Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 19:1-25

19  Nang ikatlong buwan pagkalabas ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto,+ nang araw ring iyon, sila ay pumasok sa ilang ng Sinai.+  At lumisan sila mula sa Repidim+ at pumasok sa ilang ng Sinai at nagkampo sa ilang;+ at ang Israel ay nagkampo roon sa harap ng bundok.+  At si Moises ay umahon patungo sa tunay na Diyos, at pinasimulan siyang tawagin ni Jehova mula sa bundok,+ na sinasabi: “Ito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasalitain sa mga anak ni Israel,  ‘Nakita ninyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsiyo,+ upang madala ko kayo sa mga pakpak ng mga agila at mailapit kayo sa akin.+  At ngayon kung mahigpit ninyong susundin+ ang aking tinig at iingatan nga ang aking tipan,+ kayo ay tiyak na magiging aking pantanging pag-aari mula sa lahat ng iba pang bayan,+ sapagkat ang buong lupa ay akin.+  At kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa.’+ Ito ang mga salita na sasabihin mo sa mga anak ni Israel.”  Kaya dumating si Moises at tinawag ang matatandang lalaki+ ng bayan at isinaysay sa harap nila ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ni Jehova sa kaniya.+  Pagkatapos niyaon ay sumagot ang buong bayan nang may pagkakaisa at nagsabi: “Ang lahat ng sinalita ni Jehova ay handa naming gawin.”+ Kaagad na ipinagbigay-alam ni Moises kay Jehova ang mga salita ng bayan.+  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Narito! Paririyan ako sa iyo sa isang madilim na ulap,+ upang marinig ng bayan kapag nagsasalita ako sa iyo,+ at upang manampalataya rin sila sa iyo hanggang sa panahong walang takda.”+ Pagkatapos ay iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan kay Jehova. 10  At sinabi pa ni Jehova kay Moises: “Pumaroon ka sa bayan, at pabanalin mo sila ngayon at bukas, at labhan nila ang kanilang mga balabal.+ 11  At humanda sila para sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa si Jehova sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng Bundok Sinai.+ 12  At magtakda ka ng mga hanggahan para sa bayan sa palibot, na sinasabi, ‘Mag-ingat kayo na huwag kayong umahon sa bundok, at huwag ninyong hipuin ang gilid niyaon. Sinumang humipo sa bundok ay talagang papatayin.+ 13  Walang kamay na hihipo sa kaniya, sapagkat siya ay talagang babatuhin o papanain. Maging hayop man o tao, hindi siya mabubuhay.’+ Sa paghihip ng tambuling sungay ng barakong tupa+ ay makaaahon sila sa bundok.” 14  Pagkatapos ay bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok, at pinabanal niya ang bayan; at naglaba sila ng kanilang mga balabal.+ 15  At sinabi niya sa bayan: “Humanda kayo+ sa loob ng tatlong araw. Kayong mga lalaki ay huwag lumapit sa babae.”+ 16  At noong ikatlong araw nang mag-umaga na ay nagsimulang kumulog at kumidlat,+ at nagkaroon ng isang makapal na ulap+ sa ibabaw ng bundok at ng napakalakas na tunog ng tambuli,+ kung kaya nagsimulang manginig+ ang buong bayan na nasa kampo. 17  Inilabas ngayon ni Moises ang bayan mula sa kampo upang salubungin ang tunay na Diyos, at tumayo sila sa paanan ng bundok.+ 18  At ang Bundok Sinai ay umuusok sa buong palibot,+ sa dahilang si Jehova ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy;+ at ang usok niyaon ay pumapailanlang na tulad ng usok ng isang hurnuhan,+ at ang buong bundok ay yumayanig nang malakas.+ 19  Nang patuluyang lumalakas nang lumalakas ang tunog ng tambuli, si Moises ay nagsimulang magsalita, at ang tunay na Diyos ay nagsimulang sumagot sa kaniya sa isang tinig.+ 20  At bumaba si Jehova sa ibabaw ng Bundok Sinai sa taluktok ng bundok. Pagkatapos ay tinawag ni Jehova si Moises sa taluktok ng bundok, at umahon si Moises.+ 21  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Bumaba ka, babalaan mo ang bayan, na huwag nilang tangkaing lumampas patungo kay Jehova upang tumingin at mabuwal nga ang marami sa kanila.+ 22  At ang mga saserdote na palagiang lumalapit kay Jehova ay magpabanal din ng kanilang sarili,+ upang si Jehova ay hindi lumabas laban sa kanila.”+ 23  Sa gayon ay sinabi ni Moises kay Jehova: “Ang bayan ay hindi makaaahon sa Bundok Sinai, sapagkat binabalaan mo na kami, na sinasabi, ‘Magtakda ka ng mga hanggahan sa bundok at gawin mo itong sagrado.’”+ 24  Gayunman, sinabi ni Jehova sa kaniya: “Yumaon ka, bumaba ka, at umahon ka, ikaw at si Aaron na kasama mo; ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas upang umahon patungo kay Jehova, upang hindi siya lumabas laban sa kanila.”+ 25  Sa gayon ay bumaba si Moises sa bayan at sinabihan sila.+

Talababa