Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Efeso 4:1-32

4  Kaya nga, ako, na bilanggo+ sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na lumakad nang karapat-dapat+ sa pagtawag na itinawag sa inyo,+  na may buong kababaan ng pag-iisip+ at kahinahunan, na may mahabang pagtitiis,+ na pinagtitiisan ang isa’t isa sa pag-ibig,+  na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.+  May isang katawan,+ at isang espiritu,+ gaya nga ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa+ na doon ay tinawag kayo;  isang Panginoon,+ isang pananampalataya,+ isang bautismo;+  isang Diyos+ at Ama ng lahat, na nasa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at nasa lahat.  Ngayon sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ayon sa kung paano sinukat ng Kristo ang walang-bayad na kaloob.+  Dahil dito ay sinasabi niya: “Nang umakyat siya sa kaitaasan ay nagdala siya ng mga bihag; nagbigay siya ng mga kaloob [na] mga tao.”+  Ngayon ang pananalitang “umakyat siya,”+ ano ang kahulugan nito kundi na siya rin ay bumaba sa mas mabababang pook, samakatuwid nga, sa lupa?+ 10  Ang mismong isa na bumaba ang siya ring umakyat+ nang lubhang mataas pa sa lahat ng mga langit,+ upang makapagbigay siya ng kalubusan+ sa lahat ng mga bagay. 11  At ibinigay niya ang ilan bilang mga apostol,+ ang ilan bilang mga propeta,+ ang ilan bilang mga ebanghelisador,+ ang ilan bilang mga pastol at mga guro,+ 12  upang maibalik sa ayos+ ang mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo,+ 13  hanggang sa makamtan nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at sa tumpak na kaalaman sa Anak ng Diyos, upang maging isang tao na husto ang gulang,+ hanggang sa sukat ng laki na nauukol sa kalubusan ng Kristo;+ 14  upang huwag na tayong maging mga sanggol pa, na sinisiklut-siklot+ ng mga alon at dinadalang paroo’t parito ng bawat hangin ng turo+ sa pamamagitan ng pandaraya+ ng mga tao, sa pamamagitan ng katusuhan sa pagkatha ng kamalian. 15  Ngunit sa pagsasalita ng katotohanan,+ sa pamamagitan ng pag-ibig ay lumaki+ tayo sa lahat ng mga bagay tungo sa kaniya na siyang ulo,+ si Kristo. 16  Mula sa kaniya ang buong katawan,+ palibhasa’y magkakasuwatong pinagbubuklod at pinapangyaring magkatulungan sa pamamagitan ng bawat kasukasuan na nagbibigay ng kinakailangan, ayon sa pagkilos ng bawat isang sangkap sa kaukulang sukat, ay gumagawa sa ikalalaki ng katawan sa ikatitibay nito sa pag-ibig.+ 17  Kaya nga, ito ang sinasabi ko at pinatototohanan sa Panginoon, na huwag na kayong lumakad pa kung paanong ang mga bansa+ ay lumalakad din sa kawalang-pakinabang ng kanilang mga pag-iisip,+ 18  samantalang nasa kadiliman ang kanilang isip,+ at hiwalay+ mula sa buhay na nauukol sa Diyos, dahil sa kawalang-alam+ na sumasakanila, dahil sa pagkamanhid+ ng kanilang mga puso. 19  Palibhasa’y nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,+ ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay+ na paggawi upang gumawa ng bawat uri ng karumihan+ nang may kasakiman.+ 20  Ngunit hindi ninyo natutuhang gayon ang Kristo,+ 21  kung tunay ngang narinig ninyo siya at naturuan kayo sa pamamagitan niya,+ kung paanong ang katotohanan+ ay nasa kay Jesus, 22  na alisin ninyo ang lumang personalidad+ na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ+ ayon sa kaniyang mapanlinlang na mga pagnanasa;+ 23  ngunit magbago kayo sa puwersa na nagpapakilos sa inyong pag-iisip,+ 24  at magbihis+ ng bagong personalidad+ na nilalang+ ayon sa kalooban ng Diyos sa tunay na katuwiran+ at pagkamatapat. 25  Dahil dito, ngayong inalis na ninyo ang kabulaanan,+ magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa,+ sapagkat tayo ay mga sangkap na nauukol sa isa’t isa.+ 26  Mapoot kayo, gayunma’y huwag magkasala;+ huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay pukáw sa galit,+ 27  ni magbigay man ng dako sa Diyablo.+ 28  Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa,+ kundi sa halip ay magtrabaho siya nang masikap, na gumagawa ng mabuting gawa sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay,+ upang may maipamahagi siya sa sinumang nangangailangan.+ 29  Huwag lumabas ang bulok na pananalita mula sa inyong bibig,+ kundi anumang pananalitang mabuti sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang maibahagi nito ang kaayaaya sa mga nakikinig.+ 30  Gayundin, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos,+ na ipinantatak+ sa inyo ukol sa araw ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pantubos.+ 31  Ang lahat ng mapait na saloobin+ at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita+ ay alisin mula sa inyo pati na ang lahat ng kasamaan.+ 32  Kundi maging mabait+ kayo sa isa’t isa, mahabagin na may paggiliw,+ lubusang nagpapatawaran sa isa’t isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusang nagpatawad din sa inyo.+

Talababa