Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Ezekiel 23:1-49

23  At ang salita ni Jehova ay dumating sa akin,+ na nagsasabi:  “Anak ng tao, may dalawang babae, mga anak ng isang ina.+  At nagsimula silang magpatutot sa Ehipto.+ Sa kanilang kabataan ay nagpatutot+ sila. Doon ay pinagpipisil ang kanilang mga suso,+ at doon ay pinaghihipo nila ang mga dibdib ng kanilang pagkadalaga.  At ang kanilang mga pangalan ay Ohola na siyang nakatatanda at Oholiba na kaniyang kapatid, at sila ay naging akin+ at nagsilang ng mga anak na lalaki at mga anak na babae.+ At kung tungkol sa kanilang mga pangalan, si Ohola ay ang Samaria,+ at si Oholiba ay ang Jerusalem.+  “At si Ohola ay nagsimulang magpatutot,+ samantalang sakop ko, at patuloy niyang pinagnasahan nang may kahalayan yaong mga maalab na umiibig sa kaniya,+ ang mga Asiryano,+ na nasa malapit,  mga gobernador na nadaramtan ng telang asul, at mga kinatawang tagapamahala—silang lahat ay mga kanasa-nasang kabataang lalaki, mga kabalyerong nakasakay sa mga kabayo.  At patuloy niyang ibinigay sa kanila ang kaniyang mga pagpapatutot, sa kanilang lahat na pinakapiling mga anak na lalaki ng Asirya; at sa lahat niyaong mga pinagnanasahan niya nang may kahalayan—sa kanilang mga karumal-dumal na idolo—siya ay nagpakarungis.+  At ang kaniyang mga pagpapatutot na mula pa sa Ehipto ay hindi niya iniwan, sapagkat siya ay sinipingan nila sa kaniyang kabataan, at sila ang humipo sa mga dibdib ng kaniyang pagkadalaga at patuloy nilang ibinuhos sa kaniya ang kanilang imoral na pakikipagtalik.+  Kaya ibinigay ko siya sa kamay niyaong mga maalab na umiibig sa kaniya,+ sa kamay ng mga anak na lalaki ng Asirya, na pinagnasahan niya nang may kahalayan.+ 10  Sila ang naglantad ng kaniyang kahubaran.+ Ang kaniyang mga anak na lalaki at ang kaniyang mga anak na babae ay kinuha nila,+ at siya ay pinatay nila sa pamamagitan nga ng tabak. At siya ay naging kadustaan sa mga babae, at mga kahatulan ang inilapat nila sa kaniya. 11  “Nang makita ito ng kaniyang kapatid na si Oholiba,+ nang magkagayon ay isinagawa niya ang kaniyang makalamang pagnanasa nang higit pang kapaha-pahamak kaysa sa kaniya, at ang kaniyang pagpapatutot nang higit pa kaysa sa pakikiapid ng kaniyang kapatid.+ 12  Ang mga anak na lalaki ng Asirya ay may-kahalayan niyang pinagnasahan,+ mga gobernador at mga kinatawang tagapamahala na nasa malapit, nadaramtan nang makisig, mga kabalyero na nakasakay sa mga kabayo—silang lahat ay mga kanasa-nasang kabataang lalaki.+ 13  At nakita ko nga na, sapagkat nagpakarungis siya, silang dalawa ay may iisang daan.+ 14  At patuloy siyang nagdagdag sa kaniyang mga pagpapatutot nang makita niya ang mga lalaking nakaukit sa pader,+ mga imahen+ ng mga Caldeo na iniukit at pininturahan ng matingkad na pula,+ 15  na nabibigkisan ng mga sinturon+ sa kanilang mga balakang, na may mga palawit na turbante sa kanilang mga ulo, na may anyo ng mga mandirigma, lahat sila, ang wangis ng mga anak na lalaki ng Babilonya, mga Caldeo kung tungkol sa lupain na pinanganakan sa kanila. 16  At siya ay nagsimulang magnasa sa kanila nang may kahalayan sa pagkakita ng kaniyang mga mata+ at nagsugo ng mga mensahero sa kanila sa Caldea.+ 17  At ang mga anak na lalaki ng Babilonya ay patuloy na pumaparoon sa kaniya, sa higaan ng mga kapahayagan ng pag-ibig, at dinudungisan siya ng kanilang imoral na pakikipagtalik;+ at siya ay patuloy nilang dinudungisan, at ang kaniyang kaluluwa ay nagsimulang lumayo sa kanila nang may pagkasuklam. 