Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 2:1-23

2  At ang anghel+ ni Jehova ay umahon mula sa Gilgal+ patungo sa Bokim+ at nagsabi: “Iniahon ko kayo mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na isinumpa ko sa inyong mga ninuno.+ Karagdagan pa, sinabi ko, ‘Hindi ko kailanman sisirain ang aking tipan sa inyo.+  At sa ganang inyo, huwag kayong makikipagtipan sa mga tumatahan sa lupaing ito.+ Ang kanilang mga altar ay dapat ninyong ibagsak.’+ Ngunit hindi kayo nakinig sa aking tinig.+ Bakit ninyo ginawa ito?+  Kaya ako naman ay nagsabi, ‘Hindi ko sila palalayasin mula sa harap ninyo, at sila ay magiging mga silo sa inyo,+ at ang kanilang mga diyos ay magiging pain sa inyo.’ ”+  At nangyari nga na pagkasalita ng anghel ni Jehova ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, ang bayan ay nagsimulang maglakas ng kanilang mga tinig at tumangis.+  Kaya tinawag nilang Bokim ang pangalan ng dakong iyon. At naghain sila roon kay Jehova.  Nang payaunin ni Josue ang bayan, pumaroon nga ang mga anak ni Israel, bawat isa ay sa kaniyang mana, upang ariin ang lupain.+  At ang bayan ay patuloy na naglingkod kay Jehova sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang lalaki na ang mga araw ay lumawig pa pagkaraan ni Josue at nakakita ng lahat ng dakilang gawa ni Jehova na ginawa niya para sa Israel.+  At namatay si Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Jehova, sa edad na isang daan at sampung taon.+  Kaya inilibing nila siya sa teritoryo ng kaniyang mana sa Timnat-heres+ sa bulubunduking pook ng Efraim, sa hilaga ng Bundok Gaas.+ 10  At ang buong salinlahi ring iyon ay napisan sa kanilang mga ama,+ at iba namang salinlahi ang bumangong kasunod nila na hindi nakakakilala kay Jehova o sa gawa na kaniyang ginawa para sa Israel.+ 11  At ang mga anak ni Israel ay gumawa ng masama sa paningin ni Jehova+ at naglingkod sa mga Baal.+ 12  Sa gayon ay iniwan nila si Jehova na Diyos ng kanilang mga ama na naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto+ at sumunod sa ibang mga diyos mula sa mga diyos ng mga bayan na nasa buong palibot nila+ at nagsimula silang yumukod sa mga iyon, anupat ginalit nila si Jehova.+ 13  Sa gayon ay iniwan nila si Jehova at nagpasimulang maglingkod kay Baal at sa mga imahen ni Astoret.+ 14  Dahil dito ay lumagablab ang galit ni Jehova laban sa Israel,+ kung kaya ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga mananamsam, at pinasimulan nilang samsaman sila;+ at ipinagbili niya sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot,+ at hindi na sila makatayo pa sa harap ng kanilang mga kaaway.+ 15  Sa lahat ng dako na kanilang labasan, ang kamay ni Jehova ay naging laban sa kanila sa ikapapahamak,+ gaya ng sinalita ni Jehova at gaya ng isinumpa ni Jehova sa kanila;+ at sila ay nalagay sa malubhang kagipitan.+ 16  Kaya nagbabangon si Jehova ng mga hukom,+ at inililigtas sila ng mga ito mula sa kamay ng mga nananamsam sa kanila.+ 17  At maging sa kanilang mga hukom ay hindi sila nakinig, kundi nagkaroon sila ng imoral na pakikipagtalik+ sa ibang mga diyos+ at niyukuran nila ang mga iyon. Sila ay kaagad na lumihis mula sa daan na nilakaran ng kanilang mga ninuno sa pagsunod sa mga utos ni Jehova.+ Hindi nila ginawa ang gayon. 18  At nang magbangon si Jehova ng mga hukom+ para sa kanila, si Jehova ay sumahukom, at iniligtas niya sila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom; sapagkat ikinalulungkot+ ni Jehova ang kanilang pagdaing dahil sa mga naniniil+ sa kanila at doon sa mga umaapi sa kanila. 19  At nangyayari nga na kapag namatay ang hukom ay tumatalikod sila at gumagawi nang higit pang kapaha-pahamak kaysa sa kanilang mga ama sa pamamagitan ng pagsunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa mga iyon at yumukod sa mga iyon.+ Hindi sila tumigil sa kanilang mga gawa at sa kanilang sutil na paggawi.+ 20  Nang dakong huli ay lumagablab ang galit+ ni Jehova laban sa Israel at sinabi niya: “Sa dahilang nilabag ng bansang ito ang aking tipan+ na iniutos ko sa kanilang mga ninuno at hindi nakinig sa aking tinig,+ 21  sa ganang akin ay hindi ko rin muling itataboy mula sa harap nila ang isa man sa mga bansa na naiwan ni Josue nang mamatay siya,+ 22  upang sa pamamagitan nila ay masubok+ ang Israel, kung sila ba ay magiging mga tagapag-ingat ng daan ni Jehova sa pamamagitan ng paglakad doon kung paanong iningatan iyon ng kanilang mga ama, o hindi.” 23  Sa gayon ay hinayaan ni Jehova na ang mga bansang ito ay manatili sa pamamagitan ng hindi pagpapalayas sa kanila nang madalian,+ at hindi niya sila ibinigay sa kamay ni Josue.

Talababa