Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Genesis 25:1-34

25  Karagdagan pa, si Abraham ay muling kumuha ng asawa, at ang pangalan nito ay Ketura.+  Sa kalaunan ay ipinanganak nito sa kaniya sina Zimran at Joksan at Medan at Midian+ at Isbak at Shuah.+  At naging anak ni Joksan sina Sheba+ at Dedan.+ At ang naging mga anak ni Dedan ay sina Asurim at Letusim at Leumim.  At ang mga anak ni Midian ay sina Epa+ at Eper at Hanok at Abida at Eldaa.+ Ang lahat ng ito ang mga anak ni Ketura.  Nang maglaon ay ibinigay ni Abraham kay Isaac ang lahat ng kaniyang tinatangkilik,+  ngunit sa mga anak ng mga naging babae ni Abraham ay nagbigay si Abraham ng mga kaloob.+ Pagkatapos ay inilayo niya sila mula kay Isaac na kaniyang anak,+ habang siya ay buháy pa, sa gawing silangan, patungo sa lupain ng Silangan.+  At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay ni Abraham na kaniyang ikinabuhay, isang daan at pitumpu’t limang taon.  Pagkatapos ay pumanaw si Abraham at namatay sa lubos na katandaan, matanda na at nasisiyahan, at napisan sa kaniyang bayan.+  Kaya inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kaniyang mga anak sa yungib ng Macpela sa parang ni Epron na anak ni Zohar na Hiteo na nasa tapat ng Mamre,+ 10  ang parang na binili ni Abraham mula sa mga anak ni Het. Doon inilibing si Abraham, at gayundin si Sara na kaniyang asawa.+ 11  At nangyari, pagkamatay ni Abraham ay patuloy na pinagpala ng Diyos si Isaac na kaniyang anak,+ at si Isaac ay nananahanang malapit sa Beer-lahai-roi.+ 12  At ito ang kasaysayan ni Ismael+ na anak ni Abraham na ipinanganak ni Hagar na Ehipsiyo na alilang babae ni Sara kay Abraham.+ 13  At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kanilang mga pangalan, ayon sa kanilang mga pamilyang pinagmulan: ang panganay ni Ismael na si Nebaiot+ at si Kedar+ at si Adbeel at si Mibsam+ 14  at si Misma at si Duma at si Masa, 15  si Hadad+ at si Tema,+ si Jetur, si Napis at si Kedema.+ 16  Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kanilang mga pangalan ayon sa kanilang mga looban at ayon sa kanilang mga kampong may pader:+ labindalawang pinuno ayon sa kanilang mga lipi.+ 17  At ito ang mga taon ng buhay ni Ismael, isang daan at tatlumpu’t pitong taon. Pagkatapos ay pumanaw siya at namatay at napisan sa kaniyang bayan.+ 18  At nagtabernakulo sila mula sa Havila+ malapit sa Sur,+ na nasa tapat ng Ehipto, hanggang sa Asirya. Namayan siya sa harap ng lahat ng kaniyang mga kapatid.+ 19  At ito ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham.+ Naging anak ni Abraham si Isaac. 20  At si Isaac ay apatnapung taóng gulang nang kunin niya bilang asawa si Rebeka na anak ni Betuel+ na Siryano+ ng Padan-aram, na kapatid ni Laban na Siryano. 21  At si Isaac ay patuloy na namanhik kay Jehova lalo na dahil sa kaniyang asawa,+ sapagkat ito ay baog;+ kaya hinayaan ni Jehova na siya ay mapamanhikan alang-alang sa kaniya,+ at si Rebeka na kaniyang asawa ay nagdalang-tao. 22  At ang mga anak sa loob niya ay nagsimulang magbuno,+ anupat sinabi niya: “Kung ganito nga, bakit pa ako nabubuhay?” Sa gayon ay yumaon siya upang sumangguni kay Jehova.+ 23  At sinabi ni Jehova sa kaniya: “Dalawang bansa ang nasa iyong tiyan,+ at dalawang liping pambansa ang mahihiwalay mula sa iyong mga panloob na bahagi;+ at ang isang liping pambansa ay magiging mas malakas kaysa sa isang liping pambansa,+ at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata.”+ 24  Nang maglaon ay nalubos na ang kaniyang mga araw upang magsilang, at, narito! kambal ang nasa kaniyang tiyan.+ 25  At ang una ay lumabas na mapula ang buong katawan tulad ng opisyal na kasuutang balahibo;+ kaya tinawag nilang Esau+ ang pangalan nito. 26  At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid at ang kamay nito ay nakahawak sa sakong ni Esau;+ kaya tinawag niyang Jacob+ ang pangalan nito. At si Isaac ay animnapung taóng gulang nang isilang sila ni Rebeka. 27  At lumaki ang mga bata, at si Esau ay naging lalaking marunong mangaso,+ isang lalaki sa parang, ngunit si Jacob ay isang lalaking walang kapintasan,+ na tumatahan sa mga tolda.+ 28  At mahal ni Isaac si Esau, sapagkat nangangahulugan ng pinangasong pagkain sa kaniyang bibig, samantalang mahal ni Rebeka si Jacob.+ 29  Minsan ay nagpapakulo si Jacob ng nilaga, nang si Esau ay dumating mula sa parang at siya ay pagod. 30  Kaya sinabi ni Esau kay Jacob: “Dalian mo, pakisuyo, bigyan mo ako ng isang subo ng mapula—ng mapulang iyan, sapagkat ako ay pagod!” Iyan ang dahilan kung bakit tinawag na Edom+ ang kaniyang pangalan. 31  Dito ay sinabi ni Jacob: “Ipagbili mo muna sa akin ang iyong karapatan sa pagkapanganay!”+ 32  At nagpatuloy si Esau: “Narito, ako ay talagang mamamatay na, at ano ang pakinabang sa akin ng pagkapanganay?” 33  At isinusog ni Jacob: “Sumumpa ka muna sa akin!”+ At sumumpa siya sa kaniya at ipinagbili kay Jacob ang kaniyang karapatan sa pagkapanganay.+ 34  At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilagang lentehas, at siya ay kumain at uminom.+ Pagkatapos ay tumindig siya at yumaon. Sa gayon ay hinamak ni Esau ang pagkapanganay.+

Talababa