Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 8:1-32

8  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Pasukin mo si Paraon, at sabihin mo sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin.+  At kung patuloy kang tatanggi na payaunin sila, narito, sasalutin ko ng mga palaka ang iyong buong teritoryo.+  At ang Ilog Nilo ay mapupuno nga ng mga palaka, at ang mga iyon ay talagang aahon at papasok sa iyong bahay at sa iyong pinakaloob na silid-tulugan at sa iyong higaan at sa mga bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga pugon at sa iyong mga masahan.+  At sa iyo at sa iyong bayan at sa lahat ng iyong mga lingkod ay aahon ang mga palaka.”’”+  Nang maglaon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Sabihin mo kay Aaron, ‘Iunat mo ang iyong kamay na hawak ang iyong tungkod+ sa mga ilog, sa mga kanal ng Nilo at sa mga lawang matambo at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto.’”  Kaya iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig ng Ehipto, at ang mga palaka ay nagsimulang umahon at tumakip sa lupain ng Ehipto.  Gayunman, ang mga mahikong saserdote ay gumawa ng gayunding bagay sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na sining at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto.+  Sa kalaunan ay tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi: “Mamanhik kayo kay Jehova+ na alisin niya ang mga palaka mula sa akin at sa aking bayan, sapagkat ibig kong payaunin ang bayan upang makapaghain sila kay Jehova.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises kay Paraon: “Kunin mo sa akin ang kaluwalhatian sa pagsasabi kung kailan ako mamamanhik para sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang malipol ang mga palaka mula sa iyo at sa iyong mga bahay. Tanging sa Ilog Nilo matitira ang mga iyon.” 10  Dito ay sinabi niya: “Bukas.” Kaya sinabi niya: “Mangyayari iyon ayon sa iyong salita, upang malaman mo na walang sinumang tulad ni Jehova na aming Diyos,+ 11  anupat ang mga palaka ay talagang aalis mula sa iyo at sa iyong mga bahay at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan. Tanging sa Ilog Nilo matitira ang mga iyon.”+ 12  Sa gayon ay lumabas si Moises at si Aaron mula kay Paraon, at dumaing si Moises kay Jehova+ dahil sa mga palaka na Kaniyang dinala kay Paraon. 13  Nang magkagayon ay ginawa ni Jehova ang ayon sa salita ni Moises,+ at ang mga palaka ay nagsimulang mamatay mula sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. 14  At tinipon nila ang mga iyon, buntun-bunton, at ang lupain ay nagsimulang bumaho.+ 15  Nang makita ni Paraon na nagkaroon ng kaginhawahan, ginawa niyang manhid ang kaniyang puso;+ at hindi siya nakinig sa kanila, gaya ng sinalita ni Jehova.+ 16  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Sabihin mo kay Aaron, ‘Iunat mo ang iyong tungkod+ at hampasin mo ang alabok ng lupa, at ito ay magiging mga niknik sa buong lupain ng Ehipto.’” 17  At ginawa nila ito. Kaya iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay na hawak ang kaniyang tungkod at hinampas ang alabok ng lupa, at ang mga niknik ay napasatao at napasahayop. Ang lahat ng alabok ng lupa ay naging mga niknik sa buong lupain ng Ehipto.+ 18  At sinubukan ng mga mahikong saserdote na gumawa ng gayundin sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na sining,+ upang magpalabas ng mga niknik, ngunit hindi nila magawa.+ At ang mga niknik ay napasatao at napasahayop. 19  Kaya sinabi ng mga mahikong saserdote kay Paraon: “Ito ay daliri+ ng Diyos!”+ Ngunit ang puso ni Paraon ay patuloy na naging mapagmatigas,+ at hindi siya nakinig sa kanila, gaya ng sinalita ni Jehova. 20  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Bumangon ka nang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Paraon.+ Narito! Siya ay lalabas patungo sa tubig! At sabihin mo sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin.+ 21  Ngunit kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, narito, isusugo ko sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga bahay ang langaw na nangangagat;+ at ang mga bahay ng Ehipto ay talagang mapupuno ng langaw na nangangagat, at gayundin ang lupa na kinaroroonan ng mga iyon. 22  At sa araw na iyon ay talagang gagawin kong naiiba ang lupain ng Gosen na kinatatayuan ng aking bayan, anupat doon ay hindi magkakaroon ng langaw na nangangagat;+ upang makilala mo na ako ay si Jehova sa gitna ng lupa.+ 23  At maglalagay nga ako ng harang sa pagitan ng aking bayan at ng iyong bayan.+ Bukas ay mangyayari ang tandang ito.”’” 24  At gayon ang ginawa ni Jehova; at ang makakapal na kulupon ng mga langaw na nangangagat ay nagsimulang sumalakay sa bahay ni Paraon at sa mga bahay ng kaniyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto.+ Ang lupain ay nasira dahilan sa mga langaw na nangangagat.+ 25  Nang dakong huli ay tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi: “Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain.”+ 26  Ngunit sinabi ni Moises: “Hindi marapat na gayon ang gawin, sapagkat maghahain kami kay Jehova na aming Diyos ng bagay na karima-rimarim sa mga Ehipsiyo.+ Halimbawang maghahain kami ng bagay na karima-rimarim sa mga Ehipsiyo sa kanilang paningin; hindi ba nila kami babatuhin? 27  Yayaon kami sa paglalakbay nang tatlong araw patungo sa ilang at talagang maghahain kami kay Jehova na aming Diyos gaya ng sinabi niya sa amin.”+ 28  Sinabi ngayon ni Paraon: “Ako—ako ang magpapayaon sa inyo,+ at maghahain nga kayo kay Jehova na inyong Diyos sa ilang.+ Huwag lamang kayong magpakalayu-layo sa inyong paroroonan. Mamanhik kayo para sa akin.”+ 29  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises: “Narito, yayaon ako mula sa iyo, at mamamanhik nga ako kay Jehova, at ang mga langaw na nangangagat ay tiyak na aalis bukas mula kay Paraon, sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan. Gayunma’y huwag nang mandaya pang muli si Paraon sa hindi pagpapayaon sa bayan upang maghain kay Jehova.”+ 30  Pagkatapos niyaon ay lumabas si Moises mula kay Paraon at namanhik kay Jehova.+ 31  Kaya ginawa ni Jehova ang ayon sa salita ni Moises,+ at ang mga langaw na nangangagat ay umalis mula kay Paraon, sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan.+ Walang isa mang natira. 32  Gayunman, pinamanhid ni Paraon ang kaniyang puso sa pagkakataon ding ito at hindi pinayaon ang bayan.+

Talababa