18  “At inilantad niya ang kaniyang mga pagpapatutot at inilantad niya ang kaniyang kahubaran,+ kung kaya ang aking kaluluwa ay may-pagkasuklam na lumayo mula sa pakikisama sa kaniya, kung paanong ang aking kaluluwa ay may-pagkasuklam na lumayo mula sa pakikisama sa kaniyang kapatid na babae.+ 19  At patuloy niyang pinarami ang kaniyang mga pagpapatutot+ anupat ipinaaalaala ang mga araw ng kaniyang kabataan,+ noong nagpatutot siya sa lupain ng Ehipto.+ 20  At patuloy siyang nagnasa nang may kahalayan ayon sa pamamaraan ng mga babaing pag-aari niyaong mga may makalamang sangkap na gaya ng makalamang sangkap ng mga lalaking asno at may ari na gaya ng ari ng mga lalaking kabayo.+ 21  At patuloy mong itinawag-pansin ang mahalay na paggawi ng iyong kabataan sa pamamagitan ng paghipo sa iyong mga dibdib mula pa sa Ehipto,+ dahil sa mga suso ng iyong kabataan.+ 22  “Kaya nga, O Oholiba, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Narito, pupukawin ko ang iyong mga maalab na mangingibig laban sa iyo,+ yaong mga nilayuan ng iyong kaluluwa sa pagkasuklam, at dadalhin ko sila laban sa iyo sa magkabi-kabila,+ 23  ang mga anak na lalaki ng Babilonya+ at ang lahat ng mga Caldeo,+ ang Pekod+ at ang Soa at ang Koa, ang lahat ng mga anak na lalaki ng Asirya na kasama nila, mga kanasa-nasang kabataang lalaki, mga gobernador at mga kinatawang tagapamahala silang lahat, mga mandirigma at mga tinawag, na nakasakay sa mga kabayo, silang lahat. 24  At darating sila laban sa iyo na may pagkalampag ng mga karong pandigma at ng mga gulong,+ at may kongregasyon ng mga bayan, na may malaking kalasag at pansalag at helmet. Hahanay sila laban sa iyo sa buong palibot, at ipauubaya ko sa kanila ang paghatol, at hahatulan ka nila ng kanilang mga kahatulan.+ 25  At ilalabas ko ang aking pag-aalab laban sa iyo,+ at kikilos sila laban sa iyo na may pagngangalit.+ Ang iyong ilong at ang iyong mga tainga ay tatanggalin nila, at ang nalalabi sa iyo ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. Ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae+ ay kukunin nila,+ at ang nalalabi sa iyo ay lalamunin ng apoy.+ 26  At tiyak na huhubarin nila sa iyo ang iyong mga kasuutan+ at kukunin ang iyong magagandang kagamitan.+ 27  At patitigilin ko nga sa iyo ang iyong mahalay na paggawi,+ at ang iyong pagpapatutot na mula pa sa lupain ng Ehipto;+ at hindi mo ititingin sa kanila ang iyong mga mata, at ang Ehipto ay hindi mo na aalalahanin pa.’ 28  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Narito, ibibigay kita sa kamay niyaong mga kinapootan mo, sa kamay niyaong mga nilayuan ng iyong kaluluwa sa pagkasuklam.+ 29  At kikilos sila laban sa iyo sa pagkapoot at kukunin ang lahat ng iyong bunga ng pagpapagal at iiwan kang hubad at walang damit;+ at ang kahubaran ng iyong mga pakikiapid at ang iyong mahalay na paggawi at ang iyong mga pagpapatutot ay malalantad.+ 30  Gagawin sa iyo ang mga bagay na ito dahil sa iyong paggawing gaya ng isang patutot sa pagsunod sa mga bansa,+ sa dahilang nagpakarungis ka sa pamamagitan ng kanilang mga karumal-dumal na idolo.+ 31  Sa daan ng iyong kapatid ay lumakad ka;+ at dapat kong ibigay sa iyong kamay ang kaniyang kopa.’+ 32  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ang kopa ng iyong kapatid ay iinuman mo, yaong malalim at malapad.+ Ikaw ay magiging katatawanan at kaalipustaan, yamang maraming laman ang kopa.+ 33  Mapupuno ka ng kalasingan at pamimighati, dahil sa kopa ng panggigilalas at ng pagkatiwangwang, ang kopa ng iyong kapatid na Samaria. 