Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 18:1-27

18  At narinig ni Jetro na saserdote ng Midian, na biyenan ni Moises,+ ang tungkol sa lahat ng ginawa ng Diyos para kay Moises at para sa Israel na kaniyang bayan, kung paanong inilabas ni Jehova ang Israel mula sa Ehipto.+  Kaya kinuha ni Jetro, na biyenan ni Moises, si Zipora, na asawa ni Moises, pagkatapos na mapayaon ito,  at ang dalawang anak nito,+ na ang pangalan ng isa ay Gersom,+ “sapagkat,” sinabi niya, “ako ay naging isang naninirahang dayuhan sa isang banyagang lupain”;  at ang pangalan ng isa pa ay Eliezer,+ “sapagkat,” ang sabi niya, “ang Diyos ng aking ama ang aking katulong sa dahilang iniligtas niya ako mula sa tabak ni Paraon.”+  Kaya si Jetro, na biyenan ni Moises, at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa ay pumaroon kay Moises sa ilang kung saan siya nagkakampo, sa bundok ng tunay na Diyos.+  Pagkatapos ay nagpasabi siya kay Moises: “Ako, ang iyong biyenan, si Jetro,+ ay pumarito sa iyo, at gayundin ang iyong asawa at ang kaniyang dalawang anak na kasama niya.”  Kaagad na lumabas si Moises upang salubungin ang kaniyang biyenan, at nagpatirapa siya at hinalikan niya ito;+ at ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magtanong ng kalagayan ng isa’t isa. Pagkatapos ay pumasok sila sa tolda.  At isinaysay ni Moises sa kaniyang biyenan ang lahat ng ginawa ni Jehova kay Paraon at sa Ehipto dahil sa Israel,+ at ang lahat ng paghihirap na nangyari sa kanila sa daan,+ at gayunma’y iniligtas sila ni Jehova.+  Nang magkagayon ay natuwa si Jetro dahil sa lahat ng kabutihan na ginawa ni Jehova para sa Israel anupat iniligtas niya sila mula sa kamay ng Ehipto.+ 10  Dahil dito ay sinabi ni Jetro: “Pagpalain si Jehova, na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Ehipto at mula sa kamay ni Paraon, at siyang nagligtas sa bayan mula sa ilalim ng kamay ng Ehipto.+ 11  Ngayon ay alam kong si Jehova ay mas dakila kaysa sa lahat ng iba pang diyos+ dahilan sa bagay na ito na ikinilos nila nang may kapangahasan laban sa kanila.” 12  Pagkatapos ay kumuha si Jetro, na biyenan ni Moises, ng handog na sinusunog at ng mga hain para sa Diyos;+ at si Aaron at ang lahat ng matatandang lalaki ng Israel ay pumaroon upang kumain ng tinapay kasama ng biyenan ni Moises, sa harap ng tunay na Diyos.+ 13  At nangyari nang sumunod na araw, si Moises ay umupo gaya ng dati upang maglingkod bilang hukom para sa bayan,+ at ang bayan ay nanatiling nakatayo sa harap ni Moises mula umaga hanggang gabi. 14  At nakita ng biyenan ni Moises ang lahat ng kaniyang ginagawa para sa bayan. Kaya sinabi niya: “Anong uri ng gawain itong ginagawa mo para sa bayan? Bakit ikaw lamang ang patuloy na nakaupo at ang buong bayan ay patuloy na nakatayo sa harap mo mula umaga hanggang gabi?” 15  At sinabi ni Moises sa kaniyang biyenan: “Sapagkat ang bayan ay laging lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos.+ 16  Kapag may bumangong usapin sa kanila,+ iyon ay ilalapit sa akin at ako ay hahatol sa pagitan ng isang partido at ng kabila, at ipakikilala ko ang mga pasiya ng tunay na Diyos at ang kaniyang mga kautusan.”+ 17  At ang biyenan ni Moises ay nagsabi sa kaniya: “Hindi mabuti ang paraang ginagawa mo. 18  Ikaw ay tiyak na hahapuin, kapuwa ikaw at ang bayang ito na kasama mo, sapagkat ang gawaing ito ay napakalaking pasan para sa iyo.+ Hindi mo ito makakayang mag-isa.+ 19  Ngayon ay makinig ka sa aking tinig.+ Papayuhan kita, at ang Diyos ay sasaiyo.+ Ikaw mismo ang magsilbing kinatawan para sa bayan sa harap ng tunay na Diyos,+ at ikaw mismo ang magdala ng mga usapin sa tunay na Diyos.+ 20  At babalaan mo sila tungkol sa mga tuntunin at mga kautusan,+ at ipakilala mo sa kanila ang daan na dapat nilang lakaran at ang gawa na dapat nilang gawin.+ 21  Ngunit dapat kang pumili mula sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan,+ natatakot sa Diyos,+ mga lalaking mapagkakatiwalaan,+ napopoot sa di-tapat na pakinabang;+ at italaga mo sa kanila ang mga ito bilang mga pinuno ng libu-libo,+ mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng lima-limampu at mga pinuno ng sampu-sampu.+ 22  At hahatulan nila ang bayan sa bawat angkop na pagkakataon; at mangyayari nga na bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo,+ ngunit bawat maliit na usapin ay sila ang hahawak bilang mga hukom. Kaya pagaanin mo para sa iyo, at dadalhin nilang kasama mo ang pasan.+ 23  Kung gagawin mo ang mismong bagay na ito, at inutusan ka ng Diyos, tiyak na mababata mo iyon at, bukod dito, ang bayang ito ay uuwing lahat sa kanilang sariling dako nang payapa.”+ 24  Kaagad na pinakinggan ni Moises ang tinig ng kaniyang biyenan at ginawa ang lahat ng sinabi niya.+ 25  At pumili si Moises ng mga lalaking may kakayahan mula sa buong Israel at binigyan niya sila ng mga katungkulan bilang mga ulo sa bayan,+ bilang mga pinuno ng libu-libo, mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng lima-limampu at mga pinuno ng sampu-sampu. 26  At hinatulan nila ang bayan sa bawat angkop na pagkakataon. Ang mahirap na usapin ay dinadala nila kay Moises,+ ngunit bawat maliit na usapin ay sila ang humahawak bilang mga hukom. 27  Pagkatapos nito ay pinayaon ni Moises ang kaniyang biyenan,+ at umuwi siya sa kaniyang lupain.

Talababa