Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 26:1-37

26  “At ang tabernakulo ay gagawin mo na may sampung telang pantolda,+ na yari sa mainam na linong pinilipit at sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus.+ Gagawin mo ang mga iyon na may mga kerubin,+ na gawa ng isang burdador.  Ang haba ng bawat telang pantolda ay dalawampu’t walong siko at ang lapad ng bawat telang pantolda ay apat na siko. May iisang sukat para sa lahat ng telang pantolda.+  Ang limang telang pantolda ay bubuo ng isang hilera na magkakarugtong sa isa’t isa, at ang limang telang pantolda ay isang hilera na magkakarugtong sa isa’t isa.+  At gagawa ka ng mga silo na yari sa sinulid na asul sa gilid niyaong isang telang pantolda na nasa dulo ng hilera; at gayundin ang gagawin mo sa gilid ng pinakadulong telang pantolda na nasa kabilang hugpungan.+  Gagawa ka ng limampung silo sa isang telang pantolda, at limampung silo ang gagawin mo sa dulo ng telang pantolda na nasa kabilang hugpungan, na ang mga silo ay magkakatapat sa isa’t isa.+  At gagawa ka ng limampung pangawit na ginto at pagdurugtungin mo ang mga telang pantolda sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga pangawit, at iyon ay magiging isang tabernakulo.+  “At gagawa ka ng mga telang yari sa balahibo ng kambing+ para sa tolda sa ibabaw ng tabernakulo. Gagawa ka ng labing-isang telang pantolda.  Ang haba ng bawat telang pantolda ay tatlumpung siko,+ at ang lapad ng bawat telang pantolda ay apat na siko. May iisang sukat para sa labing-isang telang pantolda.  At pagdurugtungin mo ang limang telang pantolda nang bukod at ang anim na telang pantolda nang bukod,+ at tutupiin mo nang makalawa ang ikaanim na telang pantolda na nasa pinakaharap ng tolda. 10  At gagawa ka ng limampung silo sa gilid niyaong isang telang pantolda, ang pinakadulo sa hilera, at limampung silo sa gilid ng telang pantolda na nasa kabilang hugpungan. 11  At gagawa ka ng limampung pangawit na tanso+ at ikakabit mo ang mga pangawit sa mga silo at pagdurugtungin mo ang tolda, at iyon ay magiging isa.+ 12  At ang nalalabi sa mga tela ng tolda ay siyang bahaging nakalaylay. Ang kalahati ng telang pantolda na nalalabi ay ilalaylay sa likuran ng tabernakulo. 13  At ang siko sa panig na ito at ang siko sa panig na iyon na nalalabi sa haba ng mga tela ng tolda ay magsisilbing bahaging nakalaylay sa mga tagiliran ng tabernakulo, upang takpan iyon sa panig na ito at sa panig na iyon. 14  “At gagawa ka ng isang pantakip para sa tolda na yari sa balat ng barakong tupa na tinina sa pula at ng isang pantakip na yari sa balat ng poka para sa ibabaw. 15  “At gagawa ka ng mga hamba+ para sa tabernakulo na yari sa kahoy ng akasya, na patayo. 16  Sampung siko ang haba ng isang hamba, at isang siko at kalahati ang lapad ng bawat hamba. 17  Ang bawat hamba ay may dalawang mitsa na magkarugtong sa isa’t isa. Gayon ang gagawin mo sa lahat ng mga hamba ng tabernakulo. 18  At gagawa ka ng mga hamba para sa tabernakulo, dalawampung hamba para sa tagiliran sa gawing Negeb, sa dakong timog. 19  “At gagawa ka ng apatnapung may-ukit na tuntungang+ yari sa pilak sa ilalim ng dalawampung hamba; dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isang hamba at ang dalawang mitsa nito, at dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isa pang hamba at ang dalawang mitsa nito. 20  At para sa kabilang tagiliran ng tabernakulo, sa dakong hilagaan, dalawampung hamba,+ 21  at ang kanilang apatnapung may-ukit na tuntungang yari sa pilak, dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isang hamba at dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isa pang hamba.+ 22  At para sa hulihang bahagi ng tabernakulo sa dakong kanluran ay gagawa ka ng anim na hamba.+ 23  At gagawa ka ng dalawang hamba bilang mga panulok na poste ng tabernakulo+ sa dalawang hulihang bahagi nito. 24  At ang mga iyon ay dapat na magkapareho sa ibaba, at ang mga iyon kapuwa ay dapat na magkapareho hanggang sa ibabaw ng bawat isa sa dako ng unang argolya. Gayon ang gagawin para sa dalawang iyon. Ang mga iyon ay magsisilbing dalawang panulok na poste. 25  At magkakaroon ng walong hamba at ng kanilang may-ukit na mga tuntungang yari sa pilak, labing-anim na tuntungan, dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isang hamba at dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isa pang hamba. 26  “At gagawa ka ng mga barakilan na yari sa kahoy ng akasya,+ lima para sa mga hamba ng isang tagiliran ng tabernakulo, 27  at limang barakilan para sa mga hamba ng kabilang tagiliran ng tabernakulo at limang barakilan para sa mga hamba ng tagiliran ng tabernakulo para sa dalawang hulihang bahagi sa dakong kanluran.+ 28  At ang panggitnang barakilan sa gitna ng mga hamba ay daraan mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. 29  “At kakalupkupan mo ng ginto ang mga hamba,+ at ang kanilang mga argolya ay gagawin mong yari sa ginto bilang mga suhay para sa mga barakilan; at kakalupkupan mo ng ginto ang mga barakilan. 30  At itatayo mo ang tabernakulo ayon sa plano nito na ipinakita sa iyo sa bundok.+ 31  “At gagawa ka ng isang kurtinang+ yari sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na linong pinilipit. Gagawin niya iyon na may mga kerubin,+ na gawa ng isang burdador. 32  At ikakabit mo iyon sa apat na haligi na yari sa akasya na kinalupkupan ng ginto. Ang kanilang mga tulos ay yari sa ginto. Ang mga iyon ay nasa ibabaw ng apat na may-ukit na tuntungang yari sa pilak. 33  At ikakabit mo ang kurtina sa ilalim ng mga pangawit at dadalhin mo roon ang kaban ng patotoo+ sa loob ng kurtina; at paghihiwalayin ng kurtina para sa inyo ang dakong Banal+ at ang Kabanal-banalan.+ 34  At ilalagay mo ang takip sa ibabaw ng kaban ng patotoo sa Kabanal-banalan. 35  “At ilalagay mo ang mesa sa labas ng kurtina, at ang kandelero+ ay sa tapat ng mesa sa tagiliran ng tabernakulo sa gawing timog; at ang mesa ay ilalagay mo sa dakong hilaga. 36  At gagawa ka ng isang pantabing+ para sa pasukan ng tolda na yari sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na linong pinilipit, na gawa ng isang manghahabi. 37  At gagawa ka para sa pantabing ng limang haligi na yari sa akasya at kakalupkupan mo ng ginto ang mga iyon. Ang kanilang mga tulos ay yari sa ginto. At maghuhulma ka para sa mga iyon ng limang may-ukit na tuntungang yari sa tanso.

Talababa