Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 44:1-31

44  At ibinalik niya ako sa daan ng pintuang-daan ng santuwaryo, yaong nasa dakong labas na nakaharap sa silangan,+ at ito ay nakasara.+  Sa gayon ay sinabi sa akin ni Jehova: “Kung tungkol sa pintuang-daang ito, mananatili itong nakasara. Hindi ito bubuksan, at hindi papasok dito ang sinumang tao; sapagkat ito ay pinasukan ni Jehova mismo, na Diyos ng Israel,+ at ito ay mananatiling nakasara.  Gayunman, ang pinuno+—bilang pinuno ay uupo siya roon, upang kumain ng tinapay sa harap ni Jehova.+ Daraan siya sa beranda ng pintuang-daan sa pagpasok, at doon siya daraan sa paglabas.”+  At dinala niya ngayon ako sa daan ng hilagaang pintuang-daan patungo sa harap ng Bahay, upang makita ko, at, narito! pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang bahay ni Jehova.+ At isinubsob ko ang aking mukha.+  Sa gayon ay sinabi sa akin ni Jehova: “Anak ng tao, ituon mo ang iyong puso+ at tingnan mo ng iyong mga mata, at dinggin mo ng iyong mga tainga ang lahat ng sinasalita ko sa iyo may kinalaman sa lahat ng mga batas tungkol sa bahay ni Jehova at may kinalaman sa lahat ng mga kautusan nito, at ituon mo ang iyong puso sa pasukang-daan ng Bahay at sa lahat ng mga labasan ng santuwaryo.  At sabihin mo sa Paghihimagsik,+ sa sambahayan ng Israel, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Tumigil na kayo dahil sa lahat ng inyong mga karima-rimarim na bagay, O sambahayan ng Israel,+  kapag pinapapasok ninyo ang mga banyagang di-tuli ang puso at di-tuli ang laman,+ upang mapasaaking santuwaryo anupat nilalapastangan iyon, ang akin ngang bahay; kapag inihahandog ninyo ang aking tinapay,+ taba+ at dugo,+ habang patuloy nilang sinisira ang aking tipan dahil sa lahat ng inyong mga karima-rimarim na bagay.+  Hindi ninyo inaasikaso ang katungkulan sa aking mga banal na bagay,+ ni naglalagay man kayo para sa inyong sarili ng iba bilang mga tagapag-ingat ng katungkulan sa akin sa aking santuwaryo.” ’+  “ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Walang banyaga, na di-tuli ang puso at di-tuli ang laman, ang makapapasok sa aking santuwaryo, samakatuwid nga, ang sinumang banyaga na nasa gitna ng mga anak ni Israel.” ’+ 10  “ ‘Ngunit kung tungkol sa mga Levita na lumayo sa akin+ nang ang Israel, na nagpakaligaw mula sa akin, ay magpakaligaw sa pagsunod sa kanilang mga karumal-dumal na idolo, papasanin din nila ang kanilang kamalian.+ 11  At sa aking santuwaryo ay magiging mga lingkod sila sa mga katungkulan ng pangangasiwa sa mga pintuang-daan ng Bahay at mga lingkod sa Bahay.+ Sila mismo ang papatay sa buong handog na sinusunog at sa hain para sa bayan,+ at sila mismo ang tatayo sa harap nila upang maglingkod sa kanila.+ 12  Sa dahilang patuloy silang naglingkod sa kanila sa harap ng kanilang mga karumal-dumal na idolo+ at naging katitisurang umaakay sa kamalian+ sa sambahayan ng Israel, kaya naman itinaas ko ang aking kamay laban sa kanila,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘at papasanin nila ang kanilang kamalian. 13  At hindi sila lalapit sa akin upang maglingkod bilang saserdote sa akin o lalapit sa alinman sa aking mga banal na bagay, sa mga kabanal-banalang bagay,+ at tataglayin nila ang kanilang kahihiyan at ang kanilang mga karima-rimarim na bagay na ginawa nila.+ 14  At tiyak na gagawin ko silang mga tagapag-ingat ng katungkulan sa Bahay, may kinalaman sa lahat ng paglilingkod doon at may kinalaman sa lahat ng dapat gawin doon.’