Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 7:1-25

7  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon,+ at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta.+  Ikaw—ikaw ang magsasalita ng lahat ng iuutos ko sa iyo;+ at si Aaron na iyong kapatid ang magsasalita kay Paraon,+ at payayaunin niya ang mga anak ni Israel mula sa kaniyang lupain.+  Kung tungkol sa akin, hahayaan kong magmatigas ang puso ni Paraon,+ at pararamihin ko nga ang aking mga tanda at ang aking mga himala sa lupain ng Ehipto.+  At si Paraon ay hindi makikinig sa inyo;+ at pagbubuhatan ko ng kamay ang Ehipto at ilalabas ko ang aking mga hukbo,+ ang aking bayan,+ na mga anak ni Israel,+ mula sa lupain ng Ehipto na may mga dakilang kahatulan.+  At tiyak na makikilala ng mga Ehipsiyo na ako ay si Jehova kapag iniunat ko ang aking kamay laban sa Ehipto,+ at ilalabas ko nga ang mga anak ni Israel mula sa gitna nila.”+  At ginawa ni Moises at ni Aaron ang ayon sa iniutos ni Jehova sa kanila.+ Gayung-gayon ang ginawa nila.+  At si Moises ay walumpung taóng gulang at si Aaron ay walumpu’t tatlong taóng gulang noong magsalita sila kay Paraon.+  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises at kay Aaron:  “Kung sasalitain sa inyo ni Paraon, na sinasabi, ‘Magpakita kayo ng isang himala sa ganang inyo,’+ kung gayon ay sabihin mo kay Aaron, ‘Kunin mo ang iyong tungkod+ at ihagis mo sa harap ni Paraon.’ Iyon ay magiging isang malaking ahas.”+ 10  Kaya pumaroon si Moises at si Aaron kay Paraon at ginawa nang gayung-gayon ang ayon sa iniutos ni Jehova. Sa gayon ay inihagis ni Aaron ang kaniyang tungkod sa harap ni Paraon at ng kaniyang mga lingkod at iyon ay naging isang malaking ahas. 11  Gayunman, tinawag naman ni Paraon ang mga taong marurunong at ang mga manggagaway;+ at ginawa rin ng mga mahikong saserdote ng Ehipto ang gayunding bagay sa pamamagitan ng kanilang mga sining ng mahika.+ 12  Kaya inihagis nila ang kani-kaniyang tungkod, at ang mga ito ay naging malalaking ahas; ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. 13  Gayunpaman, ang puso ni Paraon ay nagmatigas,+ at hindi niya sila pinakinggan, gaya ng sinalita ni Jehova. 14  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Ang puso ni Paraon ay manhid.+ Tumanggi siyang payaunin ang bayan.+ 15  Pumaroon ka kay Paraon sa kinaumagahan. Narito! Siya ay lalabas patungo sa tubig!+ At tumayo ka upang salubungin siya sa gilid ng Ilog Nilo,+ at ang tungkod na naging serpiyente ay tanganan mo sa iyong kamay.+ 16  At sabihin mo sa kaniya, ‘Isinugo ako sa iyo ni Jehova na Diyos ng mga Hebreo,+ na nagsasabi: “Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin sa ilang,”+ ngunit narito, hindi mo sinusunod hanggang ngayon. 17  Ito ang sinabi ni Jehova:+ “Sa ganito mo makikilala na ako ay si Jehova.+ Narito, hahampasin ko ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa Ilog Nilo,+ at iyon ay tiyak na magiging dugo.+ 18  At ang mga isda na nasa Ilog Nilo ay mamamatay,+ at ang Ilog Nilo ay babaho nga,+ at talagang hindi masisikmura ng mga Ehipsiyo na uminom ng tubig mula sa Ilog Nilo.”’”+ 19  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Sabihin mo kay Aaron, ‘Kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay+ sa tubig ng Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga kanal ng Nilo at sa kanilang mga lawang matambo+ at sa lahat ng kanilang natipong tubig, upang ang mga iyon ay maging dugo.’ At tiyak na magkakaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto at sa mga sisidlang kahoy at sa mga sisidlang bato.” 20  Kaagad na ginawa ni Moises at ni Aaron ang gayon,+ gaya ng iniutos ni Jehova,+ at itinaas niya ang tungkod at hinampas ang tubig na nasa Ilog Nilo sa paningin ni Paraon at ng kaniyang mga lingkod,+ at ang lahat ng tubig na nasa Ilog Nilo ay naging dugo.+ 21  At ang mga isda na nasa Ilog Nilo ay namatay,+ at ang Ilog Nilo ay nagsimulang bumaho; at ang mga Ehipsiyo ay hindi makainom ng tubig na mula sa Ilog Nilo;+ at ang dugo ay napasabuong lupain ng Ehipto. 22  Gayunpaman, ang mga mahikong saserdote ng Ehipto ay gumawa ng gayunding bagay sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na sining;+ anupat ang puso ni Paraon ay patuloy na naging mapagmatigas,+ at hindi siya nakinig sa kanila, gaya ng sinalita ni Jehova.+ 23  Sa gayon ay tumalikod si Paraon at umuwi sa kaniyang bahay, at hindi niya itinuon ang kaniyang puso na isaalang-alang din ito.+ 24  At lahat ng Ehipsiyo ay naghukay ng tubig na maiinom sa palibot ng Ilog Nilo, sapagkat hindi nila mainom ang anumang tubig na mula sa Ilog Nilo.+ 25  At pitong araw ang naganap pagkatapos na hampasin ni Jehova ang Ilog Nilo.

Talababa