Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Gawa 12:1-25

12  Nang mga panahon ding iyon ay iniunat ni Herodes na hari ang kaniyang mga kamay upang pagmalupitan+ ang ilan sa mga kabilang sa kongregasyon.  Pinatay niya si Santiago na kapatid ni Juan+ sa pamamagitan ng tabak.+  Nang makita niyang kalugud-lugod ito sa mga Judio,+ inaresto rin naman niya si Pedro. (At nangyari, iyon ang mga araw ng mga tinapay na walang pampaalsa.)+  At pagkadakip sa kaniya, inilagay niya siya sa bilangguan,+ na ibinibigay siya sa apat na halinhinan ng tig-aapat na kawal upang magbantay sa kaniya, sapagkat binabalak niyang iharap siya sa mga tao pagkatapos ng paskuwa.+  Dahil dito ay iningatan si Pedro sa bilangguan; ngunit ang pananalangin+ sa Diyos para sa kaniya ay masidhing isinasagawa ng kongregasyon.  At nang malapit na siyang ilabas ni Herodes, nang gabing iyon ay natutulog si Pedro na nakagapos ng dalawang tanikala sa pagitan ng dalawang kawal, at ang bilangguan ay binabantayan ng mga bantay na nasa harap ng pinto.  Ngunit, narito! ang anghel ni Jehova ay tumayo+ sa tabi, at may liwanag na sumikat sa selda ng bilangguan. Pagkatapik kay Pedro sa tagiliran, ginising niya siya,+ na sinasabi: “Bumangon kang madali!” At ang kaniyang mga tanikala ay nahulog+ mula sa kaniyang mga kamay.  Sinabi sa kaniya ng anghel:+ “Bigkisan mo ang iyong sarili at itali mo ang iyong mga sandalyas.” Ginawa niya iyon. Sa wakas ay sinabi niya sa kaniya: “Isuot mo ang iyong panlabas na kasuutan+ at patuloy mo akong sundan.”  At siya ay lumabas at patuloy na sumunod sa kaniya, ngunit hindi niya alam na ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel ay tunay. Sa katunayan, inakala niyang nakakakita siya ng isang pangitain.+ 10  Pagkaraan sa unang guwardiya at sa ikalawa, nakarating sila sa pintuang-daang bakal na patungo sa lunsod, at bumukas ito sa kanila nang kusa.+ At pagkalabas nila ay bumaba sila ng isang lansangan, at kaagad na humiwalay sa kaniya ang anghel. 11  At si Pedro, nang manauli sa kaniyang sarili, ay nagsabi: “Ngayon ay tunay ngang nalalaman ko na isinugo ni Jehova ang kaniyang anghel+ at hinango+ ako mula sa kamay ni Herodes at mula sa lahat ng inaasahan ng bayan ng mga Judio.” 12  At pagkatapos niyang mapag-isipan ito, pumaroon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may huling pangalang Marcos,+ kung saan marami ang nagtitipon at nananalangin. 13  Nang kumatok siya sa pinto ng pintuang-daan, isang alilang babae na nagngangalang Roda ang pumaroon upang tumugon sa tawag, 14  at, nang makilala ang tinig ni Pedro, dahil sa kagalakan ay hindi niya binuksan ang pintuang-daan, kundi tumakbo siya sa loob at sinabing si Pedro ay nakatayo sa harap ng pintuang-daan. 15  Sinabi nila sa kaniya: “Nababaliw ka.” Ngunit patuloy niyang lubhang iginigiit na gayon nga. Nagsimula silang magsabi: “Iyon ang kaniyang anghel.”+ 16  Ngunit nanatili roon si Pedro na kumakatok. Nang kanilang buksan, nakita nila siya at nanggilalas. 17  Ngunit sinenyasan+ niya sila ng kaniyang kamay na tumahimik at sinabi sa kanila nang detalyado kung paano siya inilabas ni Jehova mula sa bilangguan, at sinabi niya: “Ibalita ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago+ at sa mga kapatid.” Sa gayon ay umalis siya at naglakbay patungo sa ibang dako. 18  Buweno, nang maging araw na,+ nagkaroon ng hindi kakaunting kaguluhan sa gitna ng mga kawal tungkol sa kung ano talaga ang nangyari kay Pedro. 19  Puspusan siyang hinanap ni Herodes+ at, nang hindi siya masumpungan, siniyasat niya ang mga bantay at iniutos na dalhin sila upang maparusahan;+ at bumaba siya sa Cesarea mula sa Judea at gumugol doon ng ilang panahon. 20  At ibig niyang makipag-away sa mga tao ng Tiro at ng Sidon. Kaya may-pagkakaisa silang pumaroon sa kaniya at, pagkatapos na hikayatin si Blasto, na siyang nangangasiwa sa silid-tulugan ng hari, nagsimula silang humiling ng kapayapaan, sapagkat ang kanilang lupain ay tinutustusan ng pagkaing+ nagmumula sa hari. 21  Ngunit nang isang takdang araw ay nagdamit si Herodes ng maharlikang kagayakan at umupo sa luklukan ng paghatol at nagsimulang bumigkas sa kanila ng isang pangmadlang pahayag. 22  Ang nagkakatipong mga tao naman ay nagsimulang sumigaw: “Tinig ng isang diyos, at hindi ng tao!”+ 23  Kaagad siyang sinaktan ng anghel ni Jehova,+ sapagkat hindi niya ibinigay sa Diyos ang kaluwalhatian;+ at siya ay kinain ng mga uod at nalagutan ng hininga. 24  Ngunit ang salita+ ni Jehova ay patuloy na lumalago at lumalaganap.+ 25  Kung tungkol naman kina Bernabe+ at Saul, pagkatapos na lubusang maisakatuparan ang tulong+ bilang paglilingkod sa Jerusalem, bumalik sila at isinama nila si Juan,+ ang may huling pangalang Marcos.

Talababa