Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Ezekiel 28:1-26

28  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, sabihin mo sa lider ng Tiro, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “ ‘ “Sa dahilang ang iyong puso ay nagpalalo,+ at palagi mong sinasabi, ‘Ako ay isang diyos.+ Sa upuan ng diyos ay umupo ako,+ sa kalagitnaan ng laot ng dagat,’+ gayong isa kang makalupang tao,+ at hindi isang diyos,+ at patuloy mong ginagawang gaya ng puso ng diyos ang iyong puso—  narito! mas marunong ka kaysa kay Daniel.+ Walang lihim ang malilingid sa iyo.+  Sa pamamagitan ng iyong karunungan at sa pamamagitan ng iyong kaunawaan ay nagtamo ka ng yaman para sa iyong sarili, at patuloy kang nagtatamo ng ginto at pilak sa iyong mga imbakan.+  Sa pamamagitan ng iyong dakilang karunungan,+ sa pamamagitan ng iyong mga paninda,+ ay pinarami mo ang iyong yaman,+ at ang iyong puso ay nagsimulang magpalalo dahil sa iyong yaman.” ’+  “ ‘Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Sa dahilang ginagawa mong gaya ng puso ng diyos ang iyong puso,+  kaya narito, ako ay magdadala sa iyo ng mga taga-ibang bayan,+ ang mga maniniil mula sa mga bansa,+ at tiyak na huhugutin nila ang kanilang mga tabak laban sa kagandahan ng iyong karunungan at lalapastanganin ang iyong maningning na karilagan.+  Sa hukay ay ibababa ka nila,+ at ikamamatay mo ang gaya ng kamatayan ng isang pinatay sa kalagitnaan ng laot ng dagat.+  Talaga bang sasabihin mo, ‘Ako ay diyos,’ sa harap ng pumapatay sa iyo,+ gayong ikaw ay isang makalupang tao lamang, at hindi isang diyos,+ sa kamay ng mga lumalapastangan sa iyo?” ’ 10  “ ‘Ang mga kamatayan ng mga di-tuli ay ikamamatay mo sa kamay ng mga taga-ibang bayan,+ sapagkat ako mismo ang nagsalita,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 11  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 12  “Anak ng tao, magpailanlang ka ng isang panambitan may kinalaman sa hari ng Tiro,+ at sabihin mo sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “ ‘ “Ikaw ay nagtatatak ng isang parisan, puspos ng karunungan+ at sakdal sa kagandahan.+ 13  Sa Eden, na hardin ng Diyos, ay naroon ka.+ Ang bawat mahalagang bato ay iyong pananamit, rubi, topacio at jaspe; crisolito, onix+ at jade; safiro, turkesa+ at esmeralda; at ginto ang kayarian ng iyong mga enggaste at ng iyong mga ukit sa iyo. Nang araw na lalangin ka ay inihanda ang mga iyon. 14  Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip, at itinatag kita. Sa banal na bundok ng Diyos ay naroon ka.+ Sa gitna ng maaapoy na bato ay nagpalakad-lakad ka. 15  Ikaw ay walang pagkukulang sa iyong mga lakad mula nang araw na lalangin ka+ hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo.+ 16  “ ‘ “Dahil sa dami ng iyong mga paninda+ ay pinunô nila ng karahasan ang gitna mo, at nagsimula kang magkasala.+ At aalisin kita bilang lapastangan mula sa bundok ng Diyos, at pupuksain kita,+ O kerubin na tumatakip, mula sa gitna ng maaapoy na bato. 17  “ ‘ “Ang iyong puso ay nagpalalo dahil sa iyong kagandahan.+ Sinira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong maningning na karilagan.+ Sa lupa ay ihahagis kita.+ Sa harap ng mga hari ay ilalagay kita, upang masdan ka nila.+ 18  “ ‘ “Dahil sa dami ng iyong mga kamalian,+ dahil sa kawalang-katarungan ng iyong mga paninda,+ ay nilapastangan mo ang iyong mga santuwaryo. At magpapalabas ako ng isang apoy mula sa gitna mo. Iyon ang lalamon sa iyo.+ At gagawin kitang abo sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng mga nakakakita sa iyo.+ 19  Kung tungkol sa lahat ng mga nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, tiyak na tititig sila sa iyo sa pagkamangha.+ Ikaw ay magiging mga biglaang kakilabutan, at ikaw ay mawawala na hanggang sa panahong walang takda.” ’ ”+ 20  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 21  “Anak ng tao, ituon mo ang iyong mukha sa Sidon,+ at manghula ka laban sa kaniya. 22  At sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, ako ay laban sa iyo,+ O Sidon, at tiyak na luluwalhatiin ako sa gitna mo;+ at makikilala nga ng mga tao na ako ay si Jehova kapag naglapat ako ng mga kahatulan+ sa kaniya at napabanal ako sa kaniya.+ 23  At magpaparating ako ng salot sa kaniya at ng dugo sa kaniyang mga lansangan.+ At ang pinatay ay mabubuwal sa gitna niya sa pamamagitan ng tabak laban sa kaniya sa bawat panig;+ at makikilala nga ng mga tao na ako ay si Jehova.+ 24  At sa sambahayan ng Israel ay hindi na magkakaroon pa ng mapaminsalang tibo+ o ng masakit na tinik mula sa lahat niyaong nasa palibot nila, yaong mga nakikitungo sa kanila nang may panlilibak; at makikilala nga ng mga tao na ako ang Soberanong Panginoong Jehova.” ’ 25  “ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Kapag tinipon ko ang sambahayan ng Israel mula sa mga bayan na pinangalatan sa kanila,+ mapababanal din ako sa gitna nila sa paningin ng mga bansa.+ At tiyak na tatahan sila sa kanilang lupa+ na ibinigay ko sa aking lingkod, kay Jacob.+ 26  At sila ay tatahan doon nang tiwasay+ at magtatayo ng mga bahay+ at magtatanim ng mga ubasan,+ at tatahan sila nang tiwasay+ kapag naglapat ako ng mga kahatulan sa lahat ng mga nakikitungo sa kanila nang may panlilibak sa buong palibot nila;+ at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova na kanilang Diyos.” ’ ”

Talababa