas pa sa taluktok ng mga bundok,+ at iyon ay mátataás pa nga sa mga burol;+ at doon ay huhugos ang lahat ng mga bansa.+  At maraming bayan ang yayaon nga at magsasabi: “Halikayo,+ at umahon tayo sa bundok ni Jehova, sa bahay ng Diyos ni Jacob; at tuturuan niya tayo tungkol sa kaniyang mga daan, at lalakad tayo sa kaniyang mga landas.”+ Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ni Jehova mula sa Jerusalem.+  At siya ay maggagawad ng kahatulan sa gitna ng mga bansa+ at magtutuwid ng mga bagay-bagay+ may kinalaman sa maraming bayan.+ At pupukpukin nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit na pampungos.+ Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma.+  O mga tao ng sambahayan ni Jacob, pumarito kayo at lumakad tayo sa liwanag ni Jehova.+  Sapagkat pinabayaan mo ang iyong bayan, ang sambahayan ni Jacob.+ Sapagkat sila ay napuno ng bagay na mula sa Silangan,+ at sila ay mga mahikong+ gaya ng mga Filisteo, at marami silang mga anak ng mga banyaga.+  At ang kanilang lupain ay punô ng pilak at ginto, at walang takda ang dami ng kanilang mga kayamanan.+ At ang kanilang lupain ay punô ng mga kabayo, at walang takda ang dami ng kanilang mga karo.+  At ang kanilang lupain ay punô ng walang-silbing mga diyos.+ Ang gawa ng mga kamay ng isa ay niyuyukuran nila, yaong ginawa ng kaniyang mga daliri.+  At ang makalupang tao ay yumuyukod, at ang tao ay nabababa, at talagang hindi mo sila mapagpapaumanhinan.+ 10  Pumasok ka sa malaking bato at magtago ka sa alabok dahil sa panghihilakbot kay Jehova, at mula sa kaniyang marilag na kadakilaan.+ 11  Ang palalong mga mata ng makalupang tao ay mábababâ, at ang pagmamataas ng mga tao ay yuyukod;+ at si Jehova lamang ang matatanyag sa araw na iyon.+ 12  Sapagkat iyon ang araw na nauukol kay Jehova ng mga hukbo.+ Iyon ay nasa lahat ng palalo at matayog at nasa lahat ng nakataas o mababa;+ 13  at nasa lahat ng sedro ng Lebanon+ na matatayog at nakataas at nasa lahat ng dambuhalang punungkahoy ng Basan;+ 14  at nasa lahat ng matatayog na bundok at nasa lahat ng mga burol na nakataas;+ 15  at nasa bawat mataas na tore at nasa bawat nakukutaang pader;+ 16  at nasa lahat ng mga barko ng Tarsis+ at nasa lahat ng mga kanais-nais na bangka. 17  At ang kapalaluan ng makalupang tao ay yuyukod, at ang pagmamataas ng mga tao ay mábababâ;+ at si Jehova lamang ang matatanyag sa araw na iyon.+ 18  At ang walang-silbing mga diyos ay lilipas nang lubusan.+ 19  At ang bayan ay papasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga butas sa alabok dahil sa panghihilakbot kay Jehova at mula sa kaniyang marilag na kadakilaan,+ kapag tumindig siya upang ang lupa ay mayanig.+ 20  Sa araw na iyon ay itatapon ng makalupang tao ang kaniyang walang-kabuluhang mga diyos na pilak at ang kaniyang walang-silbing mga diyos na ginto, na ginawa nila upang yukuran niya, sa mga musaranya at sa mga paniki,+ 21  upang pumasok sa mga butas ng mga bato at sa mga awang ng malalaking bato, dahil sa panghihilakbot kay Jehova at mula sa kaniyang marilag na kadakilaan,+ kapag tumindig siya upang ang lupa ay mayanig. 22  Para sa inyong sariling kapakanan, layuan ninyo ang makalupang tao, na ang hininga ay nasa mga butas ng kaniyang ilong,+ sapagkat ano ang saligan upang siya ay pahalagahan?+

Talababa