Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Galacia 2:1-21

2  Nang magkagayon pagkaraan ng labing-apat na taon ay muli akong umahon sa Jerusalem+ na kasama si Bernabe,+ at isinama ko rin si Tito.  Ngunit umahon ako dahil sa isang pagsisiwalat.+ At iniharap ko sa kanila+ ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa gitna ng mga bansa, gayunma’y nang sarilinan, sa harap niyaong namumukod-tanging mga lalaki, dahil baka sa paanuman ay tumatakbo+ ako o tumakbo nang walang kabuluhan.+  Gayunpaman, kahit si Tito,+ na kasama ko, ay hindi pinilit na magpatuli,+ bagaman siya ay isang Griego.  Ngunit dahil sa mga bulaang kapatid+ na pumasok nang tahimik,+ na pumuslit upang maniktik sa ating kalayaan+ na taglay natin kaisa ni Kristo Jesus, upang alipinin+ nila tayo nang lubusan—  sa mga ito ay hindi kami nagbigay-daan sa pamamagitan ng pagpapasakop,+ hindi, kahit isang oras man, upang ang katotohanan+ ng mabuting balita ay manatili sa inyo.  Ngunit sa bahagi niyaong mga sa wari ay mahalaga+—anumang uri sila ng tao noon ay walang anuman sa akin+—ang Diyos ay hindi bumabatay sa panlabas na kaanyuan ng tao+—sa katunayan, sa akin, ang namumukod-tanging mga lalaking iyon ay walang anumang bago na ibinahagi.  Ngunit, sa kabaligtaran, nang makita nilang ipinagkatiwala+ sa akin ang mabuting balita para roon sa mga di-tuli,+ kung paanong taglay ito ni Pedro para roon sa mga tuli+  sapagkat Siya na nagbigay kay Pedro ng mga kapangyarihang kinakailangan para sa pagka-apostol doon sa mga tuli ay nagbigay rin sa akin ng mga kapangyarihan+ para roon sa mga mula sa mga bansa;  oo, nang malaman nila ang di-sana-nararapat na kabaitang+ ibinigay sa akin,+ si Santiago+ at si Cefas at si Juan, ang waring mga haligi,+ ay nagbigay sa akin at kay Bernabe+ ng kanang kamay ng pakikipagsamahan,+ na dapat kaming pumaroon sa mga bansa, ngunit sila ay doon sa mga tuli. 10  Lamang ay dapat naming ingatan sa isipan ang mga dukha.+ Ang mismong bagay na ito ang marubdob ko ring pinagsisikapang gawin.+ 11  Gayunman, nang dumating si Cefas+ sa Antioquia,+ sinalansang ko siya nang mukhaan, sapagkat nararapat siyang hatulan.+ 12  Sapagkat bago dumating ang ilang lalaki mula kay Santiago,+ kumakain+ siyang kasama ng mga tao ng mga bansa; ngunit nang dumating sila, lumayo siya at inihiwalay ang kaniyang sarili, dahil sa takot+ doon sa mga uring tuli.+ 13  Ang iba sa mga Judio ay sumali rin sa kaniya sa pagkukunwaring+ ito, anupat maging si Bernabe+ ay napadala sa kanila sa kanilang pagkukunwari. 14  Ngunit nang makita kong hindi sila lumalakad nang tuwid ayon sa katotohanan ng mabuting balita,+ sinabi ko kay Cefas sa harap nilang lahat:+ “Kung ikaw, bagaman ikaw ay isang Judio, ay namumuhay na gaya ng mga bansa, at hindi gaya ng mga Judio, ano’t pinipilit mo ang mga tao ng mga bansa na mamuhay ayon sa kaugaliang Judio?”+ 15  Tayo na mga likas na Judio,+ at hindi mga makasalanan+ mula sa mga bansa, 16  yamang alam natin na ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid,+ hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya+ kay Kristo Jesus, tayo man ay nanampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo ay maipahayag na matuwid dahil sa pananampalataya kay Kristo,+ at hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, sapagkat dahil sa mga gawa ng kautusan ay walang laman ang maipahahayag na matuwid.+ 17  Ngayon kung tayo mismo, sa pagnanasang maipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Kristo,+ ay nasumpungan ding mga makasalanan,+ si Kristo ba sa katunayan ay lingkod ng kasalanan?+ Huwag nawang mangyari iyan! 18  Sapagkat kung itatayo kong muli ang mismong mga bagay na minsa’y ibinagsak ko,+ ipinakikita ko ang aking sarili bilang isang mananalansang.+ 19  Kung tungkol sa akin, sa pamamagitan ng kautusan ay namatay ako sa kautusan,+ upang ako ay mabuhay sa Diyos.+ 20  Ako ay nakabayubay na kasama ni Kristo.+ Hindi na ako ang nabubuhay,+ kundi si Kristo ang nabubuhay kaisa ko.+ Tunay nga, ang buhay na ipinamumuhay+ ko ngayon sa laman ay ipinamumuhay ko sa pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin.+ 21  Hindi ko itinatakwil ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos;+ sapagkat kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan,+ si Kristo nga ay namatay nang walang kabuluhan.+

Talababa