Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Hukom 18:1-31

18  Noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel.+ At noong mga araw na iyon ay naghahanap ang tribo ng mga Danita+ ng isang mana para sa sarili nito upang matahanan; sapagkat hanggang sa araw na iyon ay wala pang manang napapasakanila sa gitna ng mga tribo ng Israel.+  Nang maglaon ay nagsugo ang mga anak ni Dan ng limang lalaki mula sa kanilang pamilya, mga lalaki mula sa kanila, mga lalaki na mga taong magigiting, mula sa Zora+ at Estaol,+ upang tiktikan+ ang lupain at upang galugarin iyon. Kaya sinabi nila sa kanila: “Humayo kayo, galugarin ninyo ang lupain.” Sa kalaunan ay pumasok sila sa bulubunduking pook ng Efraim+ hanggang sa bahay ni Mikas+ at nagpalipas ng gabi roon.  Samantalang malapit sila sa bahay ni Mikas, nakilala nila ang tinig ng kabataang lalaki, na Levita, kung kaya lumiko sila roon. At sinabi nila sa kaniya: “Sino ang nagdala sa iyo rito, at ano ang ginagawa mo sa dakong ito, at ano ang kailangan mo rito?”  Sinabi naman niya sa kanila: “Ganito’t ganoon ang ginawa ni Mikas para sa akin upang maupahan niya ako,+ at upang makapagsilbi ako bilang saserdote+ para sa kaniya.”  Pagkatapos ay sinabi nila sa kaniya: “Pakisuyo, sumangguni+ ka sa Diyos+ upang malaman namin kung magiging matagumpay ang aming lakad na paroroonan namin.”  Kaya sinabi sa kanila ng saserdote: “Yumaon kayong payapa. Nasa harap nga ni Jehova ang inyong lakad na paroroonan ninyo.”  Sa gayon ay yumaon ang limang lalaki at dumating sa Lais+ at nakita nila kung paanong ang bayan na nasa loob niyaon ay nananahanang may pananalig sa sarili ayon sa kaugalian ng mga Sidonio, tahimik at walang pangamba,+ at walang mapaniil na manlulupig ang nanliligalig ng anumang bagay sa lupain, dahil malayo sila mula sa mga Sidonio+ at wala silang kaugnayan sa mga tao.  Sa kalaunan ay dumating sila sa kanilang mga kapatid sa Zora+ at Estaol,+ at sinabi sa kanila ng kanilang mga kapatid: “Kumusta na kayo?”  Dito ay sinabi nila: “Bumangon kayo, at umahon tayo laban sa kanila; sapagkat nakita namin ang lupain, at, narito! napakabuti.+ At kayo ay nag-aatubili. Huwag kayong magmakupad sa paglakad upang pumasok at ariin ang lupain.+ 10  Sa pagpasok ninyo ay daratnan ninyo ang isang bayang walang pangamba,+ at ang lupain ay totoong maluwang; sapagkat ibinigay iyon ng Diyos sa inyong kamay,+ isang dako na walang kakulangan sa anumang uri ng bagay na nasa lupa.”+ 11  At anim na raang lalaking nabibigkisan ng mga sandatang pandigma, mula sa pamilya ng mga Danita,+ ang lumisan mula roon, samakatuwid ay mula sa Zora at Estaol.+ 12  At umahon sila at nagkampo sa Kiriat-jearim+ sa Juda. Iyan ang dahilan kung bakit nila tinawag na Mahane-dan+ ang dakong iyon hanggang sa araw na ito. Narito! Iyon ay sa kanluran ng Kiriat-jearim. 13  Pagkatapos ay nagdaan sila mula roon patungo sa bulubunduking pook ng Efraim at nakarating sila hanggang sa bahay ni Mikas.+ 14  Nang magkagayon ay sumagot ang limang lalaking yumaon upang tiktikan+ ang lupain ng Lais+ at nagsabi sa kanilang mga kapatid: “Alam ba ninyo na sa mga bahay na ito ay may isang epod at terapim+ at isang inukit na imahen+ at isang binubong estatuwa?+ At ngayon ay isipin ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin.”+ 15  Kaya lumiko sila roon at pumaroon sa bahay ng kabataang lalaki, na Levita,+ sa bahay ni Mikas, at itinanong nila kung ano na ang kaniyang kalagayan.