Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 8:1-35

8  Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ng mga lalaki ng Efraim: “Ano itong bagay na ginawa mo sa amin na hindi mo kami tinawag nang yumaon ka upang makipaglaban sa Midian?”+ At buong tindi silang nakipagtalo sa kaniya.+  Nang dakong huli ay sinabi niya sa kanila: “Ano ba ang ginawa ko ngayon kung ihahambing sa inyo?+ Hindi ba ang mga paghihimalay ng Efraim+ ay mas mabuti kaysa sa pamimitas ng ubas ng Abi-ezer?+  Sa inyo ngang kamay ibinigay ng Diyos ang mga prinsipe ng Midian na si Oreb at si Zeeb,+ at ano na ang nagawa ko kung ihahambing sa inyo?” Nang magkagayon ay huminahon ang kanilang espiritu sa kaniya nang salitain niya ang salitang ito.+  At dumating si Gideon sa Jordan, at tumawid siya roon, siya at ang tatlong daang lalaki na kasama niya, mga pagod na ngunit ipinagpapatuloy pa ang pagtugis.  Sa kalaunan ay sinabi niya sa mga lalaki ng Sucot:+ “Pakisuyong bigyan ninyo ng mga tinapay na bilog ang bayan na sumusunod sa aking mga hakbang,+ sapagkat sila ay pagod na at hinahabol ko si Zeba+ at si Zalmuna,+ na mga hari ng Midian.”  Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng Sucot: “Nasa iyong kamay na ba ang mga palad ni Zeba at ni Zalmuna anupat dapat bigyan ng tinapay ang iyong hukbo?”+  Dahil dito ay sinabi ni Gideon: “Kaya naman kapag ibinigay ni Jehova si Zeba at si Zalmuna sa aking kamay, tiyak na hahampasin ko ang inyong laman ng mga tinik mula sa ilang at ng matitinik na palumpong.”+  At nagpatuloy siya sa pag-ahon mula roon hanggang sa Penuel+ at nagsalita siya sa kanila sa ganito ring paraan, ngunit sinagot siya ng mga lalaki ng Penuel gaya ng pagsagot ng mga lalaki ng Sucot.  Sa gayon ay sinabi rin niya sa mga lalaki ng Penuel: “Kapag bumalik akong payapa, ibabagsak ko ang toreng ito.”+ 10  Ngayon si Zeba at si Zalmuna+ ay nasa Karkor, at kasama nila ang kanilang mga kampo, na mga labinlimang libo na lahat ay natira mula sa buong kampo ng mga taga-Silangan;+ at yaong mga nabuwal na ay isang daan at dalawampung libong lalaki na humahawak ng tabak.+ 11  At si Gideon ay nagpatuloy sa pag-ahon sa daan niyaong mga tumatahan sa mga tolda sa dakong silangan ng Noba at Jogbeha+ at sinaktan niya ang kampo samantalang ang kampo ay nagkataong hindi nababantayan.+ 12  Nang tumakas si Zeba at si Zalmuna, kaagad niya silang tinugis at nabihag niya ang dalawang hari ng Midian, si Zeba at si Zalmuna;+ at pinanginig niya ang buong kampo. 13  At si Gideon na anak ni Joas ay nagsimulang bumalik mula sa digmaan sa daanang paahon sa Heres. 14  Habang nasa daan ay nahuli niya ang isang kabataang lalaki mula sa mga lalaki ng Sucot+ at tinanong niya ito.+ Kaya isinulat nito para sa kaniya ang mga pangalan ng mga prinsipe+ ng Sucot at ng matatandang lalaki nito, pitumpu’t pitong lalaki. 15  At pumaroon siya sa mga lalaki ng Sucot at sinabi: “Narito si Zeba at si Zalmuna na may kinalaman sa kanila ay tinuya ninyo ako, na sinasabi, ‘Nasa iyong kamay na ba ang mga palad ni Zeba at ni Zalmuna anupat dapat bigyan ng tinapay ang iyong mga lalaking pagod na?’ ”+ 16  Pagkatapos ay kinuha niya ang matatandang lalaki ng lunsod at ang mga tinik mula sa ilang at ang matitinik na palumpong, at sa pamamagitan ng mga iyon ay tinuruan niya ng aral ang mga lalaki ng Sucot.+ 17  At ang tore ng Penuel+ ay ibinagsak niya,+ at pinatay niya ang mga lalaki ng lunsod. 18  At sinabi niya kay Zeba at kay Zalmuna:+ “Anong uri ng mga lalaki yaong pinatay ninyo sa Tabor?”