34  At kailangan mong inumin iyon at sairin iyon,+ at ang mga luwad na bibinga niyaon ay ngangatngatin mo, at ang iyong mga suso ay lalabnutin mo.+ “Sapagkat ako mismo ang nagsalita,” ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.’ 35  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang nilimot mo ako+ at inihagis mo ako sa iyong likuran,+ kung gayon ay pasanin mo rin naman ang iyong mahalay na paggawi at ang iyong mga pagpapatutot.’ ” 36  At sinabi ni Jehova sa akin: “Anak ng tao, iyo bang hahatulan+ sina Ohola at Oholiba+ at sasabihin sa kanila ang kanilang mga karima-rimarim na bagay?+ 37  Sapagkat nangalunya+ sila at may dugo sa kanilang mga kamay,+ at sa pamamagitan ng kanilang mga karumal-dumal na idolo ay nangalunya sila.+ At, bukod diyan, ang kanilang mga anak na ipinanganak nila sa akin ay pinaraan nila sa apoy para sa mga iyon bilang pagkain.+ 38  Higit pa riyan, ito ang ginawa nila sa akin: Dinungisan+ nila ang aking santuwaryo+ nang araw na iyon, at ang aking mga sabbath ay nilapastangan nila.+ 39  At nang mapatay na nila ang kanilang mga anak para sa kanilang mga karumal-dumal na idolo+ ay pumaroon pa sila sa aking santuwaryo nang araw na iyon upang lapastanganin iyon,+ at, narito! iyan ang ginawa nila sa gitna ng aking bahay.+ 40  At karagdagan pa riyan, nang magsimula silang magsugo sa mga lalaki na nanggagaling sa malayo, na pinagsuguan sa isang mensahero,+ nang magkagayon, narito! dumating sila,+ na para sa kanila ay naghugas ka ng iyong sarili,+ nagpinta ng iyong mga mata+ at naggayak sa iyong sarili ng mga palamuti.+ 41  At umupo ka sa isang maluwalhating higaan,+ na may mesang nakaayos sa harap nito,+ at ang aking insenso+ at ang aking langis ay inilagay mo sa ibabaw nito.+ 42  At ang ingay ng isang pulutong na panatag ay nasa kaniya,+ at sa mga lalaking mula sa karamihan ng sangkatauhan ay may mga lasenggo+ na dinadala mula sa ilang, at nilagyan nila ng mga pulseras ang mga kamay ng mga babae at ng magagandang korona ang kanilang mga ulo.+ 43  “Sa gayon ay sinabi ko tungkol sa kaniya na hapung-hapô sa pangangalunya,+ ‘Ngayon ay patuloy niyang gagawin ang kaniyang pagpapatutot, siya nga mismo.’+ 44  At patuloy silang pumaparoon sa kaniya, gaya ng pagparoon sa isang babaing patutot; sa ganiyang paraan ay pumaroon sila kay Ohola at kay Oholiba bilang mga babaing may mahalay na paggawi.+ 45  Ngunit kung tungkol sa mga lalaking matuwid,+ sila ang hahatol sa kaniya ng kahatulan para sa mga mangangalunya+ at ng kahatulan para sa mga babaing tagapagbubo ng dugo;+ sapagkat mga mangangalunya sila, at may dugo sa kanilang mga kamay.+ 46  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Iaahon ang isang kongregasyon laban sa kanila+ at gagawin silang bagay na katatakutan at bagay na masasamsam.+ 47  At pagpupupukulin sila ng kongregasyon ng mga bato,+ at tatagain sila sa pamamagitan ng kanilang mga tabak. Ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay papatayin nila,+ at sa apoy ay susunugin ang kanilang mga bahay.+ 48  At paglalahuin ko nga ang mahalay na paggawi+ mula sa lupain,+ at ang lahat ng mga babae ay kailangang tumanggap ng pagtutuwid, upang huwag nilang gawin ang ayon sa inyong mahalay na paggawi.+ 49  At pasasapitin nila sa inyo ang inyong mahalay na paggawi,+ at ang mga kasalanan dahil sa inyong mga karumal-dumal na idolo ay papasanin ninyo; at inyo ngang makikilala na ako ang Soberanong Panginoong Jehova.’ ”+

Talababa