Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 9:1-57

9  Sa kalaunan ay pumaroon si Abimelec+ na anak ni Jerubaal sa Sikem+ sa mga kapatid ng kaniyang ina at nagsalita sa kanila at sa buong pamilya ng sambahayan ng ama ng kaniyang ina, na sinasabi:  “Pakisuyo, magsalita kayo sa pandinig ng lahat ng mga may-ari ng lupain sa Sikem, ‘Alin ang mas mabuti para sa inyo, na pitumpung lalaki,+ lahat ng mga anak ni Jerubaal, ang mamahala sa inyo o isang lalaki ang mamahala sa inyo? At alalahanin ninyong ako ay inyong buto at inyong laman.’ ”+  Kaya ang mga kapatid ng kaniyang ina ay nagsalita ng lahat ng mga salitang ito tungkol sa kaniya sa pandinig ng lahat ng mga may-ari ng lupain sa Sikem anupat kumiling ang kanilang puso kay Abimelec,+ sapagkat sinabi nila: “Siya ay sarili nating kapatid.”+  Nang magkagayon ay binigyan nila siya ng pitumpung pirasong pilak mula sa bahay ni Baal-berit,+ at sa pamamagitan nito ay umupa si Abimelec ng mga lalaking batugan at walang pakundangan,+ upang masamahan nila siya.  Pagkatapos ay pumaroon siya sa bahay ng kaniyang ama sa Opra+ at pinatay niya ang kaniyang mga kapatid,+ na mga anak ni Jerubaal, pitumpung lalaki, sa ibabaw ng isang bato, ngunit si Jotam na bunsong anak ni Jerubaal ay natira, sapagkat nagtago siya.  At ang lahat ng mga may-ari ng lupain sa Sikem at ang buong sambahayan ng Milo+ ay nagtipon at yumaon at pinaghari si Abimelec bilang hari,+ malapit sa malaking punungkahoy,+ ang haligi na nasa Sikem.+  Nang iulat nila iyon kay Jotam ay kaagad siyang yumaon at tumayo sa taluktok ng Bundok Gerizim+ at inilakas ang kaniyang tinig at tumawag at nagsabi sa kanila: “Makinig kayo sa akin, kayong mga may-ari ng lupain sa Sikem, at makikinig ang Diyos sa inyo:  “Noong unang panahon ay humayo ang mga punungkahoy upang pahiran ang isang hari sa kanila. Kaya sinabi nila sa punong olibo,+ ‘Maghari ka sa amin.’+  Ngunit sinabi sa kanila ng punong olibo, ‘Iiwan ko ba ang aking katabaan na sa pamamagitan nito ay niluluwalhati+ nila ang Diyos at ang mga tao, at yayaon ba ako upang umindayog sa ibabaw ng iba pang mga punungkahoy?’+ 10  Pagkatapos ay sinabi ng mga punungkahoy sa puno ng igos,+ ‘Halika, maging reyna ka sa amin.’ 11  Ngunit sinabi sa kanila ng puno ng igos, ‘Iiwan ko ba ang aking tamis at ang aking mabuting bunga, at yayaon ba ako upang umindayog sa ibabaw ng iba pang mga punungkahoy?’+ 12  Sumunod ay sinabi ng mga punungkahoy sa punong ubas, ‘Halika, maging reyna ka sa amin.’ 13  Sinabi naman sa kanila ng punong ubas, ‘Iiwan ko ba ang aking bagong alak na nagpapasaya sa Diyos at sa mga tao,+ at yayaon ba ako upang umindayog sa ibabaw ng mga punungkahoy?’ 14  Nang dakong huli ay sinabi ng lahat ng iba pang punungkahoy sa kambron,+ ‘Halika, maghari ka sa amin.’ 15  Dahil dito ay sinabi ng kambron sa mga punungkahoy, ‘Kung ayon nga sa katotohanan ay pinapahiran ninyo ako bilang hari sa inyo, halikayo, manganlong kayo sa aking lilim.+ Ngunit kung hindi, labasan sana ng apoy+ ang kambron at tupukin ang mga sedro+ ng Lebanon.’+ 16  “At ngayon kung ayon nga sa katotohanan at sa kawalang-pagkukulang ang ikinilos ninyo at ginawa ninyong hari si Abimelec,+ at kung kabutihan ang ipinakita ninyo kay Jerubaal at sa kaniyang sambahayan, at kung ginawa ninyo sa kaniya ang nararapat sa ginawa ng kaniyang mga kamay, 17  noong makipaglaban ang aking ama+ para sa inyo at isapanganib ang kaniyang kaluluwa+ upang mailigtas niya kayo mula sa kamay ng Midian;+ 18  at kayo, sa ganang inyo, ay tumindig laban sa sambahayan ng aking ama ngayon upang patayin ninyo ang kaniyang mga anak,+ na pitumpung lalaki,+ sa ibabaw ng isang bato, at upang gawin ninyong hari+ sa mga may-ari ng lupain sa Sikem si Abimelec, na anak ng kaniyang aliping babae,+ dahil lamang sa siya ay sarili ninyong kapatid; 19  oo, kung ayon nga sa katotohanan at sa kawalang-pagkukulang ang ikinilos ninyo kay Jerubaal at sa kaniyang sambahayan sa araw na ito, magsaya kayo dahil kay Abimelec at magsaya rin siya dahil sa inyo.