Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 4:1-17

4  “At ikaw, O anak ng tao, kumuha ka sa ganang iyo ng isang laryo, at ilalagay mo iyon sa harap mo at ilililok mo roon ang isang lunsod, ang Jerusalem nga.+  At mangungubkob ka laban doon+ at magtatayo ka ng pader na pangubkob laban doon+ at magtitindig ka ng muralyang pangubkob laban doon+ at maglalagay ka ng mga kampamento laban doon at maglalagay ka ng mga pambundol sa buong palibot laban doon.+  At kung tungkol sa iyo, kumuha ka sa ganang iyo ng isang ihawang bakal, at ilalagay mo iyon bilang pader na bakal sa pagitan mo at ng lunsod, at itutuon mo ang iyong mukha laban doon, at iyon ay makukubkob, at kukubkubin mo iyon. Iyon ay isang tanda para sa sambahayan ng Israel.+  “At kung tungkol sa iyo, humiga ka sa iyong kaliwang tagiliran, at ilalagay mo roon ang kamalian ng sambahayan ng Israel.+ Ayon sa bilang ng mga araw na hihiga ka roon ay dadalhin mo ang kanilang kamalian.  At ako ang magbibigay sa iyo ng mga taon ng kanilang kamalian+ sa bilang na tatlong daan at siyamnapung araw,+ at dadalhin mo ang kamalian ng sambahayan ng Israel.  At tatapusin mo ang mga iyon. “At hihiga ka sa iyong kanang tagiliran sa ikalawang kalagayan, at dadalhin mo ang kamalian ng sambahayan ni Juda nang apatnapung araw.+ Isang araw para sa isang taon, isang araw para sa isang taon, ang ibinigay ko sa iyo.+  At sa pagkubkob sa Jerusalem ay itutuon mo ang iyong mukha,+ na nalilisan ang iyong bisig, at manghuhula ka laban doon.  “At, narito! lalagyan kita ng mga panali+ upang hindi ka makabaling mula sa isang tagiliran mo tungo sa kabilang tagiliran mo, hanggang sa matapos mo ang mga araw ng iyong pagkubkob.  “At kung tungkol sa iyo, kumuha ka sa ganang iyo ng trigo+ at ng sebada at ng habas+ at ng lentehas+ at ng mijo at ng espelta,+ at ilalagay mo ang mga iyon sa isang sisidlan at gagawin mong tinapay ang mga iyon para sa iyo, ayon sa bilang ng mga araw na nakahiga ka sa iyong tagiliran; tatlong daan at siyamnapung araw mong kakainin iyon.+ 10  At ang iyong pagkain na kakainin mo ay magiging ayon sa timbang—dalawampung siklo sa isang araw.+ Sa pana-panahon ay kakainin mo iyon. 11  “At ang tubig ay iinumin mo lamang nang ayon sa takal, ang isang kanim na bahagi ng hin. Sa pana-panahon ay iinom ka. 12  “At iyon ay kakainin mong gaya ng isang bilog na tinapay na sebada;+ at kung tungkol doon, sa ibabaw ng mga limpak ng dumi na dumi+ ng tao ay iluluto mo iyon sa kanilang paningin.” 13  At sinabi pa ni Jehova: “Ganito kakainin ng mga anak ni Israel ang kanilang tinapay nang marumi+ sa gitna ng mga bansa kung saan ko sila ipananabog.”+ 14  At sinabi ko: “Ay, O Soberanong Panginoong Jehova! Narito! Ang aking kaluluwa ay hindi nadungisan;+ ni nakakain man ako ng bangkay ng hayop o ng nilapang hayop mula sa aking pagkabata,+ maging hanggang sa ngayon, at sa aking bibig ay wala pang pumasok na maruming karne.”+ 15  Sa gayon ay sinabi niya sa akin: “Tingnan mo, ibinibigay ko sa iyo ang dumi ng baka sa halip na mga limpak ng dumi ng tao, at gagawin mo ang iyong tinapay sa ibabaw nito.” 16  At patuloy niyang sinabi sa akin: “Anak ng tao, narito, babaliin ko ang mga tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na mga tinapay,+ sa Jerusalem, at kakain sila ng tinapay nang ayon sa timbang at may pagkabalisa,+ at iinom sila ng tubig nang ayon sa takal at may pagkagimbal,+ 17  sa layon na magkulang sila ng tinapay at tubig at magtinginan sila sa isa’t isa nang may panggigilalas at mabulok sila sa kanilang kamalian.+

Talababa