Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 3:1-31

3  At ito ang mga bansa+ na hinayaan ni Jehova na manatili upang sa pamamagitan nila ay masubok+ ang Israel, samakatuwid ay lahat niyaong mga hindi pa nakaranas ng alinman sa mga digmaan sa Canaan;+  iyon ay upang magkaroon lamang ng karanasan ang mga salinlahi ng mga anak ni Israel, anupat maturuan sila ng pakikipagdigma, samakatuwid ay yaon lamang mga hindi pa nakaranas ng gayong mga bagay noong una:  Ang limang panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo,+ at ang lahat ng mga Canaanita,+ maging ang mga Sidonio+ at ang mga Hivita+ na nananahanan sa Bundok Lebanon+ mula sa Bundok Baal-hermon+ hanggang sa pagpasok sa Hamat.+  At sila ay patuloy na nagsilbing mga kasangkapan upang masubok+ ang Israel upang malaman kung susundin nila ang mga utos ni Jehova na iniutos niya sa kanilang mga ama sa pamamagitan ni Moises.+  At ang mga anak ni Israel ay nanahanang kasama ng mga Canaanita,+ ng mga Hiteo at ng mga Amorita at ng mga Perizita at ng mga Hivita at ng mga Jebusita.+  At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae bilang kanilang mga asawa,+ at ang sarili nilang mga anak na babae ay ibinigay nila sa kanilang mga anak na lalaki,+ at pinasimulan nilang maglingkod sa kanilang mga diyos.+  Sa gayon ay ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ni Jehova, at nilimot nila si Jehova na kanilang Diyos+ at naglingkod sila sa mga Baal+ at sa mga sagradong poste.+  Dahil dito ay lumagablab ang galit ni Jehova laban sa Israel,+ kung kaya ipinagbili+ niya sila sa kamay ni Cusan-risataim na hari ng Mesopotamia;+ at ang mga anak ni Israel ay patuloy na naglingkod kay Cusan-risataim nang walong taon.  At ang mga anak ni Israel ay nagsimulang humingi ng saklolo kay Jehova.+ Nang magkagayon ay nagbangon si Jehova ng isang tagapagligtas+ para sa mga anak ni Israel upang mailigtas niya sila, si Otniel+ na anak ni Kenaz,+ na nakababatang kapatid ni Caleb.+ 10  At ang espiritu+ ni Jehova ay sumakaniya, at siya ang naging hukom ng Israel. Nang lumabas siya sa pagbabaka, ibinigay ni Jehova si Cusan-risataim na hari ng Sirya sa kaniyang kamay anupat dinaig+ ng kaniyang kamay si Cusan-risataim. 11  Pagkatapos niyaon, ang lupain ay hindi nagkaroon ng kaligaligan sa loob ng apatnapung taon. Nang maglaon ay namatay si Otniel na anak ni Kenaz. 12  At ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Dahil dito ay hinayaan ni Jehova na si Eglon na hari ng Moab+ ay lumakas laban sa Israel,+ sapagkat ginawa nila ang masama sa paningin ni Jehova.+ 13  Karagdagan pa, tinipon niya laban sa kanila ang mga anak ni Ammon+ at ni Amalek.+ Nang magkagayon ay yumaon sila at sinaktan ang Israel at inari ang lunsod ng mga puno ng palma.+ 14  At ang mga anak ni Israel ay patuloy na naglingkod kay Eglon na hari ng Moab nang labingwalong taon.+ 15  At ang mga anak ni Israel ay nagsimulang humingi ng saklolo kay Jehova.+ Kaya nagbangon si Jehova para sa kanila ng isang tagapagligtas, si Ehud+ na anak ni Gera, isang Benjamita,+ isang lalaking kaliwete.