Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Efeso 1:1-23

1  Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos,+ sa mga banal na nasa Efeso at mga tapat+ na kaisa+ ni Kristo Jesus:  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.  Pagpalain nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo,+ sapagkat pinagpala niya tayo+ ng bawat espirituwal na pagpapala sa makalangit na mga dako+ kaisa ni Kristo,  kung paanong pinili+ niya tayo na kaisa niya bago pa ang pagkakatatag+ ng sanlibutan, upang tayo ay maging banal at walang dungis+ sa harap niya sa pag-ibig.+  Sapagkat patiuna niya tayong itinalaga+ sa pag-aampon+ sa pamamagitan ni Jesu-Kristo bilang mga anak+ sa ganang kaniya, ayon sa ikinalulugod ng kaniyang kalooban,+  bilang papuri+ sa kaniyang maluwalhating di-sana-nararapat na kabaitan+ na may-kabaitan niyang iginawad sa atin sa pamamagitan ng isa na kaniyang iniibig.+  Sa pamamagitan niya ay taglay natin ang paglaya sa pamamagitan ng pantubos dahil sa dugo+ ng isang iyon, oo, ang kapatawaran+ ng ating mga pagkakamali, ayon sa kayamanan ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan.+  Ito ay pinanagana niya sa atin sa buong karunungan+ at katinuan,  anupat ipinaalam niya sa atin ang sagradong lihim+ ng kaniyang kalooban. Ito ay ayon sa kaniyang ikinalulugod na nilayon niya sa kaniyang sarili+ 10  ukol sa isang pangangasiwa+ sa hustong hangganan ng mga takdang panahon,+ samakatuwid nga, upang muling tipunin+ ang lahat ng mga bagay kay Kristo,+ ang mga bagay na nasa langit+ at ang mga bagay na nasa lupa.+ Oo, sa kaniya, 11  na kaisa niya ay itinakda rin tayo bilang mga tagapagmana,+ yamang patiuna tayong itinalaga ayon sa layunin niya na nagpapakilos ng lahat ng mga bagay ayon sa ipinapasiya ng kaniyang kalooban,+ 12  upang maglingkod tayo sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian,+ tayo na mga naunang umasa kay Kristo.+ 13  Ngunit kayo rin ay umasa sa kaniya pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan,+ ang mabuting balita tungkol sa inyong kaligtasan.+ Sa pamamagitan din niya, pagkatapos ninyong maniwala, kayo ay tinatakan+ ng ipinangakong banal na espiritu,+ 14  na isang paunang tanda+ ng ating mana,+ sa layuning palayain sa pamamagitan ng pantubos+ ang sariling pag-aari+ [ng Diyos], sa kaniyang maluwalhating kapurihan. 15  Iyan ang dahilan kung bakit ako rin, yamang narinig ko ang taglay ninyong pananampalataya sa Panginoong Jesus at sa lahat ng mga banal,+ 16  ay hindi tumitigil sa pagpapasalamat dahil sa inyo. Patuloy ko kayong binabanggit sa aking mga panalangin,+ 17  upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesu-Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng espiritu ng karunungan+ at ng pagsisiwalat sa tumpak na kaalaman tungkol sa kaniya;+ 18  yamang ang mga mata+ ng inyong puso ay naliwanagan na,+ upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa+ na doon ay tinawag niya kayo, kung ano ang maluwalhating kayamanan+ na kaniyang taglay bilang mana para sa mga banal,+ 19  at kung ano ang nakahihigit na kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan+ sa atin na mga mananampalataya. Ito ay ayon sa pagkilos+ ng kapangyarihan ng kaniyang kalakasan, 20  na sa pamamagitan nito ay kumilos siya may kaugnayan sa Kristo nang kaniyang ibangon siya mula sa mga patay+ at paupuin siya sa kaniyang kanan+ sa makalangit na mga dako,+ 21  na lubhang mataas pa sa bawat pamahalaan at awtoridad at kapangyarihan at pagkapanginoon+ at bawat pangalang ipinangalan,+ hindi lamang sa sistemang ito ng mga bagay,+ kundi doon din sa darating.+ 22  Ipinasakop din niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa,+ at ginawa siyang ulo sa ibabaw ng lahat ng mga bagay+ sa kongregasyon, 23  na siyang katawan niya,+ ang kalubusan+ niya na pumupuno sa lahat ng mga bagay sa lahat.+

Talababa