Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 7:1-27

7  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “At ikaw naman, O anak ng tao, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova sa lupa ng Israel, ‘Ang isang kawakasan, ang kawakasan, ay dumating sa apat na dulo ng lupain.+  Ngayon ay sumasaiyo ang kawakasan,+ at isusugo ko ang aking galit laban sa iyo, at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad+ at pasasapitin ko sa iyo ang lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay.  At ang aking mata ay hindi maaawa sa iyo,+ ni mahahabag man ako, sapagkat pasasapitin ko sa iyo ang iyong sariling mga lakad, at ang iyong sariling mga karima-rimarim na bagay ay mapapasagitna mo;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.’+  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Isang kapahamakan, isang naiibang kapahamakan, narito! iyon ay dumarating.+  Isang kawakasan mismo ang darating.+ Ang kawakasan ay darating; iyon ay gigising dahil sa iyo. Narito! Iyon ay dumarating.+  Ang putong ay darating sa iyo, O nananahan sa lupain, ang panahon ay darating, ang araw ay malapit na.+ May kalituhan, at hindi ang paghihiyawan ng mga bundok.  “ ‘At sa di-kalaunan ay ibubuhos ko sa iyo ang aking pagngangalit,+ at tatapusin ko ang aking galit laban sa iyo,+ at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad+ at pasasapitin ko sa iyo ang lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay.  Hindi maaawa+ ang aking mata ni mahahabag man ako.+ Ayon sa iyong mga lakad ay gagawin ko ang pagpapasapit sa iyo, at ang iyong sariling mga karima-rimarim na bagay ay mapapasamismong gitna mo;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova na siyang nananakit.+ 10  “ ‘Narito! Ang araw! Narito! Iyon ay dumarating.+ Ang putong ay yumaon.+ Ang tungkod ay namulaklak.+ Ang kapangahasan ay sumibol.+ 11  Ang karahasan ay bumangon bilang tungkod ng kabalakyutan.+ Hindi iyon mula sa kanila, ni iyon man ay mula sa kanilang yaman; at hindi iyon mula sa kanila mismo, ni may kabunyian man sa kanila. 12  Ang panahon ay darating, ang araw ay sasapit. Kung tungkol sa bumibili, huwag siyang magsaya;+ at kung tungkol sa nagtitinda, huwag siyang magdalamhati, sapagkat may nag-iinit na damdamin laban sa buong pulutong nito. 13  Sapagkat sa bagay na ipinagbili ay hindi babalik ang nagtitinda, samantalang ang kanilang buhay ay kabilang pa sa mga buháy; sapagkat ang pangitain ay para sa buong pulutong nito. Walang sinumang babalik, at hindi aariin ng bawat isa sa kanila ang kaniyang sariling buhay sa pamamagitan ng kaniyang sariling kamalian. 14  “ ‘Hinipan nila ang trumpeta+ at inihanda ang lahat, ngunit walang sinumang humahayo sa pagbabaka, sapagkat ang aking nag-iinit na damdamin ay laban sa buong pulutong nito.+ 15  Ang tabak+ ay nasa labas, at ang salot at ang taggutom ay nasa loob.+ Ang sinumang nasa parang, sa pamamagitan ng tabak ay mamamatay siya, at ang mga nasa lunsod, taggutom at salot ang lalamon sa kanila.+ 16  At ang kanilang mga takas ay tiyak na makatatakas+ at sa mga bundok ay magiging tulad ng mga kalapati sa mga libis,+ na lahat ay dumaraing, bawat isa sa kaniyang sariling kamalian. 17  Kung tungkol sa lahat ng mga kamay, ang mga iyon ay laging lumalaylay;+ at kung tungkol sa lahat ng mga tuhod, ang mga iyon ay patuloy na tinutuluan ng tubig.+ 18  At nagbigkis sila ng telang-sako,+ at ang pangangatog ay tumakip sa kanila;+ at sa lahat ng mga mukha ay may kahihiyan+ at sa lahat ng kanilang mga ulo ay may pagkakalbo.+ 19  “ ‘Sa mga lansangan ay itatapon nila ang kanilang pilak, at magiging nakamumuhing bagay ang kanilang ginto. Maging ang kanilang pilak man o ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng poot ni Jehova.+ Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nila mabibigyang-kasiyahan, at ang kanilang mga bituka ay hindi nila mabubusog, sapagkat iyon ay naging katitisuran na sanhi ng kanilang kamalian.+ 20  At ang kagayakan ng palamuti ng isa—iyon ay ginawa niyang dahilan upang magmapuri; at ang kanilang mga karima-rimarim na imahen,+ ang kanilang mga kasuklam-suklam na bagay,+ ay ginawa nila sa pamamagitan nito. Kaya naman iyon ay gagawin kong isang nakamumuhing bagay sa kanila.+ 21  At ibibigay ko iyon sa kamay ng mga taga-ibang bayan upang dambungin at sa mga balakyot sa lupa bilang samsam,+ at tiyak na lalapastanganin nila iyon. 22  “ ‘At itatalikod ko ang aking mukha mula sa kanila,+ at lalapastanganin nga nila ang aking kubling dako, at iyon ay papasukin ng mga magnanakaw at lalapastanganin.+ 23  “ ‘Gawin mo ang tanikala,+ sapagkat ang lupain ay napuno ng kahatulang may bahid ng dugo+ at ang lunsod ay napuno ng karahasan.+ 24  At dadalhin ko ang pinakamasasama sa mga bansa,+ at tiyak na aariin ng mga ito ang kanilang mga bahay,+ at paglalahuin ko ang pagmamapuri ng malalakas,+ at ang kanilang mga santuwaryo ay lalapastanganin.+ 25  Darating ang panggigipuspos, at tiyak na hahanap sila ng kapayapaan ngunit wala nga.+ 26  Darating ang kapighatian at kapighatian,+ at magkakaroon ng ulat at ulat, at ang mga tao ay maghahanap ng pangitain mula sa propeta,+ at ang kautusan mismo ay maglalaho mula sa saserdote at ang payo mula sa matatandang lalaki.+ 27  Ang hari mismo ay magdadalamhati;+ maging ang isang pinuno ay magdadamit ng kaabahan,+ at ang mismong mga kamay ng bayan ng lupain ay maliligalig. Ayon sa kanilang lakad ang gagawin ko sa kanila,+ at ang kanilang mga kahatulan ay ihahatol ko sa kanila;+ at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova.’ ”+

Talababa