+ Dito ay sinabi nila: “Kung ano ka ay gayundin sila, bawat isa, gaya ng mga anak ng hari ang anyo.” 19  Dahil dito ay sinabi niya: “Sila ay aking mga kapatid, na mga anak ng aking ina. Buháy si Jehova, kung iningatan ninyo silang buháy ay hindi ko na sana kayo kailangang patayin.”+ 20  Pagkatapos ay sinabi niya kay Jeter na kaniyang panganay: “Bumangon ka, patayin mo sila.” At hindi hinugot ng kabataang lalaki ang kaniyang tabak, dahil natatakot siya, sapagkat siya ay kabataan pa.+ 21  Kaya sinabi ni Zeba at ni Zalmuna: “Ikaw mismo ang bumangon at daluhungin mo kami, sapagkat kung ano ang lalaki ay gayundin ang kaniyang kalakasan.”+ Sa gayon ay bumangon si Gideon at pinatay+ si Zeba at si Zalmuna at kinuha ang mga palamuting hugis-buwan na nasa mga leeg ng kanilang mga kamelyo. 22  Sa kalaunan ay sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon: “Mamahala ka sa amin,+ ikaw at ang iyong anak at gayundin ang iyong apo, sapagkat iniligtas mo kami mula sa kamay ng Midian.”+ 23  Ngunit sinabi ni Gideon sa kanila: “Hindi ako ang mamamahala sa inyo, ni mamamahala man sa inyo ang aking anak.+ Si Jehova ang siyang mamamahala sa inyo.”+ 24  At sinabi pa ni Gideon sa kanila: “Hihiling ako sa inyo: Ibigay ninyo sa akin, ng bawat isa sa inyo, ang singsing na pang-ilong+ na kaniyang nakamkam.” (Sapagkat mayroon silang mga gintong singsing na pang-ilong, sa dahilang sila ay mga Ismaelita.)+ 25  Nang magkagayon ay sinabi nila: “Ibibigay nga namin ang mga iyon.” Kaya naglatag sila ng isang balabal at inihagis doon ng bawat isa ang singsing na pang-ilong na kaniyang nakamkam. 26  At ang timbang ng mga gintong singsing na pang-ilong na kaniyang hiniling ay umabot sa isang libo pitong daang siklong ginto, bukod pa sa mga palamuting hugis-buwan+ at sa mga palawit sa tainga at sa mga kasuutang lanang tinina sa mamula-mulang purpura+ na suot ng mga hari ng Midian at bukod pa sa mga kuwintas na nasa mga leeg ng mga kamelyo.+ 27  At iyon ay ginawang epod+ ni Gideon at itinanghal niya iyon sa kaniyang lunsod sa Opra;+ at doon ay nagkaroon ang buong Israel ng imoral na pakikipagtalik sa pamamagitan niyaon,+ kung kaya iyon ay nagsilbing silo kay Gideon at sa kaniyang sambahayan.+ 28  Sa gayon ay nasupil ang Midian+ sa harap ng mga anak ni Israel, at hindi na nila itinaas pa ang kanilang ulo; at ang lupain ay hindi na nagkaroon ng kaligaligan sa loob ng apatnapung taon noong mga araw ni Gideon.+ 29  At si Jerubaal+ na anak ni Joas ay yumaon at nagpatuloy na manahanan sa kaniyang bahay. 30  At si Gideon ay nagkaroon ng pitumpung anak+ na lumabas mula sa dakong itaas ng kaniyang hita, sapagkat nagkaroon siya ng maraming asawa. 31  Kung tungkol sa kaniyang babae na nasa Sikem, ito rin ay nagsilang sa kaniya ng isang anak na lalaki. Kaya pinanganlan niya itong Abimelec.+ 32  Nang dakong huli ay namatay si Gideon na anak ni Joas sa lubos na katandaan at inilibing sa dakong libingan ni Joas na kaniyang ama sa Opra ng mga Abi-ezrita.+ 33  At nangyari nga na pagkamatay ni Gideon, ang mga anak ni Israel ay muling nagkaroon ng imoral na pakikipagtalik sa mga Baal,+ anupat itinalaga nila si Baal-berit bilang kanilang diyos.+ 34  At hindi naalaala ng mga anak ni Israel si Jehova na kanilang Diyos,+ na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng lahat ng kanilang mga kaaway sa palibot;+ 35  at hindi sila nagpakita ng maibiging-kabaitan+ sa sambahayan ni Jerubaal, na si Gideon, bilang ganti sa lahat ng kabutihan na ipinakita niya sa Israel.+

Talababa