Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 18:1-32

18  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Ano ang kahulugan sa inyo ng pagsambit ninyo ng kasabihang ito sa lupa ng Israel, na sinasabi, ‘Ang mga ama ang siyang kumain ng hilaw na ubas, ngunit ang mga ngipin ng mga anak ang nangingilo’?+  “ ‘Buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘hindi na magpapatuloy ang pagsambit ninyo ng kasabihang ito sa Israel.  Narito! Ang lahat ng kaluluwa—akin ang mga iyon.+ Kung paano ang kaluluwa+ ng ama ay gayundin ang kaluluwa ng anak—akin ang mga iyon.+ Ang kaluluwa na nagkakasala+—iyon mismo ang mamamatay.+  “ ‘At kung tungkol sa isang lalaki, kung siya ay matuwid at naglalapat siya ng katarungan at katuwiran;+  sa ibabaw ng mga bundok+ ay hindi siya kumain+ at ang kaniyang mga mata ay hindi niya itiningin sa mga karumal-dumal na idolo ng sambahayan ng Israel,+ at ang asawa ng kaniyang kasamahan ay hindi niya dinungisan+ at sa isang babae na nasa kaniyang karumihan ay hindi siya lumalapit;+  at hindi niya pinagmamalupitan ang sinumang tao;+ ang panagot na kinuha niya dahil sa pagkakautang ay ibinabalik niya;+ wala siyang anumang inaagaw upang nakawin;+ sa gutóm ay ibinibigay niya ang kaniyang sariling tinapay+ at ang hubad ay dinaramtan niya ng kasuutan;+  wala siyang anumang ibinibigay na may interes+ at hindi siya kumukuha ng labis na patubo;+ mula sa kawalang-katarungan ay iniuurong niya ang kaniyang kamay;+ ang tunay na katarungan ay inilalapat niya sa pagitan ng tao at tao;+  sa aking mga batas ay patuloy siyang lumalakad+ at ang aking mga hudisyal na pasiya ay iniingatan niya upang maglapat ng katotohanan,+ siya ay matuwid.+ Tiyak na patuloy siyang mabubuhay,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 10  “ ‘At kung ang isang ama ay magkaanak ng isang lalaki na magnanakaw,+ isang mambububo ng dugo,+ na gumagawa ng katulad ng isa sa mga bagay na ito 11  (ngunit siya mismo ay hindi gumagawa ng alinman sa mga bagay na ito); sakaling kumain din siya sa ibabaw ng mga bundok,+ at ang asawa ng kaniyang kasamahan ay dinungisan niya;+ 12  ang napipighati at dukha ay pinagmalupitan niya;+ nang-agaw siya ng mga bagay upang nakawin,+ ang isang bagay na ipinanagot ay hindi niya ibinabalik;+ at sa mga karumal-dumal na idolo ay itiningala niya ang kaniyang mga mata,+ karima-rimarim na bagay ang kaniyang ginawa.+ 13  Nagbigay siya nang may labis na patubo,+ at kumuha siya ng interes,+ at tiyak na hindi siya mananatiling buháy. Ang lahat ng mga karima-rimarim na bagay na ito ay ginawa niya.+ Siya ay tiyak na papatayin. Sasakaniya ang kaniyang sariling dugo.+ 14  “ ‘At, narito! ang isang ama ay nagkaanak ng isang lalaki, na patuloy na nakakakita sa lahat ng mga kasalanan ng kaniyang ama na ginawa nito, at nakikita niya at hindi siya gumagawa ng mga bagay na tulad ng mga iyon.+ 15  Sa ibabaw ng mga bundok ay hindi siya kumain, at ang kaniyang mga mata ay hindi niya itiningala sa mga karumal-dumal na idolo ng sambahayan ng Israel;+ ang asawa ng kaniyang kasamahan ay hindi niya dinungisan;+ 16  at walang sinumang tao ang pinagmalupitan niya,+ wala siyang panagot na inagaw,+ at wala siyang anumang kinuha upang nakawin;+ sa gutóm ay ibinigay niya ang kaniyang sariling tinapay,+ at ang hubad ay dinamtan niya ng kasuutan;+ 17  mula sa napipighati ay iniurong niya ang kaniyang kamay; wala siyang kinuhang labis na patubo+ at interes;+ ang aking mga hudisyal na pasiya ay isinagawa niya;+ sa aking mga batas ay lumakad siya;+ siya mismo ay hindi mamamatay dahil sa kamalian ng kaniyang ama.+ Tiyak na patuloy siyang mabubuhay.