Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 24:1-27

24  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin nang ikasiyam na taon, nang ikasampung buwan, noong ikasampung araw ng buwan, na nagsasabi:  “Anak ng tao, isulat mo para sa iyo ang pangalan ng araw na ito, ng mismong araw na ito. Ang hari ng Babilonya ay sumampa laban sa Jerusalem sa mismong araw na ito.+  At kumatha ka ng isang kasabihan tungkol sa mapaghimagsik na sambahayan,+ at sabihin mo tungkol sa kanila,“ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Isalang mo ang palayok na maluwang ang bibig; isalang mo, at magbuhos ka rin ng tubig sa loob nito.+  Magtipon ka roon ng mga piraso,+ ng bawat mabuting piraso, hita at balikat; punuin mo iyon ng pinakapiling mga buto.  Kunin ang pinakapiling tupa,+ at isalansan din ang mga kahoy nang papaikot sa ilalim nito. Pakuluan mo ang mga piraso nito, lutuin mo rin ang mga buto nito sa gitna niyaon.” ’ ”+  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa aba ng lunsod ng mga pagbububo ng dugo,+ ang palayok na maluwang ang bibig, na may kalawang sa loob, at ang kalawang nito ay hindi pa naaalis mula roon! Bawat piraso nito ay ilabas mo;+ hindi iyon pagpapalabunutan.+  Sapagkat ang mismong dugo niyaon ay napasamismong gitna nito.+ Sa ibabaw ng makintab at hantad na malaking bato ay inilagay niya iyon. Hindi niya iyon ibinuhos sa lupa, upang matabunan iyon ng alabok.+  Upang pumukaw ng pagngangalit para sa paglalapat ng paghihiganti,+ inilagay ko ang kaniyang dugo sa ibabaw ng makintab at hantad na malaking bato, upang huwag itong matabunan.’+  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa aba ng lunsod ng mga pagbububo ng dugo!+ Palalakihin ko rin ang bunton.+ 10  Damihan ang mga kahoy. Paningasin ang apoy. Pakuluang mabuti ang karne. At alisin ang sabaw, at painitin nang matindi ang mga buto. 11  Ipatong iyon nang walang laman sa ibabaw ng mga baga nito upang uminit; at ang tanso nito ay mag-iinit, at ang karumihan nito ay malulusaw sa gitna niyaon.+ Hayaang mapugnaw ang kalawang nito.+ 12  Mga kabagabagan! Ito ay nakapapagod, ngunit ang napakaraming kalawang nito ay hindi naaalis mula roon.+ Tungo sa apoy kasama ang kalawang nito!’ 13  “ ‘May mahalay na paggawi sa iyong karumihan.+ Sa dahilang iyan ay kinailangan kong linisin ka, ngunit hindi ka nalinis mula sa iyong karumihan.+ Hindi ka na lilinis pa hanggang sa pahupain ko sa iyo ang aking pagngangalit.+ 14  Ako mismong si Jehova ang nagsalita.+ Iyon ay darating,+ at kikilos ako. Hindi ako magpapabaya,+ ni maaawa+ man ako o malulungkot.+ Ayon sa iyong mga lakad at ayon sa iyong mga pakikitungo ay tiyak na hahatulan ka nila,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 15  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 16  “Anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo ang bagay na kanais-nais+ sa iyong mga mata sa pamamagitan ng isang hampas,+ at huwag mong dadagukan ang iyong dibdib, ni tatangis ka man o aagos ang iyong mga luha.+ 17  Magbuntunghininga ka nang walang salita. Para sa mga patay ay wala kang gagawing pagdadalamhati.+ Ang iyong putong ay itali mo sa iyo,+ at ang iyong mga sandalyas ay isuot mo sa iyong mga paa.+ At huwag mong takpan ang bigote,+ at ang tinapay ng mga tao ay huwag mong kainin.”+ 18  At nagsalita ako sa bayan nang kinaumagahan, at ang aking asawa ay namatay nang kinagabihan. Kaya ginawa ko nang kinaumagahan ang gaya ng iniutos sa akin. 19  At ang bayan ay patuloy na nagsabi sa akin: “Hindi mo ba sasabihin sa amin kung ano ang kinalaman sa amin ng mga bagay na ito, na iyong ginagawa?”+ 20  Sa gayon ay sinabi ko sa kanila: “Ang mismong salita ni Jehova ay dumating sa akin, na nagsasabi, 21  ‘Sabihin mo sa sambahayan ng Israel: “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Narito, lalapastanganin ko ang aking santuwaryo,+ ang pagmamapuri ng inyong lakas,+ ang bagay na kanais-nais sa inyong paningin+ at ang pinagmamalasakitan ng inyong kaluluwa, at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae na iniwanan ninyo—sa pamamagitan ng tabak ay mabubuwal sila.+ 22  At gagawin nga ninyo ang gaya ng ginawa ko. Ang mga bigote ay hindi ninyo tatakpan,+ at ang tinapay ng mga tao ay hindi ninyo kakainin.+ 23  At ang inyong putong ay mapapasainyong mga ulo, at ang inyong mga sandalyas ay mapapasainyong mga paa. Hindi ninyo dadagukan ang inyong sarili ni tatangis+ man kayo, at mabubulok kayo sa inyong mga kamalian,+ at daraing nga kayo sa isa’t isa.+ 24  At si Ezekiel ay naging isang palatandaan+ para sa inyo. Ang ayon sa lahat ng ginawa niya ay gagawin ninyo. Kapag dumating iyon,+ inyo ngang makikilala rin na ako ang Soberanong Panginoong Jehova.’ ” ’ ”+ 25  “At ikaw naman, O anak ng tao, hindi ba mangyayari sa araw na aalisin ko sa kanila ang kanilang tanggulan, ang magandang bagay na kanilang ipinagbubunyi, ang bagay na kanais-nais sa kanilang mga mata+ at ang pinananabikan ng kanilang kaluluwa, ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae,+ na 26  sa araw na iyon ay paroroon sa iyo ang takas upang may maiparinig sa mga tainga?+ 27  Sa araw na iyon ay mabubuka ang iyong bibig sa takas,+ at ikaw ay magsasalita at hindi na magiging pipi;+ at ikaw ay tiyak na magiging isang palatandaan+ para sa kanila, at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova.”+

Talababa