Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 15:1-27

15  Nang pagkakataong iyon ay inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito kay Jehova at sinabi ang sumusunod:+“Aawit ako kay Jehova, sapagkat siya ay lubhang naging dakila.+Ang kabayo at ang sakay nito ay ibinulid niya sa dagat.+   Ang aking lakas at ang aking kalakasan ay si Jah,+ sapagkat siya ang naging aking kaligtasan.+Ito ang aking Diyos, at pupurihin ko siya;+ ang Diyos ng aking ama,+ at siya ay dadakilain ko.+   Si Jehova ay tulad-lalaking mandirigma.+ Jehova ang kaniyang pangalan.+   Ang mga karo ni Paraon at ang kaniyang mga hukbong militar ay inihagis niya sa dagat,+At ang kaniyang mga piling mandirigma ay inilubog sa Dagat na Pula.+   Ang dumadaluyong na tubig ay tumabon sa kanila;+ sila ay lumubog sa kalaliman tulad ng isang bato.+   Ang iyong kanang kamay, O Jehova, ay may malakas na kakayahan,+Ang iyong kanang kamay, O Jehova, ay makadudurog ng kaaway.+   At sa kasaganaan ng iyong kadakilaan ay maibabagsak mo yaong mga tumitindig laban sa iyo;+Inilalabas mo ang iyong nag-aapoy na galit, nilalamon sila nito na tulad ng pinaggapasan.+   At sa hininga mula sa mga butas ng iyong ilong+ ay nabubunton ang tubig;Iyon ay tumigil na tulad ng prinsa ng baha;Ang dumadaluyong na tubig ay namuo sa kalagitnaan ng dagat.   Sinabi ng kaaway, ‘Tutugisin ko!+ Aabutan ko!+Hahatiin ko ang samsam!+ Ang aking kaluluwa ay mabubusog sa kanila!Huhugutin ko ang aking tabak! Itataboy sila ng aking kamay!’+ 10  Ikaw ay humihip ng iyong hininga,+ tinabunan sila ng dagat;+Sila ay lumubog na parang tingga sa makapangyarihang tubig.+ 11  Sino sa mga diyos ang tulad mo, O Jehova?+Sino ang tulad mo, na dakila sa kabanalan?+Ang Isa na katatakutan+ taglay ang mga awit ng papuri,+ ang Isa na gumagawa ng mga kamangha-mangha.+ 12  Iniunat mo ang iyong kanang kamay,+ nilamon sila ng lupa.+ 13  Sa iyong maibiging-kabaitan ay inakay mo ang bayan na iyong tinubos;+Sa iyong lakas ay papatnubayan mo nga sila sa iyong banal na tinatahanang dako.+ 14  Maririnig ng mga bayan,+ sila ay maliligalig;+Ang mga hapdi ng panganganak+ ay mananaig sa mga tumatahan sa Filistia. 15  Sa pagkakataong iyon ay maliligalig ang mga shik ng Edom;Kung tungkol sa mga makapangyarihang pinuno ng Moab, ang panginginig ay mananaig sa kanila.+Ang lahat ng tumatahan sa Canaan ay masisiraan ng loob.+ 16  Ang pagkatakot at panghihilakbot ay sasapit sa kanila.+Dahil sa kadakilaan ng iyong bisig ay hindi sila makagagalaw na tulad ng bato,Hanggang sa makaraan ang iyong bayan,+ O Jehova,Hanggang sa makaraan+ ang bayan na iyong nilikha.+ 17  Dadalhin mo sila at itatanim sila sa bundok ng iyong mana,+Isang tatag na dako na inihanda mo upang iyong tahanan,+ O Jehova,Isang santuwaryo,+ O Jehova, na itinatag ng iyong mga kamay. 18  Si Jehova ay mamamahala bilang hari hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.+ 19  Nang ang mga kabayo+ ni Paraon kasama ng kaniyang mga karong pandigma at ng kaniyang mga kabalyero ay pumasok sa dagat,+Nang magkagayon ay pinanumbalik ni Jehova sa kanila ang tubig ng dagat,+Habang ang mga anak ni Israel ay lumalakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat.”+ 20  At si Miriam na propetisa, na kapatid ni Aaron,+ ay tumangan ng isang tamburin sa kaniyang kamay;+ at ang lahat ng mga babae ay nagpasimulang lumabas na kasama niya na may mga tamburin at nagsasayawan.+ 21  At si Miriam ay tumugon sa mga lalaki:+ “Umawit kay Jehova,+ sapagkat siya ay lubhang naging dakila.+Ang kabayo at ang sakay nito ay ibinulid niya sa dagat.”+ 22  Nang maglaon ay pinalisan ni Moises ang Israel mula sa Dagat na Pula at sila ay lumabas sa ilang ng Sur+ at naglakad nang tatlong araw sa ilang, ngunit wala silang nasumpungang tubig.+ 23  Sa kalaunan ay dumating sila sa Marah,+ ngunit hindi nila mainom ang tubig mula sa Marah sapagkat iyon ay mapait. Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Marah+ ang pangalan nito. 24  At ang bayan ay nagsimulang magbulung-bulungan laban kay Moises,+ na sinasabi: “Ano ang iinumin namin?” 25  Nang magkagayon ay dumaing siya kay Jehova.+ Kaya itinuro siya ni Jehova sa isang punungkahoy, at inihagis niya iyon sa tubig at ang tubig ay tumamis.+ Doon ay nagtatag Siya sa kanila ng isang tuntunin at isang batayan sa paghatol at doon ay inilagay niya sila sa pagsubok.+ 26  At sinabi niya: “Kung mahigpit mong diringgin ang tinig ni Jehova na iyong Diyos at gagawin ang tama sa kaniyang paningin at magtutuon nga ng pandinig sa kaniyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kaniyang mga tuntunin,+ wala akong ilalagay na anumang karamdaman sa iyo na inilagay ko sa mga Ehipsiyo;+ sapagkat ako ay si Jehova na nagpapagaling sa iyo.”+ 27  Pagkatapos nito ay dumating sila sa Elim, na kinaroroonan ng labindalawang bukal ng tubig at ng pitumpung puno ng palma.+ Kaya nagkampo sila roon sa tabi ng tubig.

Talababa