+ 20  Ngunit kung hindi, labasan sana ng apoy+ si Abimelec at tupukin ang mga may-ari ng lupain sa Sikem at ang sambahayan ng Milo,+ at labasan sana ng apoy+ ang mga may-ari ng lupain sa Sikem at ang sambahayan ng Milo at tupukin si Abimelec.”+ 21  Nang magkagayon ay tumakas si Jotam+ at tumakbo at pumaroon sa Beer, at nanahanan siya roon dahil kay Abimelec na kaniyang kapatid. 22  At si Abimelec ay nag-astang prinsipe sa Israel nang tatlong taon.+ 23  Pagkatapos ay hinayaan ng Diyos na magkaroon ng isang masamang espiritu+ sa pagitan ni Abimelec at ng mga may-ari ng lupain sa Sikem, at ang mga may-ari ng lupain sa Sikem ay nakitungo nang may kataksilan+ kay Abimelec, 24  upang ang karahasang ginawa sa pitumpung anak ni Jerubaal ay dumating+ at upang maipataw niya ang kanilang dugo kay Abimelec na kanilang kapatid sa dahilang pinatay niya sila,+ at sa mga may-ari ng lupain sa Sikem sa dahilang pinalakas nila ang kaniyang mga kamay+ upang patayin ang kaniyang mga kapatid. 25  Kaya ang mga may-ari ng lupain sa Sikem ay naglagay ng mga lalaking tatambang sa kaniya sa mga taluktok ng mga bundok, at ninanakawan nila ang lahat ng dumaraan sa kanila sa daan. Nang maglaon ay iniulat iyon kay Abimelec. 26  At si Gaal+ na anak ni Ebed at ang kaniyang mga kapatid ay dumating at tumawid patungo sa Sikem,+ at ang mga may-ari ng lupain sa Sikem ay nagsimulang magtiwala sa kaniya.+ 27  At lumabas sila sa bukid gaya ng dati at namitas ng mga ubas sa kanilang mga ubasan at pinisa ang mga iyon at nagdaos ng pamistang pagbubunyi,+ pagkatapos ay pumasok sila sa bahay ng kanilang diyos+ at kumain at uminom+ at isinumpa+ si Abimelec. 28  At sinabi ni Gaal na anak ni Ebed: “Sino si Abimelec,+ at sino si Sikem upang paglingkuran namin siya? Hindi ba siya ang anak ni Jerubaal,+ at hindi ba si Zebul+ ay kaniyang komisyonado? Paglingkuran ninyo ang mga tauhan ni Hamor,+ na ama ni Sikem, kayong iba pa, ngunit bakit kami maglilingkod sa kaniya? 29  At kung ang bayang ito lamang sana ay nasa aking kamay!+ Kung magkagayon ay aalisin ko si Abimelec.” At sinabi niya kay Abimelec: “Paramihin mo ang iyong hukbo at lumabas ka.”+ 30  At narinig ni Zebul na prinsipe ng lunsod ang mga salita ni Gaal na anak ni Ebed.+ Nang magkagayon ay lumagablab ang kaniyang galit. 31  Kaya may-katusuhan siyang nagsugo ng mga mensahero kay Abimelec, na sinasabi: “Narito! Si Gaal na anak ni Ebed at ang kaniyang mga kapatid ay dumating ngayon sa Sikem,+ at narito, pinipisan nila ang lunsod laban sa iyo. 32  At ngayon ay tumindig ka sa kinagabihan,+ ikaw at ang bayan na kasama mo, at mag-abang+ ka sa parang. 33  At mangyayari nga na sa kinaumagahan sa pagsikat ng araw ay bumangon ka nang maaga, at dumaluhong ka laban sa lunsod; at kapag siya at ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, gawin mo nga sa kaniya ang anumang magagawa ng iyong kamay.” 34  Kaya si Abimelec at ang buong bayan na kasama niya ay bumangon nang kinagabihan, at nag-abang sila laban sa Sikem sa apat na pangkat. 35  Nang maglaon ay lumabas si Gaal+ na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintuang-daan ng lunsod. Pagkatapos ay tumindig si Abimelec at ang bayan na kasama niya mula sa dako ng pagtambang. 36  Nang makita ni Gaal ang bayan, kaagad niyang sinabi kay Zebul: “Narito! May mga taong bumababa mula sa mga taluktok ng mga bundok.” Ngunit sinabi ni Zebul sa kaniya: “Ang mga anino ng mga bundok ang iyong nakikita na parang mga lalaki.”+ 37  Sa kalaunan ay nagsalita si Gaal nang minsan pa at nagsabi: “Narito! May mga taong bumababa mula sa gitna ng lupain, at may isang pangkat na dumarating sa daan ng malaking punungkahoy ng Meonenim.” 