Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 21:1-36

21  “At ito ang mga hudisyal na pasiya na itatakda mo sa harap nila:+  “Kung ikaw ay bibili ng isang aliping Hebreo,+ siya ay magiging alipin nang anim na taon, ngunit sa ikapito ay aalis siya bilang isa na pinalaya nang walang kabayaran.+  Kung pumasok siyang mag-isa, mag-isa siyang aalis. Kung siya ay may-ari ng isang asawa, aalis nga na kasama niya ang kaniyang asawa.  Kung ang kaniyang panginoon ay magbigay sa kaniya ng asawa at manganak ito sa kaniya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang mga anak nito ay magiging sa panginoon nito+ at siya ay aalis na mag-isa.+  Ngunit kung ang alipin ay mapilit na magsasabi, ‘Talagang iniibig ko ang aking panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak; hindi ko nais na umalis bilang isa na pinalaya,’+  kung magkagayon ay ilalapit siya ng kaniyang panginoon sa tunay na Diyos at dadalhin siya sa tapat ng pinto o ng poste ng pinto; at bubutasan ng kaniyang panginoon ang kaniyang tainga sa pamamagitan ng balibol, at siya ay magiging alipin niya hanggang sa panahong walang takda.+  “At kung ipagbili ng isang lalaki ang kaniyang anak na babae bilang alipin,+ siya ay hindi aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki.  Kung siya ay di-kalugud-lugod sa paningin ng kaniyang panginoon anupat hindi siya italaga nito bilang kaniyang babae+ kundi ipinatutubos siya, hindi ito bibigyang-karapatan na ipagbili siya sa mga taong banyaga dahil sa may-kataksilang pakikitungo nito sa kaniya.  At kung italaga siya nito sa kaniyang anak na lalaki, gagawin nito sa kaniya ang ayon sa kaukulang karapatan ng mga anak na babae.+ 10  Kung ito ay kukuha para sa kaniyang sarili ng ibang asawa, ang kaniyang panustos, ang kaniyang pananamit+ at ang kaniyang kaukulan bilang asawa+ ay hindi babawasan. 11  Kung hindi nito ibibigay sa kaniya ang tatlong bagay na ito, aalis siya nang walang bayad, nang walang salapi. 12  “Ang manakit sa isang tao anupat ito nga ay mamatay ay papatayin nang walang pagsala.+ 13  Ngunit kung ang isa ay hindi nag-abang at hinayaan ng tunay na Diyos na mangyari iyon sa pamamagitan ng kaniyang kamay,+ magtatakda nga ako para sa iyo ng isang dako na kaniyang matatakasan.+ 14  At kung ang isang tao ay mag-init laban sa kaniyang kapuwa anupat mapatay niya ito nang may katusuhan,+ kukunin mo siya kahit na mula sa aking altar upang mamatay.+ 15  At ang manakit sa kaniyang ama at sa kaniyang ina ay papatayin nang walang pagsala.+ 16  “At ang dumukot ng isang tao+ at ipagbili nga ito+ o kasumpungan nito sa kaniyang kamay ay papatayin nang walang pagsala.+ 17  “At ang sumumpa sa kaniyang ama at sa kaniyang ina ay papatayin nang walang pagsala.+ 18  “At kung may mga taong mag-away at masaktan ng isa ang kaniyang kapuwa sa pamamagitan ng bato o asarol at hindi ito namatay kundi naratay sa kaniyang higaan; 19  kung makabangon ito at makapaglakad sa labas sa tulong ng kaniyang tungkod, magiging ligtas nga sa kaparusahan ang isa na nakasakit sa kaniya; magbibigay lamang siya ng kabayaran para sa panahong nawala sa pagtatrabaho ng isang iyon hanggang sa lubusan niyang mapagaling ito. 20  “At kung saktan+ ng isang tao ang kaniyang aliping lalaki o ang kaniyang aliping babae sa pamamagitan ng tungkod at ang isang iyon ay mamatay nga sa kaniyang kamay, ang isang iyon ay ipaghihiganti nang walang pagsala.+ 21  Gayunman, kung magtagal pa siya nang isang araw o dalawang araw, hindi siya ipaghihiganti, sapagkat siya ang kaniyang salapi. 22  “At kung may mga taong mag-away at talagang masaktan nila ang isang babaing nagdadalang-tao at lumabas ang mga anak+ nito ngunit walang nangyaring nakamamatay na sakuna, siya ay sisingilin ng bayad-pinsala nang walang pagsala ayon sa ipapataw sa kaniya ng may-ari ng babae; at ibibigay niya iyon sa pamamagitan ng mga hukom.+ 23  Ngunit kung may mangyaring nakamamatay na sakuna, magbabayad ka nga ng kaluluwa para sa kaluluwa,+ 24  mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, paa para sa paa,+ 25  paso para sa paso, sugat para sa sugat, suntok para sa suntok.+ 26  “At kung masaktan ng isang tao ang mata ng kaniyang aliping lalaki o ang mata ng kaniyang aliping babae at talagang mapinsala niya iyon, payayaunin niya ito bilang isa na pinalaya bilang kabayaran para sa kaniyang mata.+ 27  At kung ang ngipin ng kaniyang aliping lalaki o ang ngipin ng kaniyang aliping babae ay mabungi niya, payayaunin niya ito bilang isa na pinalaya bilang kabayaran para sa kaniyang ngipin. 28  “At kung ang isang toro ay manuwag ng isang lalaki o ng isang babae, at ang isang iyon ay mamatay nga, ang toro ay babatuhin+ nang walang pagsala, ngunit ang karne nito ay hindi kakainin; at ang may-ari ng toro ay ligtas sa kaparusahan. 29  Ngunit kung ang isang toro ay dati nang may ugaling manuwag at binigyan na ng babala ang may-ari nito ngunit hindi niya ito binabantayan, at napatay nito ang isang lalaki o isang babae, ang toro ay babatuhin at ang may-ari nito ay papatayin din. 30  Kung ang isang pantubos ay ipapataw sa kaniya, ibibigay nga niya ang halagang pantubos para sa kaniyang kaluluwa ayon sa lahat ng maipapataw sa kaniya.+ 31  Nanuwag man ito ng anak na lalaki o nanuwag ng anak na babae, gagawin iyon sa kaniya ayon sa hudisyal na pasiyang ito.+ 32  Kung isang aliping lalaki o isang aliping babae ang sinuwag ng toro, siya ay magbibigay ng halagang tatlumpung siklo+ sa panginoon ng isang iyon, at ang toro ay babatuhin. 33  “At kung ang isang tao ay magbukas ng isang hukay, o kung ang isang tao ay magdukal ng isang hukay at hindi niya ito tinakpan, at ang isang toro o isang asno ay mahulog doon,+ 34  ang may-ari ng hukay ay magbabayad.+ Ang halaga ay isasauli niya sa may-ari nito, at ang patay na hayop ay magiging kaniya. 35  At kung ang toro ng isang tao ay makapanakit ng toro ng iba at ito ay mamatay, ipagbibili nga nila ang buháy na toro at paghahatian ang halagang ibinayad kapalit niyaon; at ang patay ay paghahatian din nila.+ 36  O kung kilala nang ang isang toro ay dati nang may ugaling manuwag ngunit hindi ito binabantayan ng may-ari nito,+ siya ay walang pagsalang magbabayad+ ng toro para sa toro, at ang patay ay magiging kaniya.

Talababa