Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 13:1-25

13  At ang mga anak ni Israel ay muli na namang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova,+ kung kaya ibinigay sila ni Jehova sa kamay ng mga Filisteo+ nang apatnapung taon.  Samantala ay may isang lalaki ng Zora+ mula sa pamilya ng mga Danita,+ at ang pangalan niya ay Manoa.+ At ang kaniyang asawa ay baog at hindi nagkaanak.+  Nang maglaon ay nagpakita sa babae ang anghel ni Jehova+ at sinabi sa kaniya: “Narito nga, ikaw ay baog at hindi nagkakaanak. At ikaw ay tiyak na magdadalang-tao at magsisilang ng isang anak na lalaki.+  At ngayon ay mag-ingat ka, pakisuyo, at huwag kang uminom ng alak o nakalalangong inumin,+ at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi.+  Sapagkat, narito! ikaw ay magdadalang-tao, at tiyak na magsisilang ka ng isang anak na lalaki, at walang labaha ang daraan sa kaniyang ulo,+ sapagkat ang bata ay magiging isang Nazareo+ ng Diyos paglabas sa tiyan;+ at siya ang mangunguna sa pagliligtas sa Israel mula sa kamay ng mga Filisteo.”+  At yumaon ang babae at sinabi sa kaniyang asawa: “May isang lalaki ng tunay na Diyos na pumarito sa akin, at ang kaniyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng tunay na Diyos,+ na lubhang kakila-kilabot.+ At hindi ko siya tinanong kung saan siya nagmula, ni sinabi man niya sa akin ang kaniyang pangalan.+  Ngunit sinabi niya sa akin, ‘Narito! Ikaw ay magdadalang-tao, at tiyak na magsisilang ka ng isang anak na lalaki.+ At ngayon ay huwag kang uminom ng alak o nakalalangong inumin, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata ay magiging isang Nazareo ng Diyos paglabas sa tiyan hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan.’ ”+  At si Manoa ay nagsimulang mamanhik kay Jehova at nagsabi: “Pagpaumanhinan mo ako, Jehova.+ Ang lalaki ng tunay na Diyos na kasusugo mo lamang, pakisuyo, paparituhin mo siyang muli sa amin at turuan+ niya kami kung ano ang dapat naming gawin sa bata na ipanganganak.”+  Sa gayon ay pinakinggan ng tunay na Diyos ang tinig ni Manoa,+ at ang anghel ng tunay na Diyos ay muling pumaroon sa babae habang nakaupo siya sa bukid, at si Manoa na kaniyang asawa ay hindi niya kasama. 10  Kaagad na nagmadali ang babae at tumakbo at nagsabi sa kaniyang asawa+ at sinabi niya rito: “Narito! Ang lalaki na pumarito sa akin noong isang araw ay nagpakita sa akin.”+ 11  Dahil dito ay tumindig si Manoa at sinamahan ang kaniyang asawa at pumaroon sa lalaki at nagsabi sa kaniya: “Ikaw ba ang lalaking nakipag-usap sa babae?”+ at dito ay sinabi niya: “Ako nga.” 12  At sinabi ni Manoa: “Ngayon ay magkatotoo nawa ang iyong mga salita. Ano ang magiging paraan ng pamumuhay ng bata at ang gawain niya?”+ 13  Sa gayon ay sinabi ng anghel ni Jehova kay Manoa: “Ang lahat ng bagay na binanggit ko sa babae ay dapat niyang iwasan.+ 14  Wala siyang kakaining anuman na manggagaling sa punong ubas na pang-alak, at wala siyang iinuming alak o nakalalangong inumin,+ at wala siyang kakaining anumang uri ng maruming bagay.+ Ang lahat ng bagay na iniutos ko sa kaniya ay tuparin niya.”+ 15  At sinabi ni Manoa sa anghel ni Jehova: “Pakisuyo, magpapigil ka sa amin at maghahanda kami ng isang anak ng kambing sa harap mo.”+ 16  Ngunit sinabi ng anghel ni Jehova kay Manoa: “Kung pipigilan mo ako, hindi ako kakain ng iyong tinapay; ngunit kung maghahain ka ng handog na sinusunog para kay Jehova,+ maihahandog mo iyon.” Sapagkat hindi alam ni Manoa na ito ay anghel ni Jehova. 17  Pagkatapos ay sinabi ni Manoa sa anghel ni Jehova: “Ano ang pangalan mo,+ upang kapag nagkatotoo ang iyong salita ay maparangalan ka namin?” 18  Gayunman, sinabi sa kaniya ng anghel ni Jehova: “Bakit mo pa itinatanong ang pangalan ko, gayong ito ay kamangha-mangha?” 19  At kinuha ni Manoa ang anak ng kambing at ang handog na mga butil at inihandog iyon sa ibabaw ng bato para kay Jehova.+ At Siya ay may bagay na ginawa sa kamangha-manghang paraan habang nakatingin si Manoa at ang kaniyang asawa. 20  Sa gayon ay nangyari nga, samantalang pumapailanlang ang liyab mula sa altar patungong langit, ang anghel ni Jehova ay pumailanlang sa liyab ng altar habang nakatingin si Manoa at ang kaniyang asawa.+ Kaagad nilang isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa.+ 21  At hindi na inulit ng anghel ni Jehova ang pagpapakita kay Manoa at sa kaniyang asawa. Noon nalaman ni Manoa na ito ay anghel ni Jehova.+ 22  Kaya sinabi ni Manoa sa kaniyang asawa: “Tiyak na mamamatay tayo,+ sapagkat ang Diyos ang nakita natin.”+ 23  Ngunit sinabi sa kaniya ng kaniyang asawa: “Kung kinalugdan lamang ni Jehova na patayin tayo, hindi na sana siya tumanggap ng handog na sinusunog at handog na mga butil mula sa ating kamay,+ at hindi na sana niya ipinakita sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, at hindi na sana niya ipinarinig sa atin ngayon ang anumang bagay na tulad nito.”+ 24  Nang maglaon ay nagsilang ang babae ng isang anak na lalaki at tinawag na Samson+ ang pangalan nito; at ang bata ay patuloy na lumaki, at patuloy siyang pinagpala ni Jehova.+ 25  Sa kalaunan ay pinasimulan siyang udyukan ng espiritu ni Jehova+ sa Mahane-dan+ sa pagitan ng Zora+ at Estaol.+

Talababa