38  Dahil dito ay sinabi ni Zebul sa kaniya: “Nasaan ngayon ang pananalita mong iyon na iyong ibinukambibig,+ ‘Sino si Abimelec upang paglingkuran namin siya?’+ Hindi ba ito ang bayan na iyong itinakwil?+ Lumabas ka ngayon, pakisuyo, at lumaban ka sa kanila.” 39  Kaya si Gaal ay lumabas sa unahan ng mga may-ari ng lupain sa Sikem at nakipaglaban kay Abimelec. 40  At tinugis siya ni Abimelec, at tumakas siya sa harap niya; at ang mga napatay ay patuloy na nabuwal nang maramihan hanggang sa pasukan ng pintuang-daan. 41  At si Abimelec ay patuloy na nanahanan sa Aruma, at pinalayas ni Zebul+ si Gaal+ at ang kaniyang mga kapatid mula sa pananahanan sa Sikem.+ 42  At nangyari nga, nang sumunod na araw ay lumabas ang bayan patungo sa parang. At sinabi nila kay Abimelec.+ 43  Kaya kinuha niya ang bayan at hinati niya sila sa tatlong pangkat+ at nag-abang sa parang. Sa gayon ay tumingin siya, at narito, ang bayan ay lumalabas ng lunsod. Tumindig siya ngayon laban sa kanila at pinabagsak sila. 44  At si Abimelec at ang mga pangkat na kasama niya ay dumaluhong upang makatayo sila sa pasukan ng pintuang-daan ng lunsod, habang ang dalawang pangkat ay dumadaluhong laban sa lahat niyaong nasa parang, at pinabagsak nila ang mga iyon.+ 45  At si Abimelec ay nakipaglaban sa lunsod nang buong araw na iyon at nabihag niya ang lunsod; at pinatay niya ang bayan na nasa loob niyaon,+ pagkatapos ay giniba niya ang lunsod+ at hinasikan iyon ng asin.+ 46  Nang marinig iyon ng lahat ng mga may-ari ng lupain sa tore ng Sikem, kaagad silang pumaroon sa kuta ng bahay ni El-berit.+ 47  At naiulat kay Abimelec na ang lahat ng mga may-ari ng lupain sa tore ng Sikem ay nagtipon. 48  Dahil dito ay umahon si Abimelec sa Bundok Zalmon,+ siya at ang buong bayan na kasama niya. Nagdala ngayon si Abimelec ng isang palakol sa kaniyang kamay at pumutol ng isang sanga ng mga punungkahoy at binuhat niya iyon at inilagay sa kaniyang balikat at sinabi niya sa bayan na kasama niya: “Kung ano ang nakita ninyong ginawa ko—magmadali kayo, gawin ninyo ang tulad ng ginawa ko!”+ 49  Kaya ang buong bayan ay pumutol din ng kani-kaniyang sanga at sumunod kay Abimelec. Pagkatapos ay inilagay nila ang mga iyon sa gilid ng kuta, at sa ibabaw nila ay sinilaban nila ang kuta, kung kaya namatay rin ang lahat ng tao sa tore ng Sikem, na mga isang libong lalaki at babae.+ 50  At si Abimelec ay pumaroon sa Tebez+ at nagkampo laban sa Tebez at nabihag niya iyon. 51  Yamang may matibay na tore sa gitna ng lunsod, doon tumakas ang lahat ng lalaki at babae at ang lahat ng mga may-ari ng lupain sa lunsod, pagkatapos ay isinara nila iyon sa likuran nila at umakyat sa bubong ng tore. 52  At si Abimelec ay nagtungo sa tore at nakipaglaban doon, at lumapit siya sa pasukan ng tore upang sunugin iyon sa apoy.+ 53  At may isang babae na naghagis ng pang-ibabaw na gilingang-bato sa ulo ni Abimelec at nabasag ang kaniyang bungo.+ 54  Kaya dali-dali niyang tinawag ang tagapaglingkod na nagdadala ng kaniyang mga sandata at sinabi niya rito: “Hugutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako,+ dahil baka sabihin nila tungkol sa akin, ‘Isang babae ang nakapatay sa kaniya.’ ” Kaagad siyang inulos ng kaniyang tagapaglingkod, anupat namatay siya.+ 55  Nang makita ng mga lalaki ng Israel na si Abimelec ay patay na, sila ngayon ay yumaon sa kani-kaniyang dako. 56  Sa gayon ay ginantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelec na ginawa niya sa kaniyang ama sa pagpatay sa kaniyang pitumpung kapatid.+ 57  At ang lahat ng kasamaan ng mga lalaki ng Sikem ay iginanti ng Diyos sa kanilang sariling mga ulo, upang ang sumpa+ ni Jotam+ na anak ni Jerubaal+ ay sumapit sa kanila.+

Talababa