+ 15  “ ‘At kung tungkol sa mga Levitikong saserdote,+ ang mga anak ni Zadok,+ na nag-asikaso ng katungkulan sa aking santuwaryo nang ang mga anak ni Israel ay magpakaligaw mula sa akin,+ sila mismo ang lalapit sa akin upang maglingkod sa akin, at tatayo sila sa harap ko+ upang maghandog sa akin ng taba+ at ng dugo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 16  ‘Sila ang papasok sa aking santuwaryo,+ at sila mismo ang lalapit sa aking mesa upang maglingkod sa akin,+ at aasikasuhin nila ang katungkulan sa akin.+ 17  “ ‘At mangyayari nga na kapag papasok sila sa mga pintuang-daan ng pinakaloob na looban, mga linong kasuutan ang ibibihis nila, at walang lana ang dadaiti sa kanila kapag naglilingkod sila sa mga pintuang-daan ng pinakaloob na looban at sa loob.+ 18  Mga putong na lino ang mapapasakanilang ulo,+ at mga karsonsilyong lino ang mapapasakanilang mga balakang.+ Hindi sila magbibigkis sa kanilang sarili ng anumang nakapagpapapawis. 19  At kapag lalabas sila sa looban sa dakong labas, sa looban nga sa dakong labas patungo sa mga tao, huhubarin nila ang kanilang mga kasuutan na ipinaglingkod nila,+ at ilalagay nila ang mga iyon sa banal na mga silid-kainan+ at magbibihis ng ibang mga kasuutan, upang hindi nila mapabanal ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kasuutan.+ 20  At ang kanilang ulo ay hindi nila aahitan,+ at ang buhok sa ulo ay hindi nila hahayaang nakalugay. Gugupitin nga nila ang buhok sa kanilang mga ulo.+ 21  At hindi iinom ng alak ang sinumang saserdote kapag papasok sila sa pinakaloob na looban.+ 22  At hindi sila kukuha sa ganang kanila ng babaing balo o babaing diniborsiyo upang maging mga asawa,+ kundi mga dalaga mula sa supling ng sambahayan ng Israel+ o ang balo na balo ng isang saserdote ang maaari nilang kunin.’ 23  “ ‘At ituturo nila sa aking bayan ang pagkakaiba sa pagitan ng bagay na banal at ng bagay na di-banal; at ang pagkakaiba sa pagitan niyaong marumi at niyaong malinis ay ipaaalam nila sa kanila.+ 24  At sa isang usapin sa batas ay sila ang tatayo upang humatol;+ ayon sa aking mga hudisyal na pasiya ay hahatulan din nila iyon.+ At ang aking mga kautusan at ang aking mga batas may kinalaman sa lahat ng aking mga kapanahunan ng pista+ ay tutuparin nila, at ang aking mga sabbath ay pababanalin nila.+ 25  At sa isang patay na tao ay hindi siya lalapit anupat magiging marumi, ngunit para sa ama o para sa ina o para sa anak na lalaki o para sa anak na babae o para sa kapatid na lalaki o para sa isang kapatid na babae na hindi pa pag-aari ng asawang lalaki ay maaari silang magpakarumi.+ 26  At pagkatapos ng kaniyang pagpapadalisay, pitong araw ang bibilangin nila para sa kaniya.+ 27  At sa araw ng kaniyang pagpasok sa dakong banal, sa pinakaloob na looban, upang maglingkod sa dakong banal, ihahandog niya ang kaniyang handog ukol sa kasalanan,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 28  “ ‘At iyon ay magiging kanila bilang mana: Ako ang kanilang mana.+ At hindi ninyo sila bibigyan ng pag-aari sa Israel: Ako ang kanilang pag-aari. 29  Ang handog na mga butil at ang handog ukol sa kasalanan at ang handog ukol sa pagkakasala—sila ang kakain ng mga iyon.+ At ang lahat ng bagay na nakatalaga sa Israel—magiging kanila iyon.+ 30  At ang una sa lahat ng mga unang hinog na bunga sa lahat ng bagay at ang bawat abuloy sa lahat ng bagay mula sa lahat ng inyong mga abuloy—iyon ay magiging sa mga saserdote;+ at ang mga unang bunga ng inyong mga harinang magaspang ay ibibigay ninyo sa saserdote,+ upang mapasabahay mo ang isang pagpapala.+ 31  Ang mga saserdote ay hindi kakain ng bangkay ng hayop ni ng anumang nilalang na nilapa sa mga lumilipad na nilalang o sa mga hayop.’+

Talababa