Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 24:1-18

24  At kay Moises ay sinabi niya: “Umahon ka kay Jehova, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abihu+ at ang pitumpu+ sa matatandang lalaki ng Israel, at yumukod kayo mula sa malayo.  At si Moises lamang ang lalapit kay Jehova; ngunit sila ay hindi lalapit, at ang bayan ay hindi aahong kasama niya.”+  Pagkatapos ay pumaroon si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ni Jehova at ang lahat ng mga hudisyal na pasiya,+ at ang buong bayan ay sumagot sa iisang tinig at nagsabi: “Ang lahat ng mga salita na sinalita ni Jehova ay handa naming gawin.”+  Sa gayon ay isinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ni Jehova.+ At maaga siyang bumangon sa kinaumagahan at nagtayo sa paanan ng bundok ng isang altar at ng labindalawang haligi na katumbas ng labindalawang tribo ng Israel.+  Pagkatapos nito ay nagsugo siya ng mga kabataang lalaki mula sa mga anak ni Israel at naghandog sila ng mga handog na sinusunog at naghain ng mga toro bilang mga hain, bilang mga haing pansalu-salo+ para kay Jehova.  Nang magkagayon ay kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay iyon sa mga mangkok,+ at ang kalahati ng dugo ay iwinisik niya sa ibabaw ng altar.+  Nang dakong huli ay kinuha niya ang aklat ng tipan+ at binasa iyon sa pandinig ng bayan.+ Pagkatapos ay sinabi nila: “Ang lahat ng sinalita ni Jehova ay handa naming gawin at maging masunurin.”+  Kaya kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik iyon sa bayan+ at sinabi: “Narito ang dugo ng tipan+ na ipinakipagtipan ni Jehova sa inyo may kinalaman sa lahat ng mga salitang ito.”  At si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abihu at ang pitumpu sa matatandang lalaki ng Israel ay umahon, 10  at nakita nila ang Diyos ng Israel.+ At sa ilalim ng kaniyang mga paa ay may animo’y tulad ng latag na yari sa mga batong safiro at tulad ng mismong langit sa kadalisayan.+ 11  At hindi niya iniunat ang kaniyang kamay laban sa mga kilaláng tao ng mga anak ni Israel,+ ngunit nagkaroon sila ng pangitain ng tunay na Diyos+ at kumain at uminom.+ 12  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Umahon ka sa akin sa bundok at manatili ka roon, sapagkat nais kong ibigay sa iyo ang mga tapyas na bato at ang kautusan at ang utos na aking isusulat upang maituro sa kanila.”+ 13  Kaya tumindig si Moises at si Josue na kaniyang lingkod at umahon si Moises sa bundok ng tunay na Diyos.+ 14  Ngunit sa matatandang lalaki ay sinabi niya: “Maghintay kayo sa amin sa dakong ito hanggang sa makabalik kami sa inyo.+ At, narito! si Aaron at si Hur+ ay kasama ninyo. Sinumang may usapin sa batas, lumapit siya sa kanila.”+ 15  Sa gayon ay umahon si Moises sa bundok habang natatakpan ng ulap ang bundok.+ 16  At ang kaluwalhatian ni Jehova+ ay patuloy na tumahan sa ibabaw ng Bundok Sinai,+ at patuloy itong tinakpan ng ulap sa loob ng anim na araw. Sa kalaunan noong ikapitong araw ay tumawag siya kay Moises mula sa gitna ng ulap.+ 17  At sa paningin ng mga anak ni Israel ang anyo ng kaluwalhatian ni Jehova ay tulad ng lumalamong apoy+ sa taluktok ng bundok. 18  Nang magkagayon ay pumasok si Moises sa gitna ng ulap at umahon sa bundok.+ At si Moises ay nanatili sa bundok nang apatnapung araw at apatnapung gabi.+

Talababa