Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 14:1-31

14  Nagsalita ngayon si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Magsalita ka sa mga anak ni Israel, na bumalik sila at magkampo sa harap ng Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal-zepon.+ Sa harap niyaon ay magkampo kayo sa tabi ng dagat.  At tiyak na sasabihin ni Paraon may kinalaman sa mga anak ni Israel, ‘Sila ay nagpapagala-gala sa lupain dahil sa kalituhan. Napaliligiran na sila ng ilang.’+  Kaya hahayaan kong magmatigas ang puso ni Paraon,+ at tiyak na hahabulin niya sila at magkakaroon ako ng kaluwalhatian sa ganang akin sa pamamagitan ni Paraon at ng lahat ng kaniyang hukbong militar;+ at tiyak na makikilala ng mga Ehipsiyo na ako ay si Jehova.”+ At gayon nga ang ginawa nila.  Nang maglaon ay iniulat sa hari ng Ehipto na ang bayan ay tumakas. Kaagad na nagbago ang puso ni Paraon at ng kaniyang mga lingkod may kinalaman sa bayan,+ anupat sinabi nila: “Ano itong ginawa natin, na pinaalis natin ang Israel mula sa pagpapaalipin+ sa atin?”  Kaya inihanda niya ang kaniyang mga karong pandigma, at isinama niya ang kaniyang bayan.+  At kumuha siya ng anim na raang piling karo+ at lahat ng iba pang karo ng Ehipto at may mga mandirigma sa bawat isa sa mga iyon.  Sa gayon ay hinayaan ni Jehova na magmatigas ang puso ni Paraon na hari ng Ehipto,+ at hinabol niya ang mga anak ni Israel, habang ang mga anak ni Israel ay lumalabas na may nakataas na kamay.+  At hinabol sila ng mga Ehipsiyo, at inabutan sila ng lahat ng mga kabayong pangkaro ni Paraon at ng kaniyang mga kabalyero+ at ng kaniyang mga hukbong militar habang nagkakampo sa tabi ng dagat, sa tabi ng Pihahirot sa tapat ng Baal-zepon.+ 10  Nang malapit na si Paraon, itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito, ang mga Ehipsiyo ay sumusunod sa kanila; at ang mga anak ni Israel ay lubhang natakot at nagsimulang dumaing kay Jehova.+ 11  At sinabi nila kay Moises: “Dahil ba sa walang dakong libingan sa Ehipto kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang?+ Ano itong ginawa mo sa amin sa paglalabas sa amin mula sa Ehipto? 12  Hindi ba ito ang salitang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, ‘Pabayaan mo kami, upang makapaglingkod kami sa mga Ehipsiyo’? Sapagkat mas mabuti para sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsiyo kaysa mamatay kami sa ilang.”+ 13  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises sa bayan: “Huwag kayong matakot.+ Tumayo kayong matatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ni Jehova, na isasagawa niya para sa inyo ngayon.+ Sapagkat ang mga Ehipsiyo na nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli, hindi, hinding-hindi na.+ 14  Si Jehova mismo ang makikipaglaban para sa inyo,+ at kayo ay tatahimik.” 15  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Bakit patuloy kang dumaraing sa akin?+ Magsalita ka sa mga anak ni Israel na lumikas sila ng kampo. 16  Kung tungkol sa iyo, itaas mo ang iyong tungkod+ at iunat mo ang iyong kamay sa dagat at hawiin mo iyon,+ upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa.+ 17  Kung tungkol sa akin, narito, hahayaan kong magmatigas ang mga puso ng mga Ehipsiyo,+ upang sundan nila sila at upang magkaroon ako ng kaluwalhatian sa ganang akin sa pamamagitan ni Paraon at ng lahat ng kaniyang hukbong militar, ng kaniyang mga karong pandigma at ng kaniyang mga kabalyero.+ 18  At tiyak na makikilala ng mga Ehipsiyo na ako ay si Jehova kapag nagkaroon ako ng kaluwalhatian sa ganang akin sa pamamagitan ni Paraon, ng kaniyang mga karong pandigma at ng kaniyang mga kabalyero.”+ 19  At ang anghel+ ng tunay na Diyos na nauuna sa kampo ng Israel ay humiwalay at pumaroon sa likuran nila, at ang haliging ulap ay humiwalay mula sa unahan nila at lumagay sa likuran nila.+ 20  Kaya ito ay napasapagitan ng kampo ng mga Ehipsiyo at ng kampo ng Israel.+ Sa isang panig ay naging ulap ito na may kasamang kadiliman. Sa kabilang panig naman ay patuloy nitong pinagliliwanag ang gabi.+ At ang pangkat na ito ay hindi nakalapit sa pangkat na iyon sa buong magdamag. 21  Iniunat ngayon ni Moises ang kaniyang kamay sa dagat;+ at pinasimulan ni Jehova na paurungin ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan sa buong magdamag at ang lunas ng dagat ay ginawa niyang tuyong lupa,+ at ang tubig ay nahawi.+ 22  Sa kalaunan ay dumaan ang mga anak ni Israel sa gitna ng dagat sa tuyong lupa,+ habang ang tubig ay naging pader nila sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa.+ 23  At tinugis sila ng mga Ehipsiyo, at ang lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kaniyang mga karong pandigma at ang kaniyang mga kabalyero ay nagsimulang sumunod sa kanila,+ sa gitna ng dagat. 24  At nangyari nga na nang oras ng pagbabantay sa umaga ay tiningnan ni Jehova ang kampo ng mga Ehipsiyo mula sa haliging apoy at ulap,+ at nilito+ niya ang kampo ng mga Ehipsiyo. 25  At pinag-aalisan niya ng mga gulong ang kanilang mga karo kung kaya pinatatakbo nila ang mga ito nang may kahirapan;+ at ang mga Ehipsiyo ay nagsimulang magsabi: “Tumakas tayo mula sa anumang pakikipagsagupa sa Israel, sapagkat si Jehova ay talagang nakikipaglaban para sa kanila laban sa mga Ehipsiyo.”+ 26  Nang dakong huli ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay sa dagat,+ upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsiyo, sa kanilang mga karong pandigma at sa kanilang mga kabalyero.” 27  Kaagad na iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsimulang bumalik sa dating kalagayan nito sa pagsapit ng umaga. Samantala ang mga Ehipsiyo ay tumatakas upang hindi nito maabutan, ngunit ibinulid ni Jehova ang mga Ehipsiyo sa gitna ng dagat.+ 28  At ang tubig ay patuloy na bumabalik.+ Nang dakong huli ay tinabunan nito ang mga karong pandigma at ang mga kabalyero na kabilang sa lahat ng hukbong militar ni Paraon na sumunod sa kanila sa dagat.+ Walang isa man sa kanila ang natira.+ 29  Kung tungkol sa mga anak ni Israel, lumakad sila sa tuyong lupa sa gitna ng pinakasahig ng dagat,+ at ang tubig ay naging pader nila sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa.+ 30  Kaya nang araw na iyon ay iniligtas ni Jehova ang Israel mula sa kamay ng mga Ehipsiyo,+ at nakita ng Israel ang mga Ehipsiyo na mga patay na sa baybay-dagat.+ 31  Nakita rin ng Israel ang dakilang kamay na pinakilos ni Jehova laban sa mga Ehipsiyo; at ang bayan ay nagsimulang matakot kay Jehova at manampalataya kay Jehova at kay Moises na kaniyang lingkod.+

Talababa