Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 17:1-16

17  At ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay lumisan mula sa ilang ng Sin+ nang yugtu-yugto, na ginawa nila ayon sa utos ni Jehova,+ at nagkampo sa Repidim.+ Ngunit walang tubig na mainom ang bayan.  At ang bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi:+ “Bigyan mo kami ng tubig na maiinom namin.” Ngunit sinabi ni Moises sa kanila: “Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit lagi ninyong inilalagay si Jehova sa pagsubok?”+  At doon ay patuloy na nauuhaw sa tubig ang bayan, at ang bayan ay laging nagbubulung-bulungan laban kay Moises at nagsasabi: “Bakit mo kami iniahon mula sa Ehipto upang kami at ang aming mga anak at ang aming mga alagang hayop ay patayin sa uhaw?”+  Nang dakong huli ay dumaing si Moises kay Jehova, na sinasabi: “Ano ang gagawin ko sa bayang ito? Kaunti pa at babatuhin na nila ako!”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Dumaan ka sa harap ng bayan+ at isama mo ang ilan sa matatandang lalaki ng Israel at dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa Ilog Nilo.+ Tanganan mo iyon sa iyong kamay at yumaon ka.  Narito! Tatayo ako sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At hahampasin mo ang bato, at lalabas ang tubig mula roon, at iinumin iyon ng bayan.”+ At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatandang lalaki ng Israel.  Kaya tinawag niyang Masah+ at Meriba+ ang pangalan ng dakong iyon, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa paglalagay nila kay Jehova sa pagsubok,+ na sinasabi: “Si Jehova ba ay nasa gitna natin o wala?”+  At dumating ang mga Amalekita+ at nakipaglaban sa Israel sa Repidim.+  Dahil dito ay sinabi ni Moises kay Josue:+ “Pumili ka ng mga lalaki para sa atin at lumabas ka,+ makipaglaban ka sa mga Amalekita. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol, taglay ang tungkod ng tunay na Diyos sa aking kamay.”+ 10  Nang magkagayon ay ginawa ni Josue ang gaya ng sinabi ni Moises sa kaniya,+ upang makipaglaban sa mga Amalekita; at sina Moises, Aaron at Hur+ ay umahon sa taluktok ng burol. 11  At nangyari nga na kapag itinataas ni Moises ang kaniyang kamay, ang mga Israelita ang nananaig;+ ngunit kapag ibinababa niya ang kaniyang kamay, ang mga Amalekita ang nananaig. 12  Nang mabigat na ang mga kamay ni Moises, nang magkagayon ay kumuha sila ng bato at inilagay iyon sa ilalim niya, at umupo siya roon; at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kaniyang mga kamay, ang isa ay sa panig na ito at ang isa ay sa panig na iyon, anupat ang kaniyang mga kamay ay nanatiling nakapirmi hanggang sa paglubog ng araw. 13  Sa gayon ay nilupig ni Josue ang Amalek at ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ 14  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Isulat mo ito sa aklat bilang pinakaalaala+ at iharap mo iyon sa pandinig ni Josue, ‘Lubusan kong papawiin ang pag-alaala sa Amalek mula sa silong ng langit.’”+ 15  At si Moises ay nagtayo ng isang altar at tinawag niyang Jehova-nisi ang pangalan nito, 16  na sinasabi: “Sapagkat ang isang kamay ay laban sa trono+ ni Jah,+ si Jehova ay makikipagdigma sa Amalek sa sali’t salinlahi.”+

Talababa