Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Galacia 1:1-24

1  Si Pablo,+ isang apostol,+ hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng isang tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Kristo+ at ng Diyos na Ama,+ na nagbangon sa kaniya mula sa mga patay,+  at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko,+ sa mga kongregasyon ng Galacia:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.  Ibinigay niya ang kaniyang sarili para sa ating mga kasalanan+ upang mahango niya tayo mula sa kasalukuyang balakyot na sistema ng mga bagay+ ayon sa kalooban+ ng ating Diyos at Ama,  na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman.+ Amen.  Namamangha ako na kay dali ninyong nailalayo mula sa Isa+ na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan ni Kristo+ tungo sa ibang uri ng mabuting balita.+  Ngunit hindi ito ibang uri; lamang ay may mga lumilikha ng kaguluhan+ sa inyo at nagnanais na baluktutin ang mabuting balita tungkol sa Kristo.+  Gayunman, kung kami o isang anghel man mula sa langit ang magpahayag sa inyo ng anumang bagay bilang mabuting balita na higit pa sa ipinahayag namin sa inyo bilang mabuting balita, sumpain siya.+  Gaya ng aming nabanggit na, sinasabi ko ring muli ngayon, Ang sinumang nagpapahayag sa inyo ng anumang bagay bilang mabuting balita na higit pa sa inyong tinanggap,+ sumpain siya. 10  Mga tao nga ba ang sinisikap kong hikayatin ngayon o ang Diyos? O ninanais ko bang palugdan ang mga tao?+ Kung pinalulugdan ko pa ang mga tao,+ hindi ako magiging alipin ni Kristo.+ 11  Sapagkat itinatawag-pansin ko sa inyo, mga kapatid, na ang mabuting balita na ipinahayag ko bilang mabuting balita ay hindi isang bagay na sa tao;+ 12  sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro man ito sa akin, kundi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ni Jesu-Kristo.+ 13  Sabihin pa, narinig ninyo ang tungkol sa aking paggawi noong una sa Judaismo,+ na hanggang sa punto ng pagmamalabis ay patuloy kong pinag-uusig+ ang kongregasyon ng Diyos at winawasak iyon,+ 14  at sumusulong ako sa Judaismo nang higit kaysa sa maraming kasinggulang ko sa aking lahi,+ yamang ako ay lalo pang higit na masigasig+ sa mga tradisyon+ ng aking mga ama. 15  Ngunit nang magalingin ng Diyos, na naghiwalay sa akin mula sa bahay-bata ng aking ina at tumawag+ sa akin sa pamamagitan ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan,+ 16  na isiwalat ang kaniyang Anak may kaugnayan sa akin,+ upang maipahayag ko sa mga bansa ang mabuting balita tungkol sa kaniya,+ hindi ako karaka-rakang nakipagsanggunian sa laman at dugo.+ 17  Ni umahon man ako sa Jerusalem doon sa mga apostol na una sa akin,+ kundi pumaroon ako sa Arabia, at bumalik akong muli sa Damasco.+ 18  Nang magkagayon ay umahon ako sa Jerusalem+ pagkaraan ng tatlong taon upang dalawin si Cefas,+ at namalagi akong kasama niya nang labinlimang araw. 19  Ngunit wala akong nakitang iba pa sa mga apostol, tanging si Santiago+ lamang na kapatid+ ng Panginoon. 20  Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito! sa paningin ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling.+ 21  Pagkatapos nito ay pumaroon+ ako sa mga pook ng Sirya at ng Cilicia. 22  Ngunit hindi ako kilala sa mukha ng mga kongregasyon ng Judea na mga kaisa ni Kristo;+ 23  naririnig lamang nila noon: “Ang taong umuusig sa atin noong una+ ay nagpapahayag na ngayon ng mabuting balita tungkol sa pananampalataya na noong una ay winawasak niya.”+ 24  Kaya pinasimulan nilang luwalhatiin+ ang Diyos dahil sa akin.

Talababa