Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hebreo 12:1-29

12  Kung gayon nga, yamang napalilibutan tayo ng ganito kalaking ulap ng mga saksi,+ alisin din natin ang bawat pabigat+ at ang kasalanan na madaling nakasasalabid sa atin,+ at takbuhin natin nang may pagbabata+ ang takbuhan+ na inilagay sa harap natin,+  habang nakatingin tayong mabuti sa Punong Ahente+ at Tagapagpasakdal ng ating pananampalataya,+ si Jesus. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagbata+ siya ng pahirapang tulos, na hinahamak ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng trono ng Diyos.+  Maingat nga ninyong pag-isipan ang isa na nagbata ng gayong pasalungat na pananalita+ ng mga makasalanan laban sa kanilang sariling mga kapakanan, upang hindi kayo manghimagod at manghina sa inyong mga kaluluwa.+  Sa inyong pakikipagpunyagi laban sa kasalanang iyon ay hindi pa kayo kailanman nakipaglaban hanggang sa dugo,+  ngunit lubusan ninyong nilimot ang payo na nananawagan sa inyo bilang mga anak:+ “Anak ko, huwag mong maliitin ang disiplina mula kay Jehova, ni manghina ka man kapag itinutuwid ka niya;+  sapagkat ang iniibig ni Jehova ay dinidisiplina niya; sa katunayan, hinahagupit niya ang bawat isa na kaniyang tinatanggap bilang anak.”+  Kayo ay nagbabata dahil sa disiplina.+ Ang Diyos ay nakikitungo sa inyo gaya ng sa mga anak.+ Sapagkat anong anak siya na hindi dinidisiplina ng ama?+  Ngunit kung kayo ay wala nitong disiplina na dito ay naging kabahagi ang lahat, kayo ay talaga ngang mga anak sa ligaw,+ at hindi tunay na mga anak.  Karagdagan pa, nagkaroon tayo ng mga ama ng ating laman upang dumisiplina sa atin,+ at pinag-ukulan natin sila ng paggalang. Hindi ba tayo lalo pang magpapasakop sa Ama ng ating espirituwal na buhay at mabubuhay?+ 10  Sapagkat sila sa loob ng ilang araw ay dumisiplina sa atin ayon sa kung ano ang inaakala nilang mabuti,+ ngunit ginagawa niya ang gayon para sa kapakinabangan natin upang makabahagi tayo sa kaniyang kabanalan.+ 11  Totoo, walang disiplina ang waring sa kasalukuyan ay nakagagalak, kundi nakapipighati;+ gayunman pagkatapos doon sa mga sinanay nito ay nagluluwal ito ng mapayapang bunga,+ samakatuwid nga, ng katuwiran.+ 12  Kaya iunat ninyo ang mga kamay na nakalaylay+ at ang mga nanghihinang tuhod,+ 13  at patuloy na gumawa ng tuwid na mga landas para sa inyong mga paa,+ upang ang may pilay ay hindi malinsad sa kasukasuan, kundi sa halip ay mapagaling ito.+ 14  Itaguyod ninyo ang pakikipagpayapaan sa lahat ng tao,+ at ang pagpapabanal+ na kung wala nito ay walang taong makakakita sa Panginoon,+ 15  na maingat na nagbabantay na walang sinuman ang mapagkaitan ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos;+ upang walang ugat na nakalalason+ ang sumibol at lumikha ng kaguluhan at upang hindi nito madungisan ang marami;+ 16  upang huwag magkaroon ng sinumang mapakiapid o ng sinumang hindi nagpapahalaga sa mga bagay na sagrado, tulad ni Esau,+ na kapalit ng isang pagkain ay ipinamigay ang kaniyang mga karapatan bilang panganay.+ 17  Sapagkat alam ninyo na pagkatapos din nang naisin niyang manahin ang pagpapala+ ay itinakwil siya,+ sapagkat, bagaman may-pananabik niyang hinangad ang pagbabago ng isip na may pagluha,+ wala siyang nasumpungang dako para roon.+ 18  Sapagkat hindi ninyo nilapitan yaong maaaring hipuin+ at yaong pinagliyab sa apoy,+ at isang madilim na ulap at makapal na kadiliman at isang unos,+ 19  at ang malakas na tunog ng trumpeta+ at ang tinig ng mga salita;+ na sa pagkarinig sa tinig na iyon ay nakiusap ang bayan na wala nang salitang idagdag pa sa kanila.+ 20  Sapagkat hindi nila makayanan ang utos: “At kung may hayop na tumuntong sa bundok, ito ay babatuhin.”+ 21  Gayundin, ang tanawin ay lubhang nakatatakot anupat sinabi ni Moises: “Ako ay natatakot at nanginginig.”+ 22  Kundi nilapitan ninyo ang isang Bundok Sion+ at isang lunsod+ ng Diyos na buháy, makalangit na Jerusalem,+ at laksa-laksang mga anghel,+ 23  sa pangkalahatang kapulungan,+ at ang kongregasyon ng panganay+ na nakatala+ sa langit, at ang Diyos na Hukom ng lahat,+ at ang mga espirituwal na buhay+ ng mga matuwid na pinasakdal na,+ 24  at si Jesus na tagapamagitan+ ng isang bagong tipan,+ at ang dugo ng pagwiwisik,+ na nagsasalita sa mas mabuting paraan kaysa sa dugo ni Abel.+ 25  Tiyakin ninyo na huwag kayong tumanggi sa kaniya na nagsasalita.+ Sapagkat kung hindi nakatakas yaong mga tumanggi sa kaniya na nagbigay ng babalang mula sa Diyos sa ibabaw ng lupa,+ lalo nga nating hindi magagawa kung tatalikuran natin siya na nagsasalita mula sa langit.+ 26  Nang panahong iyon ay niyanig ng kaniyang tinig ang lupa,+ ngunit ngayon ay nangako siya, na sinasabi: “At minsan pa nga ay yuyugyugin ko hindi lamang ang lupa kundi gayundin ang langit.”+ 27  Ngayon ang pananalitang “At minsan pa nga” ay nangangahulugan ng pag-aalis sa mga bagay na niyayanig bilang mga bagay na ginawa,+ upang ang mga bagay na hindi niyayanig ay manatili.+ 28  Dahil dito, yamang tatanggap tayo ng isang kaharian na hindi mayayanig,+ patuloy tayong magkaroon ng di-sana-nararapat na kabaitan, na sa pamamagitan nito ay kaayaayang makapag-uukol tayo sa Diyos ng sagradong paglilingkod nang may makadiyos na takot at sindak.+ 29  Sapagkat ang ating Diyos ay isa ring apoy na tumutupok.+

Talababa