+ 18  Tungkol naman sa kaniyang ama, sa dahilang gumawa siya ng tahasang pandaraya,+ nang-agaw upang pagnakawan ang isang kapatid,+ at yaong hindi mabuti ay ginawa niya sa gitna ng kaniyang bayan,+ narito! dapat nga siyang mamatay dahil sa kaniyang kamalian.+ 19  “ ‘At tiyak na sasabihin ninyo: “Bakit ang anak ay hindi dapat magdusa ng anuman dahil sa kamalian ng ama?”+ May kinalaman nga sa anak, ang katarungan at katuwiran ay kaniyang inilapat,+ ang lahat ng mga batas ko ay tinupad niya at patuloy niyang ginagawa ang mga iyon.+ Tiyak na patuloy siyang mabubuhay.+ 20  Ang kaluluwa na nagkakasala—iyon mismo ang mamamatay.+ Ang anak ay hindi magdurusa ng anuman dahil sa kamalian ng ama, at ang ama ay hindi magdurusa ng anuman dahil sa kamalian ng anak.+ Ang katuwiran ng matuwid ay sasakaniya mismo,+ at ang kabalakyutan ng balakyot ay sasakaniya mismo.+ 21  “ ‘May kinalaman nga sa balakyot, kung tatalikuran niya ang lahat ng kaniyang mga kasalanan na ginawa niya+ at tutuparin nga niya ang lahat ng aking mga batas at maglalapat ng katarungan at katuwiran,+ tiyak na patuloy siyang mabubuhay. Hindi siya mamamatay.+ 22  Ang lahat ng kaniyang mga pagsalansang na ginawa niya—ang mga iyon ay hindi aalalahanin laban sa kaniya.+ Dahil sa kaniyang katuwiran na ginawa niya ay patuloy siyang mabubuhay.’+ 23  “ ‘Ako ba ay nalulugod sa kamatayan ng balakyot,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘at hindi sa pagtalikod niya mula sa kaniyang mga daan upang patuloy nga siyang mabuhay?’+ 24  “ ‘Ngayon kapag ang matuwid ay tumalikod mula sa kaniyang katuwiran at gumawa nga ng kawalang-katarungan;+ patuloy niyang ginagawa+ ang ayon sa lahat ng mga karima-rimarim na bagay na ginagawa ng balakyot at siya ay buháy, walang isa man sa lahat ng kaniyang matuwid na mga gawa na ginawa niya ang aalalahanin.+ Dahil sa kaniyang kawalang-katapatan na ginawa niya at dahil sa kaniyang kasalanan na ipinagkasala niya, dahil sa mga iyon ay mamamatay siya.+ 25  “ ‘At kayo ay tiyak na magsasabi: “Ang daan ni Jehova ay hindi nakaayos nang wasto.”+ Dinggin mo, pakisuyo, O sambahayan ng Israel. Hindi ba nakaayos nang wasto ang aking sariling daan?+ Hindi ba ang mga daan ninyo ang hindi nakaayos nang wasto?+ 26  “ ‘Kapag ang matuwid ay tumalikod mula sa kaniyang katuwiran at siya ay gumawa nga ng kawalang-katarungan+ at namatay dahil sa mga iyon, dahil sa kaniyang kawalang-katarungan na ginawa niya ay mamamatay siya.+ 27  “ ‘At kapag ang balakyot ay tumalikod mula sa kaniyang kabalakyutan na ginawa niya at naglapat ng katarungan at katuwiran,+ maiingatan niyang buháy ang kaniyang sariling kaluluwa.+ 28  Kapag nakita niya+ at tinalikuran niya ang lahat ng kaniyang mga pagsalansang na ginawa niya,+ tiyak na patuloy siyang mabubuhay. Hindi siya mamamatay.+ 29  “ ‘At ang sambahayan ng Israel ay tiyak na magsasabi: “Ang daan ni Jehova ay hindi nakaayos nang wasto.”+ Kung tungkol sa aking mga daan, hindi ba nakaayos nang wasto ang mga iyon, O sambahayan ng Israel?+ Hindi ba ang mga daan ninyo ang siyang hindi nakaayos nang wasto?’+ 30  “ ‘Kaya hahatulan ko kayo, O sambahayan ng Israel, bawat isa ayon sa kaniyang mga daan,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.+ ‘Tumalikod kayo, oo, manumbalik kayo mula sa lahat ng inyong mga pagsalansang,+ at sa inyo ay huwag maging katitisuran na sanhi ng kamalian ang anumang bagay.+ 31  Iwaksi ninyo sa inyong sarili ang lahat ng inyong mga pagsalansang na inyong isinalansang+ at gumawa kayo sa ganang inyo ng isang bagong puso+ at isang bagong espiritu,+ sapagkat bakit nga kayo mamamatay,+ O sambahayan ng Israel?’ 32  “ ‘Sapagkat hindi ako nalulugod sa kamatayan niyaong namamatay,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. ‘Kaya manumbalik kayo at patuloy na mabuhay.’ ”+

Talababa