Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 9:1-35

9  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Pasukin mo si Paraon at ipahayag mo sa kaniya,+ ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng mga Hebreo: “Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin.  Ngunit kung patuloy kang tatanggi na payaunin sila at pinipigilan mo pa rin sila,+  narito! darating ang kamay ni Jehova+ sa iyong mga alagang hayop+ na nasa parang. Sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga kamelyo, sa bakahan at sa kawan ay magkakaroon ng napakatinding salot.+  At si Jehova ay tiyak na gagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga alagang hayop ng Israel at ng mga alagang hayop ng Ehipto, at walang isa mang bagay sa lahat ng pag-aari ng mga anak ni Israel ang mamamatay.”’”+  Isa pa, si Jehova ay nagtalaga ng takdang panahon, na sinasabi: “Bukas ay gagawin ni Jehova ang bagay na ito sa lupain.”+  Sa gayon ay ginawa ni Jehova ang bagay na ito nang sumunod na araw, at ang lahat ng uri ng mga alagang hayop ng Ehipto ay namatay;+ ngunit walang isa man sa mga alagang hayop ng mga anak ni Israel ang namatay.  At nagsugo si Paraon, at, narito! wala ni isa man sa mga alagang hayop ng Israel ang namatay. Gayunpaman, ang puso ni Paraon ay nanatiling manhid,+ at hindi niya pinayaon ang bayan.  Pagkatapos niyaon ay sinabi ni Jehova kay Moises at kay Aaron: “Punuin ninyo ng abo mula sa hurnuhan+ ang inyong dalawang kamay, at isaboy iyon ni Moises sa langit sa paningin ni Paraon.  At iyon ay magiging alabok sa buong lupain ng Ehipto, at iyon ay magiging bukol na nagnanaknak+ sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto.” 10  Kaya kumuha sila ng abo sa hurnuhan at tumayo sa harap ni Paraon, at isinaboy iyon ni Moises sa langit, at iyon ay naging bukol na nagnanaknak,+ na tumutubo sa tao at sa hayop. 11  At ang mga mahikong saserdote ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahilan sa mga bukol, sapagkat ang mga bukol ay tumubo sa mga mahikong saserdote at sa lahat ng Ehipsiyo.+ 12  Ngunit hinayaan ni Jehova na magmatigas ang puso ni Paraon, at hindi siya nakinig sa kanila, gaya ng ipinahayag ni Jehova kay Moises.+ 13  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Bumangon ka nang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Paraon,+ at sabihin mo sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng mga Hebreo: “Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin.+ 14  Sapagkat sa pagkakataong ito ay pasasapitin ko ang lahat ng aking hampas laban sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang malaman mo na walang sinumang tulad ko sa buong lupa.+ 15  Sapagkat sa ngayon ay naiunat ko na sana ang aking kamay upang ako ay makapagpasapit ng salot sa iyo at sa iyong bayan at upang malipol ka mula sa lupa.+ 16  Ngunit, ang totoo, sa dahilang ito ay pinanatili kitang buháy,+ upang maipakita sa iyo ang aking kapangyarihan at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong lupa.+ 17  Gumagawi ka pa ba nang may kapalaluan laban sa aking bayan sa hindi pagpapayaon sa kanila?+ 18  Narito, magpapaulan ako bukas sa ganito ring oras ng napakaraming graniso, na ang katulad niyaon ay hindi pa nangyayari sa Ehipto mula nang araw na maitatag ito hanggang ngayon.+ 19  At ngayon ay magsugo ka, ipasilong mo ang lahat ng iyong mga alagang hayop at ang lahat ng iyong pag-aari sa parang. Kung tungkol sa sinumang tao at hayop na masusumpungan sa parang at hindi natipon sa loob ng bahay, lalagpakan sila ng graniso,+ at sila ay mamamatay.”’” 20  Ang sinumang natakot sa salita ni Jehova sa gitna ng mga lingkod ni Paraon ay nagpauwing madali ng kaniyang mga lingkod at ng kaniyang mga alagang hayop sa mga bahay,+ 21  ngunit yaong hindi nagtuon ng kaniyang puso na isaalang-alang ang salita ni Jehova ay nag-iwan ng kaniyang mga lingkod at ng kaniyang mga alagang hayop sa parang.+ 22  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay+ sa langit, upang lumagpak ang graniso+ sa buong lupain ng Ehipto, sa tao at sa hayop at sa lahat ng pananim sa parang sa lupain ng Ehipto.” 23  Kaya iniunat ni Moises ang kaniyang tungkod sa langit; at si Jehova ay nagpasapit ng mga kulog at graniso,+ at may apoy na lumalagpak sa lupa, at si Jehova ay patuloy na nagpaulan ng graniso sa lupain ng Ehipto. 24  Sa gayon ay nagkaroon ng graniso, at ng apoy na nagliliyab kasama ng graniso. Napakatindi nito, anupat wala pang nangyaring tulad niyaon sa buong lupain ng Ehipto mula nang panahong ito ay maging bansa.+ 25  At nilagpakan ng graniso ang buong lupain ng Ehipto. Nilagpakan ng graniso ang lahat ng nasa parang, mula sa tao hanggang sa hayop, at lahat ng uri ng pananim sa parang; at sinira nito ang lahat ng uri ng punungkahoy sa parang.+ 26  Tanging sa lupain ng Gosen, na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng graniso.+ 27  Nang maglaon ay nagsugo si Paraon at tinawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila: “Nagkasala ako sa pagkakataong ito.+ Si Jehova ay matuwid,+ at ako at ang aking bayan ang wala sa katuwiran. 28  Mamanhik ka kay Jehova na sapat na itong pagpapangyari ng kulog at graniso ng Diyos.+ Pagkatapos ay papayag akong payaunin kayo, at hindi na kayo pipigilan pa.” 29  Kaya sinabi ni Moises sa kaniya: “Pagkalabas ko ng lunsod ay iuunat ko ang aking mga kamay kay Jehova.+ Ang mga kulog ay hihinto at ang graniso ay hindi na magpapatuloy pa, upang malaman mo na ang lupa ay kay Jehova.+ 30  Kung tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, alam ko nang hindi pa rin kayo matatakot dahil sa Diyos na Jehova.”+ 31  At nangyari, ang lino at ang sebada ay nalagpakan, sapagkat ang sebada ay nag-uuhay na at ang lino ay may mga usbong na ng bulaklak.+ 32  Ngunit ang trigo at ang espelta+ ay hindi nalagpakan, sapagkat ang mga iyon ay huli sa kapanahunan. 33  Si Moises ngayon ay lumabas ng lunsod mula kay Paraon at iniunat ang kaniyang mga kamay kay Jehova, at ang mga kulog at ang graniso ay nagsimulang huminto at ang ulan ay hindi bumuhos sa lupa.+ 34  Nang makita ni Paraon na ang ulan at ang graniso at ang mga kulog ay huminto na, muli siyang nagkasala at ginawang manhid ang kaniyang puso,+ siya at ang kaniyang mga lingkod. 35  At ang puso ni Paraon ay patuloy na nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng ipinahayag ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+

Talababa