Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Hukom 4:1-24

4  At ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng masama sa paningin ni Jehova ngayong patay na si Ehud.+  Kaya ipinagbili sila ni Jehova+ sa kamay ni Jabin na hari ng Canaan, na naghahari sa Hazor;+ at ang pinuno ng kaniyang hukbo ay si Sisera,+ at nananahanan siya sa Haroset+ ng mga bansa.  At ang mga anak ni Israel ay nagsimulang dumaing kay Jehova,+ sapagkat mayroon siyang siyam na raang karong pandigma na may mga lingkaw na bakal,+ at siniil niya ang mga anak ni Israel+ nang may kabagsikan nang dalawampung taon.  At si Debora, isang propetisa,+ na asawa ni Lapidot, ang naghuhukom sa Israel nang mismong panahong iyon.  At nananahanan siya sa ilalim ng puno ng palma ni Debora sa pagitan ng Rama+ at ng Bethel+ sa bulubunduking pook ng Efraim; at ang mga anak ni Israel ay pumaparoon sa kaniya upang magpahatol.  At nagsugo siya at tinawag si Barak+ na anak ni Abinoam mula sa Kedes-neptali+ at sinabi niya sa kaniya: “Hindi ba nag-utos si Jehova na Diyos ng Israel? ‘Yumaon ka at mangalat ka sa Bundok Tabor,+ at magsama ka ng sampung libong lalaki mula sa mga anak ni Neptali+ at mula sa mga anak ni Zebulon.+  At tiyak na itataboy ko sa iyo+ sa agusang libis ng Kison+ si Sisera+ na pinuno ng hukbo ni Jabin+ at ang kaniyang mga karong pandigma at ang kaniyang pulutong, at ibibigay ko nga siya sa iyong kamay.’ ”+  Dahil dito ay sinabi ni Barak sa kaniya: “Kung sasama ka sa akin, ako rin ay paroroon nga; ngunit kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako paroroon.”  Dito ay sinabi niya: “Walang pagsalang sasama ako sa iyo. Magkagayunman, ang kagandahan ay hindi magiging iyo sa daan na iyong paroroonan, sapagkat sa kamay ng isang babae+ ipagbibili ni Jehova si Sisera.” At si Debora ay tumindig at sumama kay Barak sa Kedes.+ 10  At pinisan ni Barak sa Kedes ang Zebulon+ at ang Neptali, at sampung libong lalaki ang umahong kasunod ng kaniyang mga hakbang;+ at si Debora ay umahong kasama niya. 11  Si Heber+ na Kenita ay humiwalay nga pala mula sa mga Kenita,+ na mga anak ni Hobab, na ang manugang ay si Moises,+ at itinayo niya ang kaniyang tolda malapit sa malaking punungkahoy sa Zaananim, na nasa Kedes. 12  At iniulat nila kay Sisera na si Barak na anak ni Abinoam+ ay umahon sa Bundok Tabor.+ 13  Kaagad na pinisan ni Sisera ang lahat ng kaniyang mga karong pandigma, ang siyam na raang karong pandigma na may mga lingkaw na bakal,+ at ang buong bayan na kasama niya, mula sa Haroset ng mga bansa hanggang sa agusang libis ng Kison.+ 14  Sinabi ngayon ni Debora kay Barak: “Tumindig ka, sapagkat ito ang araw na ibibigay nga ni Jehova si Sisera sa iyong kamay. Hindi ba si Jehova ang lumabas sa unahan mo?”+ At bumaba si Barak mula sa Bundok Tabor na kasama ang sampung libong lalaki sa likuran niya. 15  At nilito+ ni Jehova si Sisera at ang lahat ng kaniyang mga karong pandigma at ang buong kampo sa pamamagitan ng talim ng tabak sa harap ni Barak. Nang dakong huli ay bumaba si Sisera mula sa karo at patakbong tumakas. 16  At hinabol+ ni Barak ang mga karong pandigma+ at ang kampo hanggang sa Haroset ng mga bansa, anupat ang buong kampo ni Sisera ay bumagsak sa pamamagitan ng talim ng tabak. Walang naiwan kahit isa.+ 17  Kung tungkol kay Sisera,+ patakbo itong tumakas patungo sa tolda ni Jael+ na asawa ni Heber na Kenita,+ sapagkat may kapayapaan sa pagitan ni Jabin na hari ng Hazor+ at ng sambahayan ni Heber na Kenita. 18  Nang magkagayon ay lumabas si Jael upang salubungin si Sisera at sinabi sa kaniya: “Lumiko ka rito, panginoon ko, lumiko ka rito sa akin. Huwag kang matakot.” Kaya lumiko ito sa kaniya sa loob ng tolda. Sa kalaunan ay tinalukbungan niya ito ng kumot. 19  Nang maglaon ay sinabi nito sa kaniya: “Pakisuyo, bigyan mo ako ng kaunting tubig na maiinom, sapagkat nauuhaw ako.” At nagbukas siya ng isang balat na sisidlan+ ng gatas at pinainom ito,+ pagkatapos ay tinalukbungan niya ito. 20  At sinabi pa nito sa kaniya: “Tumayo ka sa pasukan ng tolda, at mangyayari nga na kung may sinumang dumating at magtanong sa iyo at magsabi, ‘May tao ba rito?’ ay sasabihin mo nga, ‘Wala!’ ” 21  At kumuha si Jael na asawa ni Heber ng isang tulos ng tolda at inilagay ang martilyo sa kaniyang kamay. Pagkatapos ay pinaroonan niya ito nang palihim at itinarak ang tulos sa mga pilipisan+ nito at pinatagos iyon sa lupa, habang ito ay natutulog nang mahimbing at pagod. Kaya ito ay namatay.+ 22  At, narito! hayun si Barak na tumutugis kay Sisera. Lumabas ngayon si Jael upang salubungin siya at sinabi sa kaniya: “Halika at ipakikita ko sa iyo ang lalaking hinahanap mo.” Kaya pumaroon siya sa kaniya, at, narito! si Sisera ay nakabulagtang patay, at ang tulos ay nasa mga pilipisan nito. 23  Sa gayon ay nasupil+ ng Diyos si Jabin na hari ng Canaan sa harap ng mga anak ni Israel nang araw na iyon. 24  At ang kamay ng mga anak ni Israel ay patuloy na bumigat nang bumigat laban kay Jabin na hari ng Canaan,+ hanggang sa malipol nila si Jabin na hari+ ng Canaan.

Talababa