Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 29:1-46

29  “At ito ang bagay na gagawin mo sa kanila upang pabanalin sila para sa paglilingkod bilang mga saserdote sa akin: Kumuha ka ng isang guyang toro, at dalawang barakong tupa,+ na malulusog,+  at tinapay na walang pampaalsa at mga tinapay na walang pampaalsa na hugis-singsing na nilagyan ng langis at maninipis na tinapay na walang pampaalsa na pinahiran ng langis.+ Gagawin mo ang mga iyon mula sa mainam na harinang trigo.  At ilalagay mo ang mga iyon sa isang basket at dadalhin mo ang mga iyon na nasa basket,+ gayundin ang toro at ang dalawang barakong tupa.  “At dadalhin mo si Aaron at ang kaniyang mga anak sa pasukan+ ng tolda ng kapisanan, at huhugasan mo sila ng tubig.+  Pagkatapos ay kukunin mo ang mga kasuutan+ at daramtan mo si Aaron ng mahabang damit at ng walang-manggas na damit ng epod at ng epod at ng pektoral, at itatali mo iyon nang hapít sa kaniya sa pamamagitan ng pamigkis ng epod.+  At ilalagay mo ang turbante sa kaniyang ulo at ilalagay mo sa turbante ang banal na tanda ng pag-aalay.+  At kukunin mo ang langis na pamahid+ at ibubuhos mo iyon sa kaniyang ulo at papahiran mo siya.+  “Pagkatapos ay ilalapit mo ang kaniyang mga anak at daramtan mo sila ng mahahabang damit.+  At bibigkisan mo sila ng mga paha, si Aaron at ang kaniyang mga anak, at ibabalot mo sa kanila ang kagayakan sa ulo; at ang pagkasaserdote ay mapapasakanila bilang isang batas hanggang sa panahong walang takda.+ Sa gayon ay pupuspusin mo ng kapangyarihan ang kamay ni Aaron at ang kamay ng kaniyang mga anak.+ 10  “Dadalhin mo ngayon ang toro sa harap ng tolda ng kapisanan, at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro.+ 11  At papatayin mo ang toro sa harap ni Jehova, sa pasukan ng tolda ng kapisanan.+ 12  At kukuha ka ng dugo+ ng toro at ilalagay mo iyon sa pamamagitan ng iyong daliri sa mga sungay ng altar,+ at lahat ng matitira sa dugo ay ibubuhos mo sa paanan ng altar.+ 13  At kukunin mo ang lahat ng taba+ na bumabalot sa mga bituka,+ at ang lamad sa ibabaw ng atay,+ at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga iyon, at pauusukin mo ang mga iyon sa ibabaw ng altar.+ 14  Ngunit ang karne ng toro at ang balat nito at ang dumi nito ay susunugin mo sa apoy sa labas ng kampo.+ Iyon ay handog ukol sa kasalanan. 15  “Pagkatapos ay kukunin mo ang isang barakong tupa,+ at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng barakong tupa.+ 16  At papatayin mo ang barakong tupa at kukunin mo ang dugo nito at iwiwisik iyon sa palibot ng altar.+ 17  At pagpuputul-putulin mo ang barakong tupa ayon sa mga piraso nito, at huhugasan mo ang mga bituka+ nito at ang mga binti nito at ilalagay mo ang mga piraso nito sa isa’t isa at hanggang sa ulo nito. 18  At pauusukin mo ang buong barakong tupa sa ibabaw ng altar. Iyon ay handog na sinusunog+ para kay Jehova, isang nakagiginhawang amoy.+ Iyon ay handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova. 19  “Sumunod ay kukunin mo ang isa pang barakong tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng barakong tupa.+ 20  At papatayin mo ang barakong tupa at kukuha ka ng dugo nito at ilalagay mo iyon sa pingol ng kanang tainga ni Aaron at sa pingol ng kanang tainga ng kaniyang mga anak at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa,+ at iwiwisik mo ang dugo sa palibot ng altar. 21  At kukuha ka ng dugo na nasa ibabaw ng altar at ng langis na pamahid,+ at iwiwisik mo iyon kay Aaron at sa kaniyang mga kasuutan at sa kaniyang mga anak at sa mga kasuutan ng kaniyang mga anak na kasama niya, upang siya at ang kaniyang mga kasuutan at ang kaniyang mga anak at ang mga kasuutan ng kaniyang mga anak na kasama niya ay maging banal.+ 22  “At kukunin mo mula sa barakong tupa ang taba at ang matabang buntot+ at ang taba na bumabalot sa mga bituka, at ang lamad ng atay, at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga iyon, at ang kanang binti,+ sapagkat iyon ay isang barakong tupa ng pagtatalaga;+ 23  gayundin ang isang tinapay na bilog at isang tinapay na hugis-singsing na nilangisang tinapay at isang manipis na tinapay mula sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na nasa harap ni Jehova.+ 24  At ilalagay mo ang lahat ng mga iyon sa mga palad ni Aaron at sa mga palad ng kaniyang mga anak,+ at ikakaway mo ang mga iyon bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova.+ 25  At kukunin mo ang mga iyon sa kanilang mga kamay at pauusukin mo ang mga iyon sa ibabaw ng altar sa ibabaw ng handog na sinusunog bilang nakagiginhawang amoy sa harap ni Jehova.+ Iyon ay handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova.+ 26  “At kukunin mo ang dibdib ng barakong tupa ng pagtatalaga,+ na para kay Aaron, at ikakaway mo iyon bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova, at iyon ang magiging iyong takdang bahagi. 27  At pababanalin mo ang dibdib+ ng handog na ikinakaway at ang binti ng sagradong bahagi na ikinaway at na iniabuloy mula sa barakong tupa ng pagtatalaga,+ mula sa bahaging para kay Aaron at mula sa bahaging para sa kaniyang mga anak. 28  At ito ay magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak bilang isang tuntunin hanggang sa panahong walang takda na isasagawa ng mga anak ni Israel, sapagkat ito ay sagradong bahagi;+ at ito ay magiging sagradong bahagi na ihahandog ng mga anak ni Israel. Ito ang kanilang sagradong bahagi para kay Jehova mula sa kanilang mga haing pansalu-salo.+ 29  “At ang mga banal na kasuutan+ ni Aaron ay magiging sa kaniyang mga anak+ na kahalili niya upang pahiran+ sila sa mga iyon at upang puspusin ng kapangyarihan ang kanilang kamay sa mga iyon.+ 30  Pitong araw+ na isusuot ang mga iyon ng saserdote na hahalili sa kaniya mula sa kaniyang mga anak at papasok sa tolda ng kapisanan upang maglingkod sa dakong banal. 31  “At kukunin mo ang barakong tupa ng pagtatalaga, at pakukuluan mo ang karne nito sa isang dakong banal.+ 32  At kakainin+ ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang karne ng barakong tupa at ang tinapay na nasa basket sa pasukan ng tolda ng kapisanan. 33  At kakainin nila ang mga bagay na ipinambayad-sala upang puspusin ng kapangyarihan ang kanilang kamay, upang pabanalin sila.+ Ngunit ang ibang tao ay hindi makakakain ng mga iyon, sapagkat ang mga iyon ay banal.+ 34  At kung may matirang anuman mula sa karne ng hain ukol sa pagtatalaga at mula sa tinapay hanggang sa umaga, susunugin mo sa apoy ang natira.+ Hindi iyon kakainin, sapagkat iyon ay banal. 35  “At ganito ang gagawin mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak ayon sa lahat ng iniutos ko sa iyo.+ Gugugol ka ng pitong araw upang puspusin ng kapangyarihan ang kanilang kamay.+ 36  At ihahandog mo araw-araw ang toro na handog ukol sa kasalanan bilang pambayad-sala,+ at dadalisayin mo ang altar mula sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagbabayad-sala para roon, at papahiran+ mo iyon upang pabanalin iyon. 37  Gugugol ka ng pitong araw upang magbayad-sala para sa altar, at pababanalin+ mo iyon upang iyon ay maging isang kabanal-banalang altar.+ Sinumang hihipo sa altar ay dapat na banal.+ 38  “At ito ang ihahandog mo sa ibabaw ng altar: mga batang barakong tupa na bawat isa ay isang taóng gulang, dalawa sa isang araw nang palagian.+ 39  At ihahandog mo ang isang batang barakong tupa sa umaga,+ at ihahandog mo ang isa pang batang barakong tupa sa pagitan ng dalawang gabi.+ 40  At ang ikasampung bahagi ng isang takal na epa ng mainam na harina+ na nilagyan ng isang kapat na hin ng napigang langis, at ang handog na inumin+ na isang kapat na hin ng alak, ay kasama ng unang batang barakong tupa. 41  At ihahandog mo ang ikalawang batang barakong tupa sa pagitan ng dalawang gabi. Kalakip ang isang handog na mga butil+ na tulad niyaong sa umaga at kalakip ang isang handog na inumin na tulad niyaon, ihaharap mo iyon bilang nakagiginhawang amoy, isang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova. 42  Ito ay isang palagiang+ handog na sinusunog sa lahat ng inyong mga salinlahi sa pasukan ng tolda ng kapisanan sa harap ni Jehova, kung saan ako makikipagtagpo sa inyo upang magsalita sa iyo roon.+ 43  “At doon ay makikipagtagpo ako sa mga anak ni Israel, at iyon ay tiyak na mapababanal ng aking kaluwalhatian.+ 44  At pababanalin ko ang tolda ng kapisanan at ang altar; at pababanalin+ ko si Aaron at ang kaniyang mga anak upang sila ay maglingkod bilang mga saserdote sa akin. 45  At ako ay magtatabernakulo sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako ang magiging kanilang Diyos.+ 46  At tiyak na makikilala nila na ako ay si Jehova na kanilang Diyos, na naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto upang ako ay makapagtabernakulo sa gitna nila.+ Ako ay si Jehova na kanilang Diyos.+

Talababa