+ Nang maglaon, ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng tributo sa pamamagitan ng kaniyang kamay kay Eglon na hari ng Moab. 16  Samantala ay gumawa si Ehud ng isang tabak para sa kaniyang sarili, at mayroon itong dalawang talim,+ na isang siko ang haba. Pagkatapos ay ibinigkis niya ito sa loob ng kaniyang kasuutan sa kaniyang kanang hita.+ 17  At inihandog niya ang tributo kay Eglon na hari ng Moab.+ Si Eglon nga ay isang lalaking napakataba. 18  At nangyari nga na nang matapos niyang ihandog ang tributo+ ay kaagad niyang pinaalis ang mga tao, na mga tagapagdala ng tributo. 19  At siya ay bumalik mula sa tibagan na nasa Gilgal,+ at sinabi niya: “Mayroon akong lihim na salita para sa iyo, O hari.” Kaya sinabi niya: “Tumahimik kayo!” Dahil dito ay umalis sa harap niya ang lahat niyaong nakatayo sa tabi niya.+ 20  At si Ehud ay pumaroon sa kaniya habang nakaupo siya sa kaniyang sariling malamig na silid-bubungan. At sinabi pa ni Ehud: “Isang salita ng Diyos ang taglay ko para sa iyo.” Dahil dito ay tumindig siya mula sa kaniyang trono. 21  Nang magkagayon ay ipinasok ni Ehud ang kaniyang kaliwang kamay at binunot ang tabak mula sa kaniyang kanang hita at isinaksak iyon sa kaniyang tiyan. 22  At ang puluhan ay bumaon din kasunod ng talim anupat ang taba ay nagsara sa talim, sapagkat hindi niya hinugot ang tabak sa kaniyang tiyan, at ang dumi ay nagsimulang lumabas. 23  At si Ehud ay lumabas sa butas na daanan ng hangin, ngunit isinara niya ang mga pinto ng silid-bubungan sa likuran niya at itrinangka niya ang mga iyon. 24  At siya ay lumabas.+ At ang kaniyang mga lingkod ay dumating at tumingin, at narito, ang mga pinto ng silid-bubungan ay nakatrangka. Kaya sinabi nila: “Nananabi+ lamang siya sa malamig na loobang silid.” 25  At patuloy silang naghintay hanggang sa sila ay mapahiya, at, narito! walang sinumang nagbubukas ng mga pinto ng silid-bubungan. Dahil dito ay kinuha nila ang susi at binuksan nila ang mga iyon, at, narito! ang kanilang panginoon ay patay na nakabulagta sa lupa! 26  Kung tungkol kay Ehud, siya ay tumakas habang nagluluwat sila, at siya ay dumaan sa tibagan+ at tumakas hanggang sa Seira. 27  At nangyari nga na pagdating niya roon ay pinasimulan niyang hipan ang tambuli+ sa bulubunduking pook ng Efraim;+ at ang mga anak ni Israel ay nagsimulang lumusong na kasama niya mula sa bulubunduking pook, at siya ang nasa unahan nila. 28  Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila: “Sundan ninyo ako,+ sapagkat ibinigay na ni Jehova ang inyong mga kaaway, ang mga Moabita, sa inyong kamay.”+ At sinundan nila siya at nabihag nila ang mga tawiran+ ng Jordan laban sa mga Moabita, at hindi nila pinahintulutang makatawid ang sinuman. 29  At nang pagkakataong iyon ay pinabagsak nila ang Moab, na mga sampung libong lalaki,+ na bawat isa ay mabulas+ at bawat isa ay magiting na lalaki; at wala ni isa mang nakatakas.+ 30  At nasupil ang Moab nang araw na iyon sa ilalim ng kamay ng Israel; at ang lupain ay hindi na nagkaroon ng kaligaligan sa loob ng walumpung taon.+ 31  At pagkatapos niya ay si Samgar+ na anak ni Anat, at pinabagsak niya ang mga Filisteo,+ anim na raang lalaki, sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka; at iniligtas din niya ang Israel.+

Talababa