Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 1:1-28

1  Nangyari nga nang ikatatlumpung taon, nang ikaapat na buwan, noong ikalimang araw ng buwan, samantalang ako ay nasa gitna ng itinapong+ bayan sa tabi ng ilog ng Kebar,+ na ang langit ay nabuksan+ at nagsimula akong makakita ng mga pangitaing mula sa Diyos.+  Noong ikalimang araw ng buwan, na nasa ikalimang taon ng pagkatapon ni Haring Jehoiakin,+  ang salita ni Jehova ay tuwirang dumating+ kay Ezekiel+ na anak ni Buzi na saserdote sa lupain ng mga Caldeo+ sa tabi ng ilog ng Kebar, at sumakaniya sa dakong iyon ang kamay ni Jehova.+  At nagsimula akong makakita, at, narito! may isang maunos na hangin+ na dumarating mula sa hilaga, isang malaking kaulapan+ at nagliliyab na apoy,+ at ito ay may ningning sa buong palibot, at mula sa gitna nito ay may gaya ng hitsura ng elektrum, mula sa gitna ng apoy.+  At mula sa gitna nito ay naroon ang wangis ng apat na nilalang na buháy,+ at ganito ang kanilang hitsura: sila ay kawangis ng makalupang tao.  At ang bawat isa ay may apat na mukha,+ at ang bawat isa sa kanila ay may apat na pakpak.+  At ang kanilang mga paa ay mga paang tuwid, at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng guya;+ at ang mga iyon ay kumikislap na gaya ng kisap ng pinakinang na tanso.+  At may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang apat na tagiliran,+ at silang apat ay may mga mukha nila at mga pakpak nila.+  Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadaiti sa isa’t isa. Hindi sila bumabaling kapag yumayaon sila; yumayaon sila na bawat isa ay deretso sa unahan.+ 10  At kung tungkol sa wangis ng kanilang mga mukha, silang apat ay may mukha ng tao+ at may mukha ng leon+ sa kanan,+ at silang apat ay may mukha ng toro+ sa kaliwa;+ silang apat din ay may mukha ng agila.+ 11  Ganiyan ang kanilang mga mukha. At ang kanilang mga pakpak+ ay nakaunat na paitaas. Ang bawat isa ay may dalawa na nagkakadaiti sa isa’t isa, at dalawa ang tumatakip sa kanilang mga katawan.+ 12  At yumayaon sila na bawat isa ay deretso sa unahan.+ Saanman naising yumaon ng espiritu ay doon sila yumayaon.+ Hindi sila bumabaling habang yumayaon sila.+ 13  At kung tungkol sa wangis ng mga nilalang na buháy, ang kanilang anyo ay gaya ng nagniningas na mga baga ng apoy.+ Isang bagay na gaya ng anyo ng mga sulo+ ang nagpaparoo’t parito sa pagitan ng mga nilalang na buháy, at ang apoy ay maningning, at mula sa apoy ay may kidlat na lumalabas.+ 14  At ang mga nilalang na buháy naman ay humahayo at bumabalik na gaya ng pagkislap ng kidlat.+ 15  Habang patuloy kong minamasdan ang mga nilalang na buháy, aba, narito! may isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na buháy,+ sa tabi ng apat na mukha ng bawat isa.+ 16  Kung tungkol sa anyo ng mga gulong+ at sa kanilang kayarian, iyon ay tulad ng kisap ng crisolito;+ at silang apat ay may iisang wangis. At ang kanilang anyo at ang kanilang kayarian ay gaya ng gulong na nasa loob ng isang gulong.+ 17  Kapag yumayaon sila ay yumayaon sila sa kani-kanilang apat na tagiliran.+ Hindi sila bumabaling saanman kapag sila ay yumayaon.+ 18  At kung tungkol sa kanilang mga gilid, napakataas ng mga iyon anupat nagdudulot ng pagkatakot; at ang kanilang mga gilid ay punô ng mga mata sa buong palibot nilang apat.+ 19  At kapag ang mga nilalang na buháy ay yumayaon, ang mga gulong ay yumayaon sa tabi nila, at kapag ang mga nilalang na buháy ay pumapaitaas mula sa lupa, ang mga gulong ay pumapaitaas.+ 20  Saanman naising yumaon ng espiritu ay doon sila yumayaon, yamang nais ng espiritu na yumaon doon; at ang mga gulong mismo ay pumapaitaas na kasabay nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na buháy ay nasa mga gulong. 21  Kapag yumayaon sila, ang mga ito ay yumayaon; at kapag tumitigil sila, ang mga ito ay tumitigil; at kapag pumapaitaas sila mula sa lupa, ang mga gulong ay pumapaitaas na kasabay nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na buháy ay nasa mga gulong.+ 22  At sa itaas ng mga ulo ng mga nilalang na buháy ay may wangis ng isang kalawakan+ na gaya ng kislap ng kasindak-sindak na yelo, na nakaunat sa dakong itaas ng kanilang mga ulo.+ 23  At sa ilalim ng kalawakan ay nakatuwid ang kanilang mga pakpak, tungo sa isa’t isa. Ang bawat isa ay may dalawang pakpak na tumatakip sa dakong ito at ang bawat isa ay may dalawa na tumatakip sa dakong iyon ng kanilang mga katawan. 24  At narinig ko ang ugong ng kanilang mga pakpak, isang ugong na gaya niyaong sa malalawak na tubig,+ gaya ng ugong ng Makapangyarihan-sa-lahat, nang sila ay yumaon, ang ugong ng isang kaguluhan,+ gaya ng ugong ng isang kampamento.+ Kapag tumitigil sila, ibinababa nila ang kanilang mga pakpak. 25  At may tinig na nanggaling sa ibabaw ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang ulo. (Kapag tumitigil sila, ibinababa nila ang kanilang mga pakpak.) 26  At sa ibabaw ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang ulo ay may anyong gaya ng batong safiro,+ na wangis ng isang trono.+ At sa ibabaw ng wangis ng trono ay may wangis ng isa na may anyong gaya ng makalupang tao sa ibabaw nito,+ sa dakong itaas. 27  At mayroon akong nakitang tulad ng kisap ng elektrum,+ gaya ng anyo ng apoy sa buong palibot sa loob nito,+ mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at pataas; at mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at pababa ay may nakita akong gaya ng anyo ng apoy, at siya ay may ningning sa buong palibot. 28  May isang anyong gaya ng balantok+ na lumilitaw sa kaulapan kapag araw na may buhos ng ulan. Ganiyan ang anyo ng kaningningan sa palibot. Iyon ang anyo ng wangis ng kaluwalhatian ni Jehova.+ Nang makita ko iyon ay isinubsob ko ang aking mukha,+ at nagsimula akong makarinig ng tinig ng isang nagsasalita.

Talababa