Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 4:1-31

4  Gayunman, bilang sagot ay sinabi ni Moises: “Ngunit halimbawang hindi sila maniwala sa akin at hindi sila makinig sa aking tinig,+ sapagkat sasabihin nila, ‘Si Jehova ay hindi nagpakita sa iyo.’”  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova sa kaniya: “Ano iyang nasa kamay mo?” na dito ay sinabi niya: “Isang tungkod.”+  Pagkatapos ay sinabi niya: “Ihagis mo iyan sa lupa.” Kaya inihagis niya iyon sa lupa, at iyon ay naging serpiyente;+ at si Moises ay nagsimulang tumakas mula sa harap niyaon.  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo iyon sa buntot.” Kaya iniunat niya ang kaniyang kamay at sinunggaban iyon, at iyon ay naging isang tungkod sa kaniyang palad.  “Upang sa gayon,” ang sabi niya, “sila ay maniwala na si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno,+ na Diyos ni Abraham,+ Diyos ni Isaac+ at Diyos ni Jacob,+ ay nagpakita sa iyo.”+  At sinabi ni Jehova sa kaniya nang minsan pa: “Ipasok mo ang iyong kamay, pakisuyo, sa pang-itaas na tupi ng iyong kasuutan.” Kaya ipinasok niya ang kaniyang kamay sa pang-itaas na tupi ng kaniyang kasuutan. Nang ilabas niya iyon, aba, narito, ang kaniyang kamay ay kinapitan ng ketong na tulad ng niyebe!+  Pagkatapos niyaon ay sinabi niya: “Ibalik mo ang iyong kamay sa pang-itaas na tupi ng iyong kasuutan.” Kaya ibinalik niya ang kaniyang kamay sa pang-itaas na tupi ng kaniyang kasuutan. Nang ilabas niya iyon mula sa pang-itaas na tupi ng kaniyang kasuutan, aba, narito, iyon ay nanauling gaya ng iba pang bahagi ng kaniyang laman!+  “At mangyayari nga,” ang sabi niya, “kung hindi sila maniniwala sa iyo at hindi sila makikinig sa tinig ng unang tanda, kung gayon ay tiyak na maniniwala sila sa tinig ng huling tanda.+  Gayunman, mangyayari nga, kung hindi sila maniniwala maging sa dalawang tandang ito at hindi sila makikinig sa iyong tinig,+ kung gayon ay kumuha ka ng tubig mula sa Ilog Nilo at ibuhos mo iyon sa tuyong lupa; at ang tubig na kukunin mo mula sa Ilog Nilo ay tiyak na magiging, oo, iyon ay talagang magiging dugo sa tuyong lupa.”+ 10  Sinabi ngayon ni Moises kay Jehova: “Pagpaumanhinan mo ako, Jehova, ngunit hindi ako bihasang tagapagsalita, kahit kahapon man ni bago pa niyaon ni mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat mabagal ang aking bibig at mabagal ang aking dila.”+ 11  Dahil dito ay sinabi ni Jehova sa kaniya: “Sino ang gumawa ng bibig ng tao o sino ang gumagawa ng isang pipi o ng bingi o ng may malinaw na paningin o ng bulag? Hindi ba akong si Jehova?+ 12  Kaya humayo ka ngayon, at ako mismo ay sasaiyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang dapat mong sabihin.”+ 13  Ngunit sinabi niya: “Pagpaumanhinan mo ako, Jehova, magsugo ka na lamang, pakisuyo, sa pamamagitan ng kamay niyaong isusugo mo.” 14  Nang magkagayon ay nag-init ang galit ni Jehova laban kay Moises at sinabi niya: “Hindi ba si Aaron na Levita ay kapatid mo?+ Alam kong siya ay talagang makapagsasalita. At, bukod diyan, narito, siya ay papalabas na upang salubungin ka. Kapag nakita ka niya, tiyak na magsasaya siya sa kaniyang puso.+ 15  At magsasalita ka sa kaniya at ilalagay mo sa kaniyang bibig ang mga salita;+ at ako mismo ay sasaiyong bibig at sasakaniyang bibig,+ at ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin ninyo.+ 16  At magsasalita siya sa bayan para sa iyo; at mangyayari nga na siya ay magiging parang bibig sa iyo,+ at ikaw ay magiging parang Diyos sa kaniya.+ 17  At ang tungkod na ito ay tatanganan mo sa iyong kamay upang maisagawa mo ang mga tanda sa pamamagitan nito.”+ 18  Sa gayon ay yumaon si Moises at bumalik kay Jetro na kaniyang biyenan at nagsabi rito:+ “Nais kong yumaon, pakisuyo, at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto upang makita ko kung buháy pa sila.”+ Kaya sinabi ni Jetro kay Moises: “Yumaon kang payapa.”+ 19  Pagkatapos niyaon ay sinabi ni Jehova kay Moises sa Midian: “Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat ang lahat ng tao na naghahanap sa iyong kaluluwa ay patay na.”+ 20  Nang magkagayon ay kinuha ni Moises ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak at pinasakay sila sa asno, at bumalik siya sa lupain ng Ehipto. Isa pa, tinanganan ni Moises ang tungkod ng tunay na Diyos sa kaniyang kamay.+ 21  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Pagkayaon mo at pagkabalik mo sa Ehipto ay tiyakin mong isagawa ang lahat ng himala na inilagay ko sa iyong kamay sa harap ni Paraon.+ Kung tungkol sa akin, hahayaan kong magmatigas ang kaniyang puso;+ at hindi niya payayaunin ang bayan.+ 22  At sasabihin mo kay Paraon, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Ang Israel ay aking anak, ang aking panganay.+ 23  At sinasabi ko sa iyo: Payaunin mo ang aking anak upang makapaglingkod siya sa akin. Ngunit kung tatanggi kang payaunin siya, narito, papatayin ko ang iyong anak, ang iyong panganay.”’”+ 24  At nangyari sa daan, sa dakong tuluyan,+ na sinalubong siya ni Jehova+ at naghanap ng paraan upang patayin siya.+ 25  Nang dakong huli ay kumuha si Zipora+ ng isang batong pingkian at pinutol ang dulong-balat+ ng kaniyang anak at pinasaling iyon sa kaniyang mga paa at sinabi: “Sapagkat ikaw ay isang kasintahang lalaki ng dugo sa akin.” 26  Sa gayon ay binayaan niya ito. Sa pagkakataong iyon ay sinabi niya: “Isang kasintahang lalaki ng dugo,” dahil sa pagtutuli. 27  At sinabi ni Jehova kay Aaron: “Pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises.”+ Dahil dito ay pumaroon siya at sinalubong ito sa bundok ng tunay na Diyos+ at hinalikan niya ito. 28  At sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng mga salita ni Jehova, na nagsugo sa kaniya,+ at ang lahat ng mga tanda na iniutos niya sa kaniya na gawin.+ 29  Pagkatapos niyaon ay humayo si Moises at si Aaron at tinipon ang lahat ng matatandang lalaki ng mga anak ni Israel.+ 30  Sa gayon ay sinalita ni Aaron ang lahat ng mga salita na sinalita ni Jehova kay Moises,+ at isinagawa niya ang mga tanda+ sa paningin ng bayan. 31  Dahil dito ay naniwala ang bayan.+ Nang marinig nila na ibinaling ni Jehova ang kaniyang pansin+ sa mga anak ni Israel at na nakita niya ang kanilang kapighatian,+ nang magkagayon ay yumukod sila at nagpatirapa.+

Talababa