Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 3:1-27

3  At sinabi niya sa akin: “Anak ng tao, ang nasusumpungan mo ay kainin mo. Kainin mo ang balumbong ito,+ at yumaon ka, magsalita ka sa sambahayan ng Israel.”  Kaya ibinuka ko ang aking bibig, at unti-unti niyang ipinakain sa akin ang balumbong ito.+  At sinabi pa niya sa akin: “Anak ng tao, pakainin mo ang iyong tiyan, upang ang iyo mismong mga bituka ay mabusog mo ng balumbong ito na ibinibigay ko sa iyo.” At pinasimulan kong kainin iyon, at sa aking bibig ay naging tulad iyon ng pulot-pukyutan sa tamis.+  At patuloy niyang sinabi sa akin: “Anak ng tao, yumaon ka, pumasok ka sa gitna ng sambahayan+ ng Israel, at sasalitain mo ang aking mga salita sa kanila.  Sapagkat hindi ka isinusugo sa isang bayang di-maintindihan ang wika+ o mabigat ang dila+—sa sambahayan ng Israel,  hindi sa maraming bayan na di-maintindihan ang wika o mabigat ang dila, na may mga salitang hindi mo mapakikinggan nang may pagkaunawa.+ Kung sa kanila kita isinugo, pakikinggan ka ng mga iyon.+  Ngunit kung tungkol sa sambahayan ng Israel, hindi nila nanaising makinig sa iyo, sapagkat hindi nila nais na makinig sa akin;+ sapagkat lahat niyaong nasa sambahayan ng Israel ay matitigas ang ulo at matitigas ang puso.+  Narito! Ang iyong mukha ay ginawa kong sintigas mismo ng kanilang mga mukha+ at ang iyong noo ay sintigas mismo ng kanilang mga noo.+  Ang iyong noo ay ginawa kong gaya ng diamante, mas matigas pa kaysa sa batong pingkian.+ Huwag kang matakot sa kanila,+ at huwag kang mangilabot sa kanilang mga mukha,+ sapagkat sila ay isang mapaghimagsik na sambahayan.”+ 10  At sinabi pa niya sa akin: “Anak ng tao, ang lahat ng aking mga salita na sasalitain ko sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso+ at dinggin mo ng iyong mga tainga. 11  At yumaon ka, pumasok ka sa gitna ng itinapong bayan,+ sa gitna ng mga anak ng iyong bayan, at iyong sasalitain sa kanila at sasabihin sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova,’ makinig man sila o tumanggi.”+ 12  At isang espiritu ang kumuha sa akin+ at nagsimula akong makarinig sa likuran ko ng ugong ng isang malakas na paghagibis:+ “Pagpalain nawa ang kaluwalhatian ni Jehova mula sa kaniyang dako.”+ 13  At may ugong ng mga pakpak ng mga nilalang na buháy na sumasagi sa isa’t isa,+ at ang ugong ng mga gulong sa mismong tabi nila,+ at ang ugong ng isang malakas na paghagibis. 14  At ako ay kinuha ng espiritu+ at dinala, kaya yumaon akong may kapaitan sa pagngangalit ng aking espiritu, at ang kamay ni Jehova sa akin ay malakas.+ 15  Kaya pumasok ako sa gitna ng itinapong bayan sa Tel-abib, na nananahanan+ sa tabi ng ilog ng Kebar,+ at nagsimula akong manahanan kung saan sila tumatahan; at patuloy akong nanahanan doon nang pitong araw, na natitigilan sa gitna nila.+ 16  At nangyari sa pagwawakas ng pitong araw, ang salita ni Jehova ay dumating sa akin, na nagsasabi: 17  “Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel,+ at makaririnig ka ng pananalita mula sa aking bibig at magbababala ka sa kanila mula sa akin.+ 18  Kapag sinabi ko sa balakyot, ‘Ikaw ay tiyak na mamamatay,’+ at hindi ka nga nagbabala sa kaniya at nagsalita upang babalaan ang balakyot sa kaniyang balakyot na lakad upang maingatan siyang buháy,+ palibhasa’y balakyot siya, sa kaniyang kamalian ay mamamatay siya,+ ngunit ang kaniyang dugo ay sisingilin ko sa iyong sariling kamay.+ 19  Ngunit kung tungkol sa iyo, sakaling mababalaan mo ang balakyot+ at hindi nga siya tumalikod mula sa kaniyang kabalakyutan at sa kaniyang balakyot na lakad, siya mismo ay mamamatay dahil sa kaniyang kamalian;+ ngunit kung tungkol sa iyo, nailigtas mo ang iyong sariling kaluluwa.+ 20  At kapag ang matuwid ay tumalikod mula sa kaniyang katuwiran+ at gumawa nga ng kawalang-katarungan at naglagay ako ng katitisuran sa harap niya,+ siya mismo ay mamamatay sapagkat hindi mo siya binabalaan. Dahil sa kaniyang kasalanan ay mamamatay siya,+ at ang kaniyang matuwid na mga gawa na ginawa niya ay hindi aalalahanin,+ ngunit ang kaniyang dugo ay sisingilin ko sa iyong sariling kamay.+ 21  At kung tungkol sa iyo, sakaling mababalaan mo ang isang matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala,+ at siya mismo ay hindi nga nagkasala, siya ay walang pagsalang patuloy na mabubuhay sapagkat nababalaan siya,+ at nailigtas mo ang iyong sariling kaluluwa.”+ 22  At ang kamay ni Jehova ay sumaakin doon at sinabi niya sa akin: “Tumindig ka, pumaroon ka sa kapatagang libis,+ at doon ay makikipag-usap ako sa iyo.” 23  Kaya ako ay tumindig at pumaroon sa kapatagang libis, at, narito! ang kaluwalhatian ni Jehova ay nakatayo roon,+ tulad ng kaluwalhatian na nakita ko sa tabi ng ilog ng Kebar,+ at isinubsob ko ang aking mukha.+ 24  Nang magkagayon ay pumasok sa akin ang espiritu+ at pinatayo ako sa aking mga paa,+ at siya ay nagsimulang makipag-usap sa akin at magsabi sa akin: “Halika, magkulong ka sa loob ng iyong bahay. 25  At ikaw, O anak ng tao, narito! tiyak na lalagyan ka nila ng mga panali at gagapusin ka ng mga iyon upang hindi ka makayaon sa gitna nila.+ 26  At ang iyo mismong dila ay padidikitin ko sa ngalangala ng iyong bibig,+ at ikaw ay tiyak na mapipipi,+ at sa kanila ay hindi ka magiging isang lalaking naglalapat ng pagsaway,+ sapagkat sila ay isang mapaghimagsik+ na sambahayan. 27  At kapag nakipag-usap ako sa iyo ay ibubuka ko ang iyong bibig, at sasabihin mo sa kanila,+ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova.’ Ang nakikinig ay makinig,+ at ang tumatanggi ay tumanggi, sapagkat sila ay isang mapaghimagsik na sambahayan.+

Talababa