+ 16  Samantala, ang anim na raang lalaking nabibigkisan ng kanilang mga sandatang pandigma,+ na mula sa mga anak ni Dan,+ ay nakatayo sa pasukan ng pintuang-daan. 17  Ang limang lalaki na yumaon upang tiktikan ang lupain+ ay umahon ngayon, upang makapasok sila roon upang kunin ang inukit na imahen+ at ang epod+ at ang terapim+ at ang binubong imahen.+ (At ang saserdote+ ay nakatayo sa pasukan ng pintuang-daan kasama ang anim na raang lalaking nabibigkisan ng mga sandatang pandigma.) 18  At ang mga ito ay pumasok sa bahay ni Mikas at kinuha nila ang inukit na imahen, ang epod at ang terapim at ang binubong imahen.+ Dahil dito ay sinabi ng saserdote+ sa kanila: “Ano ang ginagawa ninyo?” 19  Ngunit sinabi nila sa kaniya: “Tumahimik ka. Takpan mo ng iyong kamay ang iyong bibig, at sumama ka sa amin at ikaw ay maging ama+ at saserdote+ para sa amin. Alin ang mas mabuti, ang manatili kang saserdote sa sambahayan ng iisang+ tao o ang maging saserdote ka sa isang tribo at pamilya sa Israel?”+ 20  Dahil dito ay nalugod ang puso ng saserdote,+ at kinuha niya ngayon ang epod at ang terapim at ang inukit na imahen+ at pumasok sa gitna ng bayan. 21  Sa gayon ay pumihit sila at yumaon at inilagay nila sa unahan nila ang maliliit na bata at ang mga alagang hayop at ang mahahalagang bagay.+ 22  Nakalayo na sila mula sa bahay ni Mikas nang ang mga lalaki na nasa mga bahay na malapit sa bahay ni Mikas+ ay magpisan-pisan at nagsikap na maabutan ang mga anak ni Dan. 23  Nang patuloy silang sumisigaw sa mga anak ni Dan, iniharap nga nila ang kanilang mga mukha at sinabi kay Mikas: “Ano ang nangyayari sa iyo+ anupat ikaw ay napisan?” 24  Kaya sinabi niya: “Ang aking mga diyos+ na ginawa ko+ ay kinuha ninyo, gayundin ang saserdote,+ at yumayaon kayo, at ano pa ang nasa akin?+ Paano ngang sasabihin ninyo sa akin, ‘Ano ang nangyayari sa iyo?’ ” 25  Dito ay sinabi sa kaniya ng mga anak ni Dan: “Huwag mong iparinig nang malapit sa amin ang iyong tinig, dahil baka salakayin kayo ng mga lalaking mapapait ang kaluluwa,+ at maiwala mo ang iyong sariling kaluluwa at ang kaluluwa ng iyong sambahayan.” 26  At ang mga anak ni Dan ay nagpatuloy sa kanilang lakad; at nakita ni Mikas na mas malakas sila kaysa sa kaniya,+ kaya pumihit siya at bumalik sa kaniyang bahay. 27  Kung tungkol sa kanila, kinuha nila ang ginawa ni Mikas at ang naging saserdote+ niya, at nagpatuloy sila patungong Lais,+ laban sa isang bayang tahimik at walang pangamba.+ At sinaktan nila sila sa pamamagitan ng talim ng tabak,+ at ang lunsod ay sinunog nila sa apoy.+ 28  At walang naging tagapagligtas, sapagkat malayo iyon mula sa Sidon,+ at wala silang anumang kaugnayan sa mga tao; at iyon ay nasa mababang kapatagan na nasa Bet-rehob.+ Pagkatapos ay itinayo nila ang lunsod at nanahanan sila roon.+ 29  Isa pa, tinawag nilang Dan ang pangalan ng lunsod ayon sa pangalan ng kanilang ama, na si Dan,+ na ipinanganak kay Israel.+ Gayunpaman, Lais ang pangalan ng lunsod noong una.+ 30  Pagkatapos ay itinayo ng mga anak ni Dan sa ganang kanila ang inukit na imahen;+ at si Jonatan+ na anak ni Gersom,+ na anak ni Moises, siya at ang kaniyang mga anak ay naging mga saserdote sa tribo ng mga Danita hanggang sa araw na dalhin sa pagkatapon ang lupain.+ 31  At pinanatili nilang nakatindig sa ganang kanila ang inukit na imahen ni Mikas, na ginawa niya, sa lahat ng mga araw na ang bahay+ ng tunay na Diyos ay nananatili sa Shilo.+

Talababa