Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 32:1-35

32  Samantala, nakita ng bayan na si Moises ay nagtatagal sa pagbaba mula sa bundok.+ Kaya ang bayan ay nagtipun-tipon kay Aaron at nagsabi sa kaniya: “Tumindig ka, igawa mo kami ng isang diyos na mangunguna sa amin,+ sapagkat kung tungkol sa Moises na ito, ang lalaking nag-ahon sa amin mula sa lupain ng Ehipto,+ hindi nga namin alam kung ano na ang nangyari sa kaniya.”  Dito ay sinabi ni Aaron sa kanila: “Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto+ na nasa mga tainga ng inyu-inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at ng inyong mga anak na babae at dalhin ninyo ang mga iyon sa akin.”  At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga at dinala ang mga iyon kay Aaron.  Pagkatapos ay kinuha niya ang ginto mula sa kanilang mga kamay, at inanyuan niya iyon+ sa pamamagitan ng isang kasangkapang pang-ukit at iyon ay ginawa niyang binubong estatuwa ng isang guya.+ At pinasimulan nilang sabihin: “Ito ang iyong Diyos, O Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.”+  Nang makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang altar sa harap nito. Nang dakong huli ay nanawagan si Aaron at nagsabi: “May isang kapistahan para kay Jehova bukas.”  Kaya nang sumunod na araw ay maaga silang bumangon, at sila ay naghandog ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga haing pansalu-salo. Pagkatapos ay umupo ang bayan upang kumain at uminom. Nang magkagayon ay tumindig sila upang magkasayahan.+  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iniahon mo mula sa lupain ng Ehipto ay gumawi nang kapaha-pahamak.+  Sila ay lumihis nang dali-dali mula sa daan na iniutos kong lakaran nila.+ Sila ay gumawa ng binubong estatuwa ng isang guya para sa kanilang sarili at patuloy na niyuyukuran ito at hinahainan ito at sinasabi, ‘Ito ang iyong Diyos, O Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.’”+  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Tiningnan ko ang bayang ito at narito, ito ay isang bayang matigas ang leeg.+ 10  Kaya ngayon ay pabayaan mo ako, upang lumagablab ang aking galit laban sa kanila at malipol ko sila,+ at gagawin kitang isang dakilang bansa.”+ 11  At pinalambot ni Moises ang mukha ni Jehova na kaniyang Diyos+ at sinabi: “O Jehova, bakit lalagablab ang iyong galit+ laban sa iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng isang malakas na kamay? 12  Bakit sasabihin ng mga Ehipsiyo,+ ‘Dahil sa masamang layon ay inilabas niya sila upang patayin sila sa gitna ng mga bundok at lipulin sila mula sa ibabaw ng lupa’?+ Iurong mo ang iyong nag-aapoy na galit+ at magbago ka ng isip+ tungkol sa kasamaan laban sa iyong bayan. 13  Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod, na sa kanila ay ipinanumpa mo ang iyong sarili,+ anupat sinabi mo sa kanila, ‘Pararamihin ko ang inyong binhi tulad ng mga bituin sa langit,+ at ang buong lupaing ito na aking itinalaga ay ibibigay ko sa inyong binhi,+ upang ariin nga nila ito hanggang sa panahong walang takda.’”+ 14  At si Jehova ay nagbago ng isip tungkol sa kasamaan na sinalita niyang gagawin sa kaniyang bayan.+ 15  Pagkatapos nito ay tumalikod si Moises at bumaba mula sa bundok+ taglay ang dalawang tapyas ng Patotoo+ sa kaniyang kamay, mga tapyas na may sulat sa magkabilang panig ng mga ito. Sa panig na ito at sa kabila ay may sulat ang mga iyon. 16  At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas.+ 17  At narinig ni Josue ang ingay ng bayan dahil sa kanilang hiyawan, at sinabi niya kay Moises: “May ingay ng pagbabaka+ sa kampo.” 