Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Galacia 1:1-24

1  Si Pablo,+ isang apostol,+ hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng isang tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Kristo+ at ng Diyos na Ama,+ na nagbangon sa kaniya mula sa mga patay,+  at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko,+ sa mga kongregasyon ng Galacia:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.  Ibinigay niya ang kaniyang sarili para sa ating mga kasalanan+ upang mahango niya tayo mula sa kasalukuyang balakyot na sistema ng mga bagay+ ayon sa kalooban+ ng ating Diyos at Ama,  na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman.+ Amen.  Namamangha ako na kay dali ninyong nailalayo mula sa Isa+ na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan ni Kristo+ tungo sa ibang uri ng mabuting balita.+  Ngunit hindi ito ibang uri; lamang ay may mga lumilikha ng kaguluhan+ sa inyo at nagnanais na baluktutin ang mabuting balita tungkol sa Kristo.+  Gayunman, kung kami o isang anghel man mula sa langit ang magpahayag sa inyo ng anumang bagay bilang mabuting balita na higit pa sa ipinahayag namin sa inyo bilang mabuting balita, sumpain siya.+  Gaya ng aming nabanggit na, sinasabi ko ring muli ngayon, Ang sinumang nagpapahayag sa inyo ng anumang bagay bilang mabuting balita na higit pa sa inyong tinanggap,+ sumpain siya. 10  Mga tao nga ba ang sinisikap kong hikayatin ngayon o ang Diyos? O ninanais ko bang palugdan ang mga tao?+ Kung pinalulugdan ko pa ang mga tao,+ hindi ako magiging alipin ni Kristo.+ 11  Sapagkat itinatawag-pansin ko sa inyo, mga kapatid, na ang mabuting balita na ipinahayag ko bilang mabuting balita ay hindi isang bagay na sa tao;+ 12  sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro man ito sa akin, kundi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ni Jesu-Kristo.+ 13  Sabihin pa, narinig ninyo ang tungkol sa aking paggawi noong una sa Judaismo,+ na hanggang sa punto ng pagmamalabis ay patuloy kong pinag-uusig+ ang kongregasyon ng Diyos at winawasak iyon,+ 14  at sumusulong ako sa Judaismo nang higit kaysa sa maraming kasinggulang ko sa aking lahi,+ yamang ako ay lalo pang higit na masigasig+ sa mga tradisyon+ ng aking mga ama. 15  Ngunit nang magalingin ng Diyos, na naghiwalay sa akin mula sa bahay-bata ng aking ina at tumawag+ sa akin sa pamamagitan ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan,+ 16  na isiwalat ang kaniyang Anak may kaugnayan sa akin,+ upang maipahayag ko sa mga bansa ang mabuting balita tungkol sa kaniya,+ hindi ako karaka-rakang nakipagsanggunian sa laman at dugo.+ 17  Ni umahon man ako sa Jerusalem doon sa mga apostol na una sa akin,+ kundi pumaroon ako sa Arabia, at bumalik akong muli sa Damasco.+ 18  Nang magkagayon ay umahon ako sa Jerusalem+ pagkaraan ng tatlong taon upang dalawin si Cefas,+ at namalagi akong kasama niya nang labinlimang araw. 19  Ngunit wala akong nakitang iba pa sa mga apostol, tanging si Santiago+ lamang na kapatid+ ng Panginoon. 20  Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito! sa paningin ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling.+ 21  Pagkatapos nito ay pumaroon+ ako sa mga pook ng Sirya at ng Cilicia. 22  Ngunit hindi ako kilala sa mukha ng mga kongregasyon ng Judea na mga kaisa ni Kristo;+ 23  naririnig lamang nila noon: “Ang taong umuusig sa atin noong una+ ay nagpapahayag na ngayon ng mabuting balita tungkol sa pananampalataya na noong una ay winawasak niya.”+ 24  Kaya pinasimulan nilang luwalhatiin+ ang Diyos dahil sa akin.

Talababa