Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Habakuk 3:1-19

3  Ang panalangin ni Habakuk na propeta na may mga panambitan:  O Jehova, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo.+ Natakot ako, O Jehova, sa iyong gawa.+ Sa gitna ng mga taon O buhayin mo nawa iyon! Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo nawa iyon. Sa panahon ng kaligaligan, ang pagpapakita ng awa ay iyo nawang maalaala.+  Ang Diyos mismo ay nanggaling sa Teman, ang isa ngang Banal mula sa Bundok Paran.+ Selah.+ Ang kaniyang dangal ay tumakip sa langit;+ at napuno ng kaniyang kapurihan ang lupa.+  Kung tungkol sa kaniyang kaningningan, naging gaya iyon ng liwanag.+ Mayroon siyang dalawang sinag na lumalabas sa kaniyang kamay, at doon nakatago ang kaniyang lakas.+  Sa unahan niya ay patuloy na yumayaon ang salot,+ at ang nag-aapoy na lagnat ay lumalabas sa kaniyang mga paa.+  Tumigil siya, upang mayanig niya ang lupa.+ Tumingin siya, at napalukso ang mga bansa.+ At ang mga bundok na walang hanggan ay nagkadurug-durog;+ ang mga burol na namamalagi nang walang takda ay yumukod.+ Ang mga lakad noong sinaunang panahon ay kaniya.  Sa ilalim ng bagay na nakasasakit ay nakita ko ang mga tolda ng Cusan. Ang mga telang pantolda ng lupain ng Midian+ ay nagsimulang maligalig.+  Laban ba sa mga ilog, O Jehova, laban ba sa mga ilog ang pag-iinit ng iyong galit,+ o ang iyo bang poot ay laban sa dagat?+ Sapagkat sumakay ka sa iyong mga kabayo;+ ang iyong mga karo ay kaligtasan.+  Sa kahubaran nito ay nalantad ang iyong busog.+ Ang mga ipinanatang sumpa ng mga tribo ay siyang bagay na sinabi.+ Selah. Sa pamamagitan ng mga ilog ay biniyak mo ang lupa.+ 10  Nakita ka ng mga bundok; dumanas sila ng matitinding kirot.+ Isang makulog na bagyo ng tubig ang dumaan. Inilakas ng matubig na kalaliman ang kaniyang ugong.+ Sa kaitaasan ay itinaas nito ang kaniyang mga kamay. 11  Ang araw—ang buwan—ay tumigil,+ sa marangal na tahanan nila.+ Patuloy na yumayaong gaya ng liwanag ang iyong mga palaso.+ Ang kidlat ng iyong sibat ay nagdulot ng kaningningan.+ 12  Humayo ka sa lupa taglay ang pagtuligsa. Sa galit ay giniik mo ang mga bansa.+ 13  At ikaw ay lumabas ukol sa kaligtasan ng iyong bayan,+ upang iligtas ang iyong pinahiran. Pinagdurug-durog mo ang pangulo mula sa bahay ng balakyot.+ Inihantad ang pundasyon, hanggang sa leeg.+ Selah. 14  Sa pamamagitan ng kaniyang sariling mga tungkod ay inulos+ mo ang ulo ng kaniyang mga mandirigma nang kumilos sila nang may kapusukan upang ipangalat ako.+ Ang kanilang matinding galak ay gaya niyaong sa mga masidhing naghahangad na lumamon ng isang napipighati sa kubling dako.+ 15  Sa dagat ay idinaan mo ang iyong mga kabayo, sa bunton ng malalawak na tubig.+ 16  Narinig ko, at ang aking tiyan ay nagsimulang maligalig; dahil sa ingay ay nanginig ang aking mga labi; ang kabulukan ay nagsimulang pumasok sa aking mga buto;+ at sa aking kalagayan ay naligalig ako, upang hintayin ko nang tahimik ang araw ng kabagabagan,+ ang kaniyang pag-ahon sa bayan,+ upang lusubin niya sila. 17  Bagaman ang puno ng igos ay hindi mamulaklak,+ at hindi magkaroon ng aanihin sa mga punong ubas; ang bunga ng punong olibo ay maaaring magmintis, at ang hagdan-hagdang lupain ay hindi magbibigay ng pagkain;+ ang kawan ay maaaring mahiwalay sa kural, at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga kulungan;+ 18  Gayunman, sa ganang akin, magbubunyi ako kay Jehova;+ magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan.+ 19  Si Jehova na Soberanong Panginoon ay aking kalakasan;+ at ang aking mga paa ay gagawin niyang tulad ng sa mga babaing usa,+ at sa aking matataas na dako ay palalakarin niya ako.+ Sa tagapangasiwa, sa aking mga panugtog na de-kuwerdas.

Talababa