Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 7:1-25

7  At si Jerubaal,+ na siyang si Gideon,+ at ang buong bayan na kasama niya, ay bumangon nang maaga at nagkampo sa may balon ng Harod; at ang kampo ng Midian ay nagkataong nasa dakong hilaga niya, sa burol ng More, sa mababang kapatagan.  Sinabi ngayon ni Jehova kay Gideon: “Ang bayan na kasama mo ay napakarami upang ibigay ko ang Midian sa kanilang kamay.+ Baka ipagyabang+ ng Israel ang kaniyang sarili laban sa akin, na sasabihin, ‘Ang kamay ko ang nagligtas sa akin.’+  At ngayon ay tumawag ka, pakisuyo, sa pandinig ng bayan, na sinasabi, ‘Sino ang natatakot at nanginginig? Umuwi na siya.’ ”+ Sa gayon ay inilagay sila ni Gideon sa pagsubok. Dahil dito, dalawampu’t dalawang libo sa bayan ang umuwi, at sampung libo ang naiwan.  Sinabi pa ni Jehova kay Gideon: “Napakarami pa rin ng bayan.+ Palusungin mo sila sa tubig upang mailagay ko sila roon sa pagsubok para sa iyo. At mangyayari nga na ang sinumang sabihin ko sa iyo, ‘Ang isang ito ay sasama sa iyo,’ siya ang sasama sa iyo, ngunit ang bawat isa na sabihin ko sa iyo, ‘Ang isang ito ay hindi sasama sa iyo,’ siya ang hindi sasama sa iyo.”  Kaya pinalusong niya ang bayan sa tubig.+ Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Gideon: “Ang bawat humihimod ng tubig sa pamamagitan ng kaniyang dila na gaya ng paghimod ng aso, ibubukod mo siya, gayundin ang bawat nagluluhod ng kaniyang mga tuhod upang uminom.”+  At ang bilang niyaong mga humihimod na itinataas ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay tatlong daang lalaki. Kung tungkol naman sa lahat ng iba pa sa bayan, iniluhod nila ang kanilang mga tuhod sa pag-inom ng tubig.  Sinabi ngayon ni Jehova kay Gideon: “Sa pamamagitan ng tatlong daang lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo, at ibibigay ko ang Midian sa iyong kamay.+ Kung tungkol sa lahat ng iba pa sa bayan, payaunin mo na sila bawat isa sa kani-kaniyang dako.”  Sa gayon ay kinuha nila ang mga panustos ng bayan sa kanilang kamay, at ang kanilang mga tambuli,+ at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay pinayaon niya bawat isa sa kani-kaniyang tahanan; at pinanatili niya ang tatlong daang lalaki. Kung tungkol sa kampo ng Midian, nagkataong iyon ay nasa ibaba niya sa mababang kapatagan.+  At nangyari nga, nang gabing+ iyon ay sinabi ni Jehova sa kaniya: “Tumindig ka, lusungin mo ang kampo, sapagkat ibinigay ko na iyon sa iyong kamay.+ 10  Ngunit kung natatakot kang lumusong, lumusong ka sa kampo, ikaw at si Pura na iyong tagapaglingkod.+ 11  At makinig ka sa sasalitain nila,+ at pagkatapos ay lalakas nga ang iyong mga kamay,+ at tiyak na lulusungin mo ang kampo.” Dahil dito, siya at si Pura na kaniyang tagapaglingkod ay lumusong sa gilid niyaong mga nasa hanay ng pakikipagbaka na nasa kampo. 12  Ngayon ang Midian at Amalek at ang lahat ng mga taga-Silangan+ ay nakalatag sa mababang kapatagan na sindami ng mga balang;+ at ang kanilang mga kamelyo+ ay walang bilang, na sindami ng mga butil ng buhangin na nasa baybay-dagat. 13  Dumating ngayon si Gideon, at, narito! may isang lalaking nagsasaysay ng isang panaginip sa kaniyang kasama, at sinabi niya: “Narito ang isang panaginip na napanaginipan ko.+ At, narito! isang bilog na tinapay na sebada ang pagulung-gulong patungo sa kampo ng Midian. Pagkatapos ay umabot ito sa isang tolda at tinamaan iyon anupat nabuwal,+ at iyon ay itinaob nito, at ang tolda ay bumagsak.” 14  Dahil dito ay sumagot ang kaniyang kasama+ at nagsabi: “Ito ay wala nang iba pa kundi ang tabak ni Gideon+ na anak ni Joas, isang lalaki ng Israel. Ibinigay ng tunay na Diyos+ ang Midian at ang buong kampo sa kaniyang kamay.”+ 15  At nangyari nga na nang marinig ni Gideon ang salaysay ng panaginip at ang paliwanag niyaon,+ siya ay nagsimulang sumamba.+ Pagkatapos ay bumalik siya sa kampo ng Israel at nagsabi: “Tumindig kayo,+ sapagkat ibinigay na ni Jehova ang kampo ng Midian sa inyong kamay.” 16  Pagkatapos ay hinati niya sa tatlong pangkat ang tatlong daang lalaki at nilagyan niya ng mga tambuli+ ang mga kamay nilang lahat at ng malalaking bangang walang laman, at ng mga sulo sa loob ng malalaking banga. 17  At sinabi niya sa kanila: “Matuto kayo sa pagmamasid sa akin, at gayon ang gagawin ninyo. At kapag nakarating ako sa gilid ng kampo, mangyayari nga na kung ano ang gawin ko ay gayon ang gagawin ninyo. 18  Kapag hinipan ko ang tambuli, ako at ang lahat niyaong mga kasama ko, ay hipan din ninyo ang mga tambuli, kayo rin nga, sa palibot ng buong kampo,+ at sasabihin ninyo, ‘Kay Jehova+ at kay Gideon!’ ” 19  At si Gideon at ang isang daang lalaki na kasama niya ay pumaroon sa gilid ng kampo sa pasimula ng panggitnang pagbabantay sa gabi.+ Katatapos lamang nilang ilagay ang mga tanod. At hinipan nila ang mga tambuli,+ at pinagbabasag ang malalaking bangang pantubig na nasa kanilang mga kamay.+ 20  At hinipan ng tatlong pangkat ang mga tambuli+ at binasag ang malalaking banga at tinanganang muli ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at nasa kanilang kanang kamay ang mga tambuli upang hipan ang mga iyon, at nagsimula silang sumigaw: “Ang tabak ni Jehova+ at ni Gideon!” 21  Samantala ay nanatili silang nakatayo bawat isa sa kani-kaniyang dako sa buong palibot ng kampo, at ang buong kampo ay tumakbo at nagsigawan at tumakas.+ 22  At ang tatlong daan+ ay patuloy sa paghihip ng mga tambuli,+ at ibinaling ni Jehova ang tabak ng bawat isa laban sa kaniyang kapuwa sa buong kampo;+ at ang kampo ay nagpatuloy sa kanilang pagtakas hanggang sa Bet-sita, sa Zerera, hanggang sa mga hangganan ng Abel-mehola+ sa tabi ng Tabat. 23  Samantala, ang mga lalaki ng Israel ay tinawagan mula sa Neptali+ at sa Aser+ at sa buong Manases,+ at hinabol nila+ ang Midian. 24  At si Gideon ay nagsugo ng mga mensahero sa buong bulubunduking pook ng Efraim,+ na sinasabi: “Lumusong kayo upang salubungin ang Midian at unahan ninyo silang bihagin ang tubig hanggang sa Bet-bara at ang Jordan.” Sa gayon ay natipon ang lahat ng mga lalaki ng Efraim, at nabihag nila ang tubig+ hanggang sa Bet-bara at ang Jordan. 25  Nabihag din nila ang dalawang prinsipe ng Midian, samakatuwid ay si Oreb at si Zeeb;+ at pinatay nila si Oreb sa bato ng Oreb,+ at pinatay nila si Zeeb sa tangkeng pang-alak ni Zeeb. At patuloy nilang tinugis ang Midian,+ at dinala nila kay Gideon ang ulo ni Oreb at yaong kay Zeeb sa pook ng Jordan.+

Talababa