18  Ngunit sinabi niya: “Hindi ito ingay ng pag-awit dahil sa makapangyarihang gawa,+ At hindi ito ingay ng pag-awit ng pagkatalo; Ingay ng ibang pag-awit ang naririnig ko.” 19  At nangyari nga nang makalapit na siya sa kampo at makita ang guya+ at ang sayawan, ang galit ni Moises ay nagsimulang lumagablab, at kaagad niyang inihagis ang mga tapyas mula sa kaniyang mga kamay at binasag ang mga iyon sa paanan ng bundok.+ 20  Nang magkagayon ay kinuha niya ang guya na kanilang ginawa at sinunog niya iyon sa apoy at dinurog iyon hanggang sa iyon ay maging pino,+ pagkatapos ay isinaboy niya iyon sa ibabaw ng tubig+ at ipinainom iyon sa mga anak ni Israel.+ 21  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron: “Ano ang ginawa ng bayang ito sa iyo anupat dinalhan mo ito ng isang malaking kasalanan?” 22  Dito ay sinabi ni Aaron: “Huwag lumagablab ang galit ng aking panginoon. Kilala mong lubos ang bayan, na sila ay nakakiling sa masama.+ 23  Kaya sinabi nila sa akin, ‘Igawa mo kami ng isang diyos na mangunguna sa amin,+ sapagkat kung tungkol sa Moises na ito, ang lalaking nag-ahon sa amin mula sa lupain ng Ehipto, talagang hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kaniya.’ 24  Sa gayon ay sinabi ko sa kanila, ‘Sino ang may ginto? Alisin nila iyon sa kanila upang maibigay nila iyon sa akin.’ At inihagis ko iyon sa apoy at lumabas ang guyang ito.” 25  At nakita ni Moises na ang bayan ay hindi masupil, sapagkat hinayaan sila ni Aaron na hindi masupil+ anupat naging kadustaan sa gitna ng mga sumasalansang sa kanila.+ 26  Nang magkagayon ay tumindig si Moises sa pintuang-daan ng kampo at nagsabi: “Sino ang nasa panig ni Jehova? Dito sa akin!”+ At lahat ng mga anak ni Levi ay nagsimulang pumisan sa kaniya. 27  Sinabi niya ngayon sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ilagay ng bawat isa sa inyo ang kaniyang tabak sa kaniyang tagiliran. Dumaan kayo at bumalik sa bawat pintuang-daan sa kampo at patayin ng bawat isa ang kaniyang kapatid at ng bawat isa ang kaniyang kasamahan at ng bawat isa ang kaniyang matalik na kakilala.’”+ 28  At ginawa ng mga anak ni Levi+ ang sinabi ni Moises, anupat ang nabuwal sa bayan nang araw na iyon ay mga tatlong libong lalaki. 29  At sinabi pa ni Moises: “Puspusin ninyo ngayon ng kapangyarihan ang inyong kamay para kay Jehova,+ sapagkat ang bawat isa sa inyo ay laban sa kaniyang sariling anak at sa kaniyang sariling kapatid,+ at nang pagkalooban niya kayo ng isang pagpapala ngayon.”+ 30  At nangyari nga, nang sumunod na araw mismo ay sinabi ni Moises sa bayan: “Kayo—kayo ay nagkasala ng isang malaking kasalanan,+ at ngayon ay aahon ako kay Jehova. Marahil ay makahihingi ako ng paumanhin para sa inyong kasalanan.”+ 31  Kaya bumalik si Moises kay Jehova at nagsabi: “Ah, ang bayang ito ay nagkasala ng isang malaking kasalanan, sapagkat gumawa sila ng isang diyos na ginto para sa kanilang sarili!+ 32  Ngunit ngayon kung pagpapaumanhinan mo ang kanilang kasalanan,+—at kung hindi, pawiin mo ako,+ pakisuyo, mula sa iyong aklat+ na isinulat mo.” 33  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Ang sinumang nagkasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa aking aklat.+ 34  At ngayon, yumaon ka, akayin mo ang bayan sa dakong sinalita ko sa iyo. Narito! Ang aking anghel ay magpapauna sa iyo,+ at sa araw ng paglalapat ko ng kaparusahan ay maglalapat nga ako ng kaparusahan sa kanila dahil sa kanilang kasalanan.”+ 35  At pinasimulang salutin ni Jehova ang bayan sapagkat ginawa nila ang guya, na ginawa ni Aaron.+

Talababa