Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 27:1-36

27  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “At ikaw naman, O anak ng tao, humiyaw ka ng isang panambitan+ may kinalaman sa Tiro,  at sabihin mo sa Tiro,“ ‘O ikaw na nananahanan sa mga pasukan ng dagat,+ ang negosyanteng babae ng mga bayan para sa maraming pulo,+ ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “O Tiro, ikaw mismo ang nagsabi, ‘Ako ay sakdal sa kariktan.’+  Nasa kalagitnaan ng mga dagat ang iyong mga teritoryo.+ Pinasakdal ng iyong mga tagapagtayo ang iyong kariktan.+  Mula sa mga kahoy ng enebro na nanggaling sa Senir+ ay ginawa nila para sa iyo ang lahat ng mga tabla. Isang sedro mula sa Lebanon+ ang kinuha nila upang gawing iyong palo.  Mula sa mga dambuhalang punungkahoy na nanggaling sa Basan ay ginawa nila ang iyong mga gaod. Ang iyong proa ay ginawa nilang may garing sa tablang sipres, mula sa mga pulo ng Kitim.+  Lino na may iba’t ibang kulay mula sa Ehipto+ ang kabuuan ng iyong tela, upang magsilbing iyong layag. Sinulid na asul+ at lanang tinina sa mamula-mulang purpura+ mula sa mga pulo ng Elisa+ ang iyong pantabing sa kubyerta.  “ ‘ “Ang mga tumatahan sa Sidon+ at sa Arvad+ ay naging mga tagapagsagwan para sa iyo. Ang iyong mga dalubhasa,+ O Tiro, ay nasa iyo; sila ang iyong mga magdaragat.+  Maging ang matatandang lalaki ng Gebal+ at ang kaniyang mga dalubhasa ay nasa iyo bilang mga tagapagtapal sa iyong mga dugtungan.+ Ang lahat ng mga barko sa dagat at ang kanilang mga marinero ay nasa iyo, upang makipagpalitan ng mga kalakal. 10  Mga Persiano+ at mga Ludim+ at mga lalaki ng Put+—sila ay nasa iyong hukbong militar, ang iyong mga lalaking mandirigma. Ang kalasag at helmet ay isinabit nila sa iyo.+ Sila ang nagpangyari ng iyong karilagan. 11  Ang mga anak ng Arvad,+ ang iyo ngang hukbong militar, ay nasa ibabaw ng iyong mga pader sa buong palibot, at mga taong may giting ang nasa iyong mga tore. Ang kanilang mga bilog na kalasag ay isinabit nila sa iyong mga pader sa buong palibot.+ Sila mismo ang nagpasakdal ng iyong kariktan. 12  “ ‘ “Ang Tarsis+ ay iyong mangangalakal dahil sa dami ng lahat ng uri ng mahahalagang bagay.+ Kapalit ng kaniyang pilak, bakal, lata at tingga, ang iyong mga nakaimbak ay ibinigay.+ 13  Ang Javan,+ Tubal+ at Mesec+ ay iyong mga negosyante. Kapalit ng mga kaluluwa ng sangkatauhan+ at ng mga kagamitang tanso ay ibinigay ang iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan. 14  Mula sa sambahayan ni Togarma+ ay may mga kabayo at mga kabayong pandigma at mga mula, na ibinigay kapalit ng iyong mga nakaimbak. 15  Ang mga anak ni Dedan+ ay iyong mga negosyante; ang maraming pulo ay mga mangangalakal na nagtatrabaho para sa iyo; mga sungay na garing+ at ebano ang ibinayad nila bilang kaloob sa iyo. 16  Ang Edom ay iyong mangangalakal dahil sa dami ng iyong mga gawa. Kapalit ng turkesa,+ lanang tinina sa mamula-mulang purpura at telang may iba’t ibang kulay at mainam na kayo at mga korales at mga rubi, ang iyong mga nakaimbak ay ipinagpalit. 17  “ ‘ “Ang Juda at ang lupain ng Israel ay iyong mga negosyante. Kapalit ng trigo+ ng Minit+ at espesyal na pagkain at pulot-pukyutan+ at langis at balsamo,+ ang iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan ay ibinigay.+ 18  “ ‘ “Ang Damasco+ ay iyong mangangalakal dahil sa dami ng iyong mga gawa, dahil sa dami ng lahat ng iyong mahahalagang bagay, kasama ang alak+ ng Helbon at ang lana na mamula-mulang abuhin. 19  Ang Vedan at ang Javan mula sa Uzal—kapalit ng iyong mga nakaimbak ay nagbigay sila. Bakal na mga gawang hinubog, kasia at kania+—ang mga iyon ay naging kapalit ng iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan. 20  Ang Dedan+ ay iyong negosyante ng mga kasuutang yari sa hinabing tela para sa pagsakay. 21  Ang mga Arabe+ at ang lahat ng mga pinuno ng Kedar+ ay mga mangangalakal na nagtatrabaho para sa iyo. Mga lalaking kordero at mga barakong tupa at mga kambing na lalaki+—sa mga iyon ay iyong mga mangangalakal sila. 22  Ang mga negosyante ng Sheba+ at Raama+ ay iyong mga negosyante; kapalit ng pinakamainam sa lahat ng uri ng pabango at kapalit ng lahat ng uri ng mahahalagang bato at ginto, ang iyong mga nakaimbak ay ibinigay.+ 23  Ang Haran+ at ang Kane at ang Eden,+ ang mga negosyante ng Sheba,+ ang Asur+ at ang Kilmad ay iyong mga negosyante. 24  Sila ay iyong mga negosyante sa napakagagandang kasuutan, sa mga balabal na telang asul at telang may iba’t ibang kulay at sa mga alpombrang yari sa sinulid na may dalawang kulay, sa mga lubid na pinilipit at may matibay na pagkakayari, sa iyong sentro ng kalakalan. 25  “ ‘ “Ang mga barko ng Tarsis+ ay iyong mga sasakyan para sa iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan, anupat ikaw ay napupuno at nagiging lubhang maluwalhati sa kalagitnaan ng laot ng dagat.+ 26  “ ‘ “Sa malalawak na tubig ay dinala ka ng mga nagsasagwan para sa iyo.+ Winasak ka ng hanging silangan sa kalagitnaan ng laot ng dagat.+ 27  Ang iyong mahahalagang bagay at ang iyong mga nakaimbak,+ ang iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan,+ ang iyong mga marinero at ang iyong mga magdaragat,+ ang mga tagapagtapal sa iyong mga dugtungan+ at yaong mga nakikipagpalitan ng iyong mga kalakal at ang lahat ng iyong mga lalaking mandirigma,+ na nasa iyo at nasa iyong buong kongregasyon, na nasa gitna mo,—ang mga iyon ay babagsak sa kalagitnaan ng laot ng dagat sa araw ng iyong pagbagsak.+ 28  “ ‘ “Sa ingay ng hiyaw ng iyong mga magdaragat ay uuga ang lantad na lupain.+ 29  At ang lahat ng mga humahawak ng gaod, ang mga marinero, ang lahat ng mga magdaragat sa dagat, ay tiyak na bababa mula sa kanilang mga barko; sa lupa ay tatayo sila.+ 30  At tungkol sa iyo ay tiyak na iparirinig nila ang kanilang tinig at hihiyaw nang may kapaitan.+ At maglalagay sila ng alabok sa kanilang mga ulo.+ Sa abo ay gugumon sila.+ 31  At sila ay magpapakalbo ng isang pagkakalbo para sa iyo,+ at magbibigkis ng telang-sako+ at tatangisan ka nang may kapaitan ng kaluluwa,+ na may mapait na paghagulhol. 32  At para sa iyo sa kanilang pagtaghoy ay tiyak na magpapailanlang sila ng isang panambitan at aawit tungkol sa iyo,+“ ‘ “ ‘Sino ang tulad ng Tiro,+ tulad niya na pinatahimik sa gitna ng dagat?+ 33  Nang ang iyong mga nakaimbak+ ay lumabas mula sa laot ng dagat,+ binigyang-kasiyahan mo ang maraming bayan.+ Sa dami ng iyong mahahalagang bagay at ng iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan ay pinayaman mo ang mga hari sa lupa.+ 34  Ngayon ay winasak ka ng laot ng dagat, sa mga kalaliman ng tubig.+ Kung tungkol sa iyong mga bagay na ipinakikipagpalitan at sa iyong buong kongregasyon,+ sa gitna mo ay bumagsak ang mga iyon. 35  Ang lahat ng tumatahan sa mga pulo+—sa pagkamangha ay tiyak na tititig sila sa iyo, at ang kanilang mga hari mismo ay mangangatog sa pagkagimbal.+ Ang mga mukha ay matitigatig.+ 36  Kung tungkol sa mga mangangalakal sa gitna ng mga bayan, tiyak na sisipol sila dahil sa iyo.+ Ikaw ay magiging mga biglaang kakilabutan, at ikaw ay mawawala na hanggang sa panahong walang takda.’ ” ’ ”+

Talababa