Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Galacia 4:1-31

4  Ngayon ay sinasabi ko na hangga’t ang tagapagmana ay isang sanggol ay hindi siya sa paanuman naiiba sa isang alipin,+ bagaman siya ay panginoon ng lahat ng bagay,  kundi siya ay nasa ilalim ng mga tauhang tagapangasiwa+ at nasa ilalim ng mga katiwala hanggang sa araw na patiunang itinakda ng kaniyang ama.  Gayundin naman tayo, noong tayo ay mga sanggol pa, ay patuloy na napaaalipin sa mga panimulang+ bagay na nauukol sa sanlibutan.  Ngunit nang dumating na ang hustong hangganan ng panahon,+ isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak,+ na isinilang ng isang babae+ at napasailalim ng kautusan,+  upang mapalaya niya yaong mga nasa ilalim ng kautusan+ sa pamamagitan ng pagbili,+ upang tanggapin naman natin ang pag-aampon bilang mga anak.+  Sapagkat kayo nga ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang espiritu+ ng kaniyang Anak sa ating mga puso at ito ay sumisigaw: “Abba, Ama!”+  Kung gayon nga, hindi ka na alipin kundi isang anak; at kung anak ay isang tagapagmana rin sa pamamagitan ng Diyos.+  Gayunpaman, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos,+ noon nga ay napaalipin kayo roon sa mga sa kalikasan ay hindi mga diyos.+  Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip pa nga ay ngayong nakilala na kayo ng Diyos,+ ano’t muli kayong bumabalik sa mahihina+ at malapulubing panimulang+ mga bagay at nagnanais na muling paalipin sa mga ito?+ 10  Ubod-ingat ninyong ipinangingilin ang mga araw+ at mga buwan+ at mga kapanahunan at mga taon. 11  Natatakot ako para sa inyo, na baka sa paanuman ay nagpagal ako nang walang layunin+ may kaugnayan sa inyo. 12  Mga kapatid, nagsusumamo ako sa inyo, Kayo ay maging gaya ko,+ sapagkat ako rin ay dating gaya ninyo.+ Wala kayong ginawang mali sa akin.+ 13  Ngunit alam ninyo na dahil sa pagkakasakit ko sa laman ay naipahayag ko sa inyo ang mabuting balita noong unang pagkakataon.+ 14  At yaong naging pagsubok sa inyo sa aking laman ay hindi ninyo hinamak o dinuraan sa pagkasuklam; kundi tinanggap ninyo akong tulad ng isang anghel+ ng Diyos, tulad ni Kristo Jesus.+ 15  Nasaan, kung gayon, ang kaligayahang iyon na tinaglay ninyo?+ Sapagkat pinatototohanan ko sa inyo na, kung naging posible lamang, dinukit na sana ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin.+ 16  Kung gayon nga, ako ba ay naging kaaway+ ninyo dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan?+ 17  Masigasig nila kayong hinahanap,+ hindi sa mahusay na paraan, kundi nais nilang ihiwalay kayo sa akin, upang masigasig ninyo silang hanapin.+ 18  Gayunman, mabuti na kayo ay masigasig na hanapin ukol sa isang mabuting dahilan+ sa lahat ng panahon, at hindi lamang kapag ako ay naririyang+ kasama ninyo, 19  mumunti kong mga anak,+ na muli kong ipinagdaranas ng mga kirot ng panganganak hanggang sa maianyo sa inyo si Kristo.+ 20  Ngunit nais ko sanang makasama kayo riyan ngayon din+ at magsalita sa ibang paraan, sapagkat naguguluhan+ ako tungkol sa inyo. 21  Sabihin ninyo sa akin, kayong mga nagnanais mapasailalim ng kautusan,+ Hindi ba ninyo naririnig ang Kautusan?+ 22  Halimbawa, nakasulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa ay sa pamamagitan ng alilang babae+ at ang isa naman ay sa pamamagitan ng malayang babae;+ 23  ngunit yaong sa pamamagitan ng alilang babae ay talagang ipinanganak ayon sa laman,+ yaon namang sa pamamagitan ng malayang babae ay sa pamamagitan ng pangako.+ 24  Ang mga bagay na ito ay nagsisilbing isang makasagisag na drama;+ sapagkat ang mga babaing ito ay nangangahulugan ng dalawang tipan,+ ang isa ay mula sa Bundok Sinai,+ na nagluluwal ng mga anak ukol sa pagkaalipin, na siyang si Hagar. 25  Ang Hagar ngang ito ay nangangahulugan ng Sinai,+ isang bundok sa Arabia, at siya ay katumbas ng Jerusalem ngayon, sapagkat siya ay nasa pagkaalipin+ na kasama ng kaniyang mga anak. 26  Ngunit ang Jerusalem+ sa itaas ay malaya, at siya ang ating ina.+ 27  Sapagkat nasusulat: “Matuwa ka, ikaw na babaing baog na hindi nanganganak; bumulalas ka at sumigaw nang malakas, ikaw na babaing walang mga kirot ng panganganak; sapagkat ang mga anak ng babaing pinabayaan ay mas marami kaysa yaong sa kaniya na may asawang lalaki.”+ 28  Tayo nga, mga kapatid, ay mga anak na nauukol sa pangako gaya rin ni Isaac.+ 29  Ngunit kung paanong noon ay pinasimulang usigin+ niyaong ipinanganak ayon sa laman yaong ipinanganak ayon sa espiritu, gayundin naman ngayon.+ 30  Gayunpaman, ano ba ang sinasabi ng Kasulatan? “Palayasin mo ang alilang babae at ang kaniyang anak, sapagkat ang anak ng alilang babae ay hindi sa anumang paraan magiging tagapagmanang kasama ng anak ng malayang babae.”+ 31  Dahil dito, mga kapatid, tayo ay mga anak, hindi ng isang alilang babae,+ kundi ng malayang babae.+

Talababa