Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 38:1-23

38  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao,+ ituon mo ang iyong mukha laban kay Gog ng lupain ng Magog,+ ang ulong pinuno ng Mesec+ at Tubal,+ at manghula ka laban sa kaniya.  At sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, ako ay laban sa iyo, O Gog, ikaw na ulong pinuno ng Mesec at Tubal.  At ipipihit nga kita at lalagyan ko ng mga pangawit ang iyong mga panga+ at ilalabas kitang kasama ng iyong buong hukbong militar,+ mga kabayo at mga mangangabayo, silang lahat na nadaramtan nang makisig,+ isang malaking kongregasyon, na may malaking kalasag at pansalag, silang lahat na humahawak ng mga tabak;+  ang Persia,+ ang Etiopia+ at ang Put+ na kasama nila, silang lahat na may pansalag at helmet;  ang Gomer+ at ang lahat ng mga pangkat nito, ang sambahayan ni Togarma,+ mula sa pinakamalalayong bahagi sa hilaga, at ang lahat ng mga pangkat nito, ang maraming bayan na kasama mo.+  “ ‘ “Humanda ka, at paghandaan mo, ikaw at ang iyong buong kongregasyon,+ yaong mga nagkakatipon sa tabi mo, at ikaw ang magiging kanilang bantay.  “ ‘ “Pagkatapos ng maraming araw ay pagtutuunan ka ng pansin. Sa huling bahagi ng mga taon ay paroroon ka sa lupain+ ng bayang ibinalik mula sa tabak, na tinipon mula sa maraming bayan,+ sa ibabaw ng mga bundok ng Israel, na naging isang dako na laging wasak; isa ngang lupain na inilabas mula sa mga bayan, na tinahanan nila nang tiwasay, silang lahat.+  At ikaw nga ay aahon. Darating kang tulad ng isang bagyo.+ Magiging tulad ka ng mga ulap na tatakip sa lupain,+ ikaw at ang lahat ng iyong mga pangkat at ang maraming bayan na kasama mo.” ’ 10  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘At mangyayari sa araw na iyon na may mga bagay na papasok sa iyong puso,+ at tiyak na mag-iisip ka ng isang mapaminsalang pakana;+ 11  at sasabihin mo: “Aahon ako laban sa lupaing hantad na kaparangan.+ Paroroonan ko yaong mga walang kaligaligan, na tumatahang tiwasay, silang lahat na tumatahang walang pader,+ at wala man lamang silang halang at mga pinto.” 12  Ito ay sa layuning manguha ng malaking samsam+ at gumawa ng maraming pandarambong, upang ibalik ang iyong kamay sa mga wasak na dako na muling tinatahanan+ at sa isang bayan na tinipon mula sa mga bansa,+ na nagtitipon ng yaman at ari-arian,+ yaong mga nananahanan sa gitna+ ng lupa. 13  “ ‘Ang Sheba+ at ang Dedan+ at ang mga mangangalakal ng Tarsis+ at ang lahat ng mga may-kilíng na batang leon nito+—sasabihin nila sa iyo: “Paririto ka ba upang manguha ng malaking samsam? Tinipon mo ba ang iyong kongregasyon upang gumawa ng maraming pandarambong, upang tumangay ng pilak at ginto, kumuha ng yaman at ari-arian, manguha ng napakaraming samsam?” ’ 14  “Kaya manghula ka, O anak ng tao, at sabihin mo kay Gog, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Hindi nga ba malalaman mo iyon sa araw na iyon kapag ang aking bayang Israel ay tumatahang tiwasay?+ 15  At tiyak na darating ka mula sa iyong dako, mula sa pinakamalalayong bahagi sa hilaga,+ ikaw at ang maraming bayan na kasama mo, silang lahat na nakasakay sa mga kabayo, isang malaking kongregasyon, isa ngang malaking hukbong militar.+ 16  At ikaw nga ay aahon laban sa aking bayang Israel, tulad ng mga ulap na tatakip sa lupain.+ Sa huling bahagi ng mga araw ay mangyayari iyon, at tiyak na dadalhin kita laban sa aking lupain,+ sa layuning makilala ako ng mga bansa kapag pinabanal ko ang aking sarili sa iyo sa kanilang paningin, O Gog.” ’+ 17  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ikaw+ ba ang isa ring iyon na binanggit ko noong mga naunang araw sa pamamagitan ng kamay ng aking mga lingkod na mga propeta ng Israel, na nanghuhula nang mga araw na iyon—mga taon—tungkol sa pagdadala sa iyo laban sa kanila?’+ 18  “ ‘At mangyayari sa araw na iyon, sa araw ng pagparoon ni Gog sa lupa ng Israel,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘na ang aking pagngangalit ay aakyat sa butas ng aking ilong.+ 19  At dahil sa aking pag-aalab,+ dahil sa apoy ng aking poot ay magsasalita+ ako. Tiyak na sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang matinding pagyanig sa lupa ng Israel.+ 20  At dahil sa akin ay mangangatog ang mga isda sa dagat at ang mga lumilipad na nilalang sa langit at ang maiilap na hayop sa parang at ang lahat ng mga gumagapang na bagay na gumagapang sa lupa at ang lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa,+ at ang mga bundok ay talagang guguho+ at ang matatarik na daan ay babagsak, at babagsak sa lupa ang bawat pader.’ 21  “ ‘At tatawag ako ng isang tabak laban sa kaniya sa aking buong bulubunduking pook,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.+ ‘Magiging laban sa kaniyang sariling kapatid ang tabak ng bawat isa.+ 22  At papasok ako sa paghatol+ sa kaniya, na may salot+ at may dugo;+ at isang humuhugos na ulan at mga batong graniso,+ apoy+ at asupre ang pauulanin ko sa kaniya at sa kaniyang mga pangkat at sa maraming bayan na sasama sa kaniya.+ 23  At tiyak na dadakilain ko ang aking sarili at pababanalin ko ang aking sarili+ at ipakikilala ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa; at